ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สสปน. ปลุกกระแส “รักษ์โลก” ชูนโยบาย “Go Green Exhibition” ผสานความร่วมมือ “รัฐ-เอกชน” พัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทยอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๕:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส
จากซ้าย

มร.ไมเคิล ดัก ประธานคณะกรรมการส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก (UFI)

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้านานาชาติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

นายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA

นายณัฏฐ์กร วรภัทรหิรัญมาศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ออนไลน์และสื่อสารองค์กร บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ปลุกกระแส “รักษ์โลก” ปูพรมวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า ชวนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ “Go Green Exhibition” พร้อมเผยแนวร่วมนำร่องโครงการแล้วกว่า 15 องค์กร สร้างจุดแข็ง เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทย กระตุ้นภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทยร่วมกันอย่างยั่งยืน

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้านานาชาติ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือ ซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดำเนินงานตามแนวคิด “สีเขียว” หรือความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการองค์เชิงกลยุทธ์ ทั้งยังเป็นกลจักรสำคํยที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง สสปน.เองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงริเริ่มโครงการ “Go Green Exhibition” พร้อมทั้งยังได้ชักชวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าว”

โครงการ “Go Green Exhibition” เป็นโครงการเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งกระตุ้นและรณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล เอกชน ไปจนถึงภาคประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามแนวคิด “สีเขียว” อันจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดงานแสดงสินค้า ทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า รวมทั้งผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายในประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

มร.ไมเคิล ดัก ประธานคณะกรรมการส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก (UFI) เปิดเผยว่า โครงการ “Go Green Exhibition” ถือเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ที่ทำให้กลุ่มคนในอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม ซึ่งสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลกบางประเทศได้เข้าร่วมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผมยินดีอย่างยิ่งที่ สสปน.. .ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับกลุ่มคนในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของไทยได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้ และ UFI ยินดีให้การสนับสนุนโครงการ GO Green Exhibition ของสสปน.อย่างเต็มที่”

“การดำเนินงานภายใต้โครงการ “Go Green Exhibition” ในระยะแรก สสปน. มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการนำแนวคิดการตลาด “สีเขียว” เข้ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินและจัดงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในวันนี้เรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกาศเจตจำนงเข้าร่วมโครงการและปรับแผนการดำเนินงานให้เข้ากับแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนถึง 15 หน่วยงาน ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจสำหรับการเริ่มต้นโครงการในครั้งนี้” นางศุภวรรณ กล่าวเสริม

สำหรับแนวทางการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Go Green Exhibition ประกอบไปด้วย การประยุกต์ใช้แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology: CT) มาร่วมกับการบริหารด้านอื่นๆ เช่น การตลาด ทรัพยการมนุษย์ และการรวมแนวคิดของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเข้ากับการอุนรักษ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรจากการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ซึ่งเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์รวม

นายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) กล่าวถึงโครงการ Go Green Exhibition ของ สสปน. ว่าภาคเอกชนจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการนี้ เพราะแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดำเนินงานในด้านนี้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังจะก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทางด้านนางนิชาภา ยศวีร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด องค์กร บริษัท รี้ด     เทรดเด็กซ์ จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของการนำแนวคิด “สีเขียว” เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในงานแสดงสินค้าว่า “เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและสร้างการยอมรับในการจัดงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ เพราะในปัจจุบันผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าหลายรายหันมาให้ความสำคัญในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความร่วมมือที่มีพลังในการปลุกกระแสและกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะงานแสดงสินค้าที่ดีคือศูนย์รวมชุมชนของแต่ละวงการ การใช้งานแสดงสินค้าเป็นเวทีในการรณรงค์เรื่อง Green จึงมีประสิทธิภาพสูง สามารถเข้าถึงผู้ที่บริโภคสิ่งแวดล้อมได้ในหลายระดับ”

“สสปน. จะนำโครงการ Go Green Exhibition เป็นจุดขายหลักของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของไทยในอนาคต โดยเรามองการจัดงานแบบรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกประเทศเจ้าภาพในการจัดงาน กอปรกับประเทศไทยมีความเหนือกว่าคู่แข่งในด้านความคุ้มค่า และการให้บริการแบบไทยที่น่าประทับใจ ซึ่ง สสปน. หวังว่าจุดขายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นปัจจัยบวกในการประมูลสิทธิดึงงานแสดงสินค้าให้เข้ามาจัดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อันจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ความเป็นจุดหมายแห่งการแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ” นางศุภวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

Eakkapop Panthurat (EAK)
Supervisor - Media Relations
124 COMMUNICATIONS PLC.
e-mail : eakkapop@124comm.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการให้การสนับสนุนโตโยต้า ออสเตรเลีย นำดีลเลอร์พร้อมผู้ติดตามกว่า 300 คน มาประชุมในไทยเป็นครั้งแรก

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--วิเสจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการให้การสนับสนุนโตโยต้า ออสเตรเลีย นำดีลเลอร์พร้อมผู้ติดตามกว่า 300 คน มาประชุมในไทยเป็นครั้งแรก และจัดการท่องเที่ยวเป็นรางวัลให้สุดยอดนักขายไปเที่ยวต่อภูเก็ต ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ดีลเลอร์จะ...

ภาพข่าว: PICO ดูงานแสดงสินค้านานาชาติ EuroShop2005

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--ปิโก(ไทยแลนด์) นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด) พร้อมผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ ได้ไปศึกษาดูงานแสดงสินค้านานาชาติ EuroShop2005 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติอันดับหนึ่งของโลกทาง...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง