ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.ไอซีที สร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๐๙:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--ก.ไอซีที

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก” ว่า กระทรวงฯ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ขั้นตอนวิธีการด้านการเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อสร้างระบบการสื่อสารการเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยฯ ถึงประชาชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยในรูปแบบการสร้างเครือข่ายเพื่อการแจ้งเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติ ลดความเสี่ยง และสร้างความพร้อมเพื่อการเผชิญภัยแบบมีระบบ

“การสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัย นับว่ามีความจำเป็นกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนั้น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ สมาคม ชมรม อาสาสมัครระดับจังหวัดใน 75 จังหวัด ได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการด้านการเตือนภัย การทำงานของระบบเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยฯ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรที่อยู่ต่างหน่วยงานและตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ มีการส่งและรับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยฯ ถึงผู้ที่กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยตามสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดจนถึงขั้นปลอดภัย สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ช่วยลดการเสี่ยงภัย และสร้างความพร้อมในการเผชิญภัยอย่างเป็นระบบ” ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ กล่าว

การสัมมนาโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน นี้จัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้งในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลาง 11 จังหวัดเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 120 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และระบบเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สำหรับบทบาทของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบระบบเตือนภัยของประเทศนั้น คือ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ โดยจำลองสถานการณ์ของภัยพิบัติต่างๆ จัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานล่วงหน้า รวมทั้งมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความรุนแรงและประเมินสถานการณ์ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ เพื่อดำเนินการแจ้งเตือนและกระจายข่าวความรุนแรงของภัยพิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดภัย และขณะเกิดภัย จนสิ้นสุดการเกิดภัยพิบัติ ผ่านสื่อต่างๆ ของทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผ่านทางหอเตือนภัยและระบบเตือนภัยที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

โดยปัจจุบันศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้ดำเนินการติดตั้งหอเตือนภัยและระบบเตือนภัยไปแล้ว 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการติดตั้งในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนระยะที่ 2 ติดตั้งบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ฝั่งตะวันออก 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ภาคตะวันออก 4 จังหวัด และภาคเหนือ 9 จังหวัด สำหรับในระยะที่ 3 จะดำเนินการติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัย 57 จังหวัดรวม 144 แห่งทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2552 และระยะที่ 4 ติดตั้งเพิ่มเติมใน 6 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอี-ออกชั่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 021416747 ทวิติยา

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

นอร์เทลบริจาคอุปกรณ์แก่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และร่วมกับพาร์ทเนอร์ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--124 คอมมิวนิเคชั่นส นอร์เทลบริจาคโซลูชันสำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุแก่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (NDWC) เพื่อรองรับการสื่อสารแจ้งเหตุภัยพิบัติทุกประเภท พร้อมให้ข้อมูลภัยพิบัติทั่วประเทศผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1860 โดยมีพันธมิตรของนอร์เทล คือ บร...

mai บุกให้คำปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจแอนนิเมชั่นและมัลติมีเดียในงาน TAM 2005

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai) เปิดเผยว่า mai ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่การตลาดไปร่วมงานมหกรรม Thailand Animation & Multimedia 2005 (TAM) ซึ่งจัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง