แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 12, 2008 15:44
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายมนัส แจ่มเวหา รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กพ. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบจำแนกประเภทตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรมบัญชีกลางจึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและการรับรองสิทธิของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบ ซี เป็น แท่ง ดังกล่าว

แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ปัญหาทางการเมือง เป็นเหตุให้การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา บางส่วนต้องล่าช้าออกไป ส่งผลให้กฎหมายและระเบียบบางส่วนยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บางส่วนอยู่ระหว่างการตรวจร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา บางส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ทำให้ไม่สามารถ

ใช้บังคับได้ทันภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย จำนวน 10 ฉบับ เช่น กฎหมายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินการศึกษาบุตร เงินค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกรมบัญชีกลางจึงได้เสนอกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการ ถือปฏิบัติ โดยให้ข้าราชการที่เคยได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการดังกล่าว ก่อนปรับเข้าสู่ประเภทตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในอัตราเดิม และหากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นภายหลัง

นอกจากนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เดิม กำหนดให้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับต่างๆ (ซีต่างๆ) กรมบัญชีกลางจะได้เสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพื่อให้ออกหนังสือเวียนให้แต่งตั้งจากข้าราชการโดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญต่อไป

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวเพิ่มเติมว่า หนังสือเวียนดังกล่าว หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบและลงนามแล้ว จะเวียนแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป


Latest Press Release

จะดีแค่ไหน...? ถ้าความสวย ช่วยเปลี่ยน...ชีวิตให้ดีขึ้น พบคำตอบได้ที่งาน Grand Opening Khongkwan Clinic Change Your Look Improve Your Life

จะดีแค่ไหน...? ถ้าความสวย ช่วยเปลี่ยน...ชีวิตให้ดีขึ้น พบคำตอบได้ที่งาน GRAND OPENING Khongkwan Clinic " Change Your Look Improve Your Life " พบกับดาราชั้นนำ โป๊บ ธนวรรธน์ , เดียร์น่า (จากละคร สามีตีตรา) , และดีเจสุดฮอต ดีเจเอกกี้ Work Shop...

วันรักษ์โลก Earthday 2014

คนส่วนใหญ่ทราบดีว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในปีนี้ พวกเราทีมงานโรงแรมพาร์คพลาซ่า สุขุมวิท กรุงเทพ และเขตคลองเตยร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาด ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า, สวนอนุบาลต้นไม้สาธารณะ,...

เลควิวสปอร์ตคลับใส่ใจสุขภาพคุณ ชวนสมาชิกตรวจสุขภาพฟรีโดยโรงพยาบาลชั้นนำ

“เลควิวสปอร์ตคลับ” สปอร์ตคลับหรู แนวคิดติดธรรมชาติ ริมทะเลสาบวงแหวน-บางนา ชวนสมาชิกตรวจสุขภาพฟรี พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพโดยโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ฟรีตลอดงานในวันที่ 24 เมษายนนี้ ณ เลควิวสปอร์ตคลับ เลียบถนนวงแหวน-บางนา (บางนาตราด ก.ม.8)...

ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เรื่อง อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : บทบาทใหม่ของ SOMTC

วันที่ 23 เม.ย.2557 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เรื่อง อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : บทบาทใหม่ของ SOMTC ณ โรงแรมรอยัลออคิด...

วัยรุ่นไทยใส่ใจฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย ( บางปู ) ภายใต้โครงการ Recover world, Recover life

กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อโครงการ “ Recover World, Recover Life” โดย Willing Team เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-25 ปี รวมถึงทาให้...

Related Topics