ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๕:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายมนัส แจ่มเวหา รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กพ. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบจำแนกประเภทตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรมบัญชีกลางจึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและการรับรองสิทธิของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบ ซี เป็น แท่ง ดังกล่าว

แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ปัญหาทางการเมือง เป็นเหตุให้การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา บางส่วนต้องล่าช้าออกไป ส่งผลให้กฎหมายและระเบียบบางส่วนยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บางส่วนอยู่ระหว่างการตรวจร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา บางส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ทำให้ไม่สามารถ

ใช้บังคับได้ทันภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย จำนวน 10 ฉบับ เช่น กฎหมายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินการศึกษาบุตร เงินค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกรมบัญชีกลางจึงได้เสนอกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการ ถือปฏิบัติ โดยให้ข้าราชการที่เคยได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการดังกล่าว ก่อนปรับเข้าสู่ประเภทตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในอัตราเดิม และหากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นภายหลัง

นอกจากนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เดิม กำหนดให้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับต่างๆ (ซีต่างๆ) กรมบัญชีกลางจะได้เสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพื่อให้ออกหนังสือเวียนให้แต่งตั้งจากข้าราชการโดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญต่อไป

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวเพิ่มเติมว่า หนังสือเวียนดังกล่าว หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบและลงนามแล้ว จะเวียนแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ดีเดย์ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ใหม่ มีผลบังคับใช้ 26 ม.ค.

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แล้ว มีผลบังคับใช้ 26 ม.ค.2551 สำนักงาน ก.พ. เชิญประชุมผู้อำนวยการศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ย้ำข้าราชการกระตือรือร้นปรับการทำงานรองรับระบบใหม่ คุณห...

ข้าราชการเกือบ 90 % มั่นใจระบบคุณธรรม ผลตอบแทน ตาม พ.ร.บ. ใหม่

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับเอแบคโพลล์เผยผลสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการ ทั่วประเทศเป็นครั้งที่ 2 พบเกือบ 90 % มั่นใจระบบคุณธรรม การจ่ายค่าตอบแทน ในระบบราชการไทยมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง