ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คนกรุงฯ เทใจโหวต ! ซีเอสอาร์ต้องหนุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๐๙:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
  • ร้อยละ 90 ยินดีจ่ายแพงกว่า หากสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้
  • ที่หนึ่งในใจ เรื่อง CSR ต้อง เบียร์ช้าง
  • คนไทยให้คะแนนนายจ้างตนเองเรื่องการทำ CSR แค่ “ปานกลาง”

ผู้บริโภคชาวไทยร้อยละ 90 เผยยินดีซื้อสินค้า หากสินค้าเหล่านั้นมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ผู้บริโภคกว่า 36% ให้ความสำคัญกับเรื่องของ “CSR” (Corporate Social Responsibility) หรือ “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” ในด้านการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชนเป็นหลัก และนี่คือ ส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยถึงทรรศนะคติของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปิดเผยโดย

บริษัท วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด (Vero Public Relations Co., Ltd.) บริษัทที่ปรึกษาด้านการทำประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีที่ทำการอยู่ที่ประเทศไทย และเวียดนาม (โฮจิมินฮ์) โดยมี บริษัท บีเอ็มอาร์เอส เอเชีย จำกัด (BMRS Asia Co., Ltd.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาดชั้นนำเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ

ผลการศึกษาฉบับเต็มสามารถหาอ่านได้ที่ www.BMRS-Asia.com และ www.veropr.com.

มร. ไบรอัน กริฟฟิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์ กล่าวว่า “ผลการศึกษาบอกเราว่า กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ และองค์กรต่างๆ สามารถใช้สาส์นนี้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้ ซึ่งหากองค์กรใดสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งที่สังคมกำลังให้ความสำคัญ องค์กรนั้นย่อมสามารถสื่อสาร และเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภคได้มากกว่าอย่างแน่นอน”

แม้รายงานบางฉบับกล่าวว่า อาจไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างผลการตอบแบบสอบถาม และการตัดสินใจซื้อจริงของผู้บริโภค แต่มร. แอนดี้ โกเวอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็มอาร์เอส เอเชีย กล่าวว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ห่วงใย และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

“จากผลสำรวจถึง 98% ของคนกรุงเทพฯ ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับกิจกรรม CSR ซึ่งในจำนวนที่เท่ากันนี้ เห็นว่า ทุกองค์กรควรตอบรับในเรื่องของการทำกิจกรรม CSR ด้วย” มร. โกเวอร์ กล่าวต่อว่า “การทำประโยชน์ให้กับสังคม เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมากับสังคมไทย และดูเหมือนว่าได้กลายเป็นความปรารถนาที่จะเห็นองค์กรธุรกิจเข้ามามีส่วนในกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจัง”

คุณอาทิมา ตันติกุล Senior Account Director บริษัท วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์ กล่าวเสริมว่า “CSR ไม่ใช่เพียงคำพูดสวยหรู ที่จะใช้กล่าวกันเฉพาะในห้องประชุมกรรมการบริษัทอีกต่อไป หากแต่องค์กรจะต้องสื่อสารให้ลูกค้าได้รับทราบถึงกิจกรรม หรือวิถีทางที่สินค้าขององค์กร ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน หรือช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก และเป็นประโยชน์กับประเทศไทย ซึ่งเรามีความเชื่อเหลือเกินว่า ถึงแม้ว่าสินค้าเหล่านั้นจะมีราคาที่สูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่คนไทยก็ยังยินดีที่จะซื้อ”

เยาวชนกับการศึกษา

จากผลสำรวจชี้ชัดว่า องค์กรต่างๆในสังคมไทย ควรทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยเน้นย้ำไปที่เรื่องการศึกษาของเยาวชน โดย 26% มีความเห็นว่าการให้การศึกษาเป็นรูปแบบการทำ CSR ที่ดีที่สุด และ 18% คิดว่าเป็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การปลูกป่า การอนุรักษ์ต้นโกงกาง เป็นลำดับถัดมา

ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนนายจ้างของตนแค่ “ปานกลาง”

ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งให้คะแนนบริษัทนายจ้างของตนเพียงแค่ปานกลางเท่านั้น ในแง่ของความพยายามดำเนินกิจกรรมด้าน CSR และเนื่องจากพนักงานเป็นผู้รับสาส์นสำคัญกลุ่มหนึ่งขององค์กร คุณอาทิมาจึงมองว่านี่เป็นสิ่งที่องค์กรต้องเร่งแก้ไข

“เราเชื่อว่า ทุกองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์นี้ได้ แต่ต้องเริ่มจากการสื่อสารกันภายในองค์กรก่อน” คุณอาทิมา กล่าวเสริม “วารสารข่าวภายในองค์กร (Newsletter) อาจดูเหมือนเป็นการสื่อสารที่ล้าสมัย แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันกลับเป็นช่องทางการสื่อสารที่ดีที่สุด ที่จะบอกพนักงานถึงกลยุทธ์ ความสำเร็จ และแน่นอนย่อมหมายถึงการบอกกล่าวเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ด้วย ลองคิดดูว่า หากในทุกไตรมาส คุณจัดส่งวารสารไปยังบ้านของพนักงานทุกคนในบริษัท ไม่เพียงแค่พนักงานเท่านั้นที่จะได้รับรู้ข่าวสารของคุณ แต่ยังหมายรวมถึงสมาชิกในบ้านของพนักงานที่จะได้รับรู้ถึงกิจกรรม หรือสิ่งที่คุณทำอยู่ด้วย”

เบียร์ช้าง ที่หนึ่งในใจแห่งการจดจำ

จากการศึกษา และสอบถามถึงการจดจำของการทำกิจกรรม CSR ผลสำรวจถึง 32% เห็นตรงกันว่า “เบียร์ช้าง” กับกิจกรรมบริจาคผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือของไทย สามารถตอกย้ำ และสร้างการจดจำกับกิจกรรม CSR ได้อย่างดีที่สุด

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทำไมเบียร์ช้างจึงสามารถสร้างความประทับใจในฐานะองค์กรที่ห่วงใยสังคมได้” มร.โกเวอร์กล่าว “แนวคิดเรื่องการบริจาคผ้าห่มไม่เพียงแต่โดนใจประชาชนเท่านั้น แต่เบียร์ช้างยังสามารถสร้างการรับรู้ถึงกิจกรรม CSR ผ่านทางสื่อมวลชนได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ซึ่งมีอำนาจในการเผยแพร่ข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ”

“นอกจากนี้ ผลสำรวจยังระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 50% สามารถจดจำกิจกรรม CSR ขององค์กรอื่นๆ ได้แตกต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่จะจดจำได้ถึงกิจกรรม CSR ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา หรือกองทุนเพื่อเด็กยากจนในชนบท และมีเพียง 16% เท่านั้นที่ไม่สามารถจดจำชื่อองค์กรใดๆ ที่ทำกิจกรรม CSR ได้เลย” มร.โกเวอร์กล่าวต่อว่า “16% นี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับผลสำรวจแบบเดียวกันนี้ในประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามถึง 2 ใน 3 ไม่สามารถจดจำองค์กรที่ทำกิจกรรม CSR ได้”

พลังสื่อมวลชนไทย

แม้ผลสำรวจจะชี้ชัดว่าสื่อที่สามารถเผยแพร่ และนำเสนอเรื่องราวของกิจกรรม CSR ที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ 25% (รวมถึงรายการข่าวด้วย) แต่หนังสือพิมพ์ (20%), นิตยสาร (12%), และอินเตอร์เน็ต (12%) ก็มีอิทธิพลมากเช่นกัน

ต่างวัย ต่างความคิด

ผลสำรวจพบว่ากลุ่มคนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในเรื่อง CSR ต่างกัน แม้คนทุกวัยเห็นพ้องว่าองค์กรธุรกิจควรดำเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (ผู้ตอบแบบสอบถาม 4 ใน 5 คนตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งในข้อนี้) กลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป เห็นว่าธุรกิจปัจจุบันดำเนินการเรื่องนี้ได้ดีแล้ว ในขณะที่กลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า 30 ปีไม่มั่นใจนัก โดยคนกลุ่มนี้มองว่าผู้บริโภคเองก็ควรมีบทบาทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐหรือองค์กรธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว

เกี่ยวกับการสำรวจครั้งนี้

การสำรวจนี้ จัดทำขึ้นในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2551 โดยการสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์คนกรุงเทพ จำนวน 300 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18-65 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงาน ทั้งนี้จำนวน 2 ใน 3 เป็นพนักงานบริษัท ซึ่งตัวเลขจากผลสำรวจ มีค่าความคลาดเคลื่อน +/- 6%

เกี่ยวกับ บีเอ็มอาร์เอส เอเชีย

บริษัท บีเอ็มอาร์เอส เอเชีย จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และผลการศึกษาด้านการตลาดในประเทศไทย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในเชิงของการศึกษาพฤติกรรม และทรรศนะคติของกลุ่มเป้าหมาย

เกี่ยวกับ วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์

บริษัท วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด คือ บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีที่ทำการอยู่ 3 ประเทศ คือ อเมริกา (ชิคาโก), ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) และเวียดนาม (โฮจิมินฮ์) วีโร่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์, สื่อสารองค์กร, สื่อสารการตลาด รวมถึงการวางแผนงานเพื่อดำเนินกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
อาทิมา ตันติกุล
วีโร่ พับลิครีเลชั่นส์
โทร 0 2684 1551
อีเมล์ artima@veropr.com
สุจิตรา ยิ่งเพิ่มมงคล
วีโร่ พับลิครีเลชั่นส์
โทร 0 2684 1551
อีเมล์ sujittra@veropr.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รัชดาเธียเตอร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีเซ็นสัญญาระหว่างสยามนิรมิตและเบียร์ช้าง

กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ บริษัท รัชดาเธียเตอร์ จำกัด ผู้นำเสนออัครการแสดงระดับโลก "สยามนิรมิต" แห่งแรก และแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร นำโดย พัณณิน กิติพราภรณ์ กรรมการผู้จัดการ จะลงนามในสัญญากับเบียร์ช้าง โดยมี ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการบริหาร...

เอ็มเพย์ จาก เอไอเอส จับมือ แอมเวย์ มอบอำนาจการจับจ่ายแก่สมาชิกแบบไร้ขีดจำกัด

กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--เอไอเอส เอ็มเพย์จาก เอไอเอส จับมือ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบอำนาจการจับจ่ายแบบไร้ขีดจำกัดให้แก่นักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์ ให้สามารถซื้อสินค้าผ่านทางเอ็มเพย์ได้อย่างสะดวกสบาย ประเดิมงานแรกในงานแสดงสินค้าประจำปี 2548 พร้อมโปรโมช...

โกวิดีโอเตรียมนำเสนอโพรเซสเซอร์เอเอ็มดี อัลเคมี เอยู1200 ในเครื่องเล่นวิดีโอพกพารุ่นใหม่

ซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย--(บิสิเนส ไวร์)--3 ม.ค. 2548 โพรเซสเซอร์ Au1200(TM) นำเสนอความสามารถในการจัดเก็บ, จัดการ และเล่นมัลติมีเดียสำหรับพกพา GoVideo(R) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์อีเล็คทรอนิคส์เพื่อผู้บริโภค ประกาศในวันนี้ว่า ทางบริษัทกำลังร่วมมือกับบริษั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง