ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ กับความคิดเห็นของวัยซน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๐๓:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับเว็บไซต์วิชาการดอทคอม (www.Vcharkarn.com) จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2551 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ซึ่งเลื่อนจัดกิจกรรม มาเป็นวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 25511 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. (จากเดิมจะจัดวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551)

ลองมาดูความคิดเห็นของวัยซนบอกเล่าถึงคณิตศาสตร์ที่แฝงอยู่ในธรรมชาติกันดีกว่าเด็กหญิงอัจฉรา เฉลียวจิตติกุล ป. 4 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญ สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเราเรียนคณิตศาสตร์เราจะได้เรียนการเขียน การอ่าน การวาดรูป การฝึกพัฒนาความคิดและได้เรียนวิทยาศาสตร์ไปในตัวด้วย เวลามีโจทย์ หรือคำถามให้ใช้รูปภาพธรรมชาติก็สามารถแตกโจทย์ได้ง่ายมากขึ้น เราเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ตื่นนอน การนับกลีบดอกไม้ นำใบไม้มาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต เเสงของเงา การเปลี่ยนสีของใบไม้ การเจริญเติบโตของพืช การบอกเวลาของพระอาทิตย์ เเนวสีของรุ้ง นกออกหากิน นกกลับรัง ไก่ขัน ฤดูต่างๆ น้ำขึ้นน้ำลง ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์ด้วย

เด็กหญิงวทัยพรรณ วงศ์วิเศษกุล ป. 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่งและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราด้วย เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมา เราก็จะเห็นพระอาทิตย์ดวงกลมโตเหมือนรูปทรงเรขาคณิตรูปวงกลมและวงกลมสามารถเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นได้ เช่น แตงโม ส้ม เป็นต้น พอตอนเย็นหน่อยเราก็อาจนึกอยากจะออกไปชมดอกไม้ต้นไม้ เมื่อเรามองไปที่ต้นไม้ที่มีผลดกอยู่เราก็จะนึกถึงการบวกหรือลบของวิชาคณิตศาสตร์เช่น บวกลบ ความสูงของต้นไม้ บวกลบจำนวนผลของต้นไม้ เป็นต้น สรุปได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลา

เด็กชายจาตุรนต์ จีนจิตรมั่น ป.6 โรงเรียนดาราสมุทร ผมคิดว่า คณิตศาสตร์เป็น สิ่งที่เชื่อมโยง กับธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในชีวิตประจำวันเรามีความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ มากมายหลายอย่างและนำมาเป็นแนวทางในการเรียน การสอนและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและทุกๆ คน อย่างเช่น ตื่นมานั่งฟังข่าวตอนเช้าเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์อากาศว่า วันนี้มีเกิดฝนตก น้ำท่วม หรือ พายุ สึนามิหรือไม่ คำนวณหาความแรงและความสั่นสะเทือน วัดความชื้นของอากาศ หรือเวลาคนเราไม่สบาย ไปหาหมอก็ต้องวัดอุณหภูมิของร่างกาย และการทำสวนทำไร่ ก็ต้องมีคำนวณหาพื้นที่ ว่า เท่าไหร่ ต้องใช้ต้นไม้กี่ต้น หรือการวัดระยะทางของถนน เป็นต้น ดังนั้นทุกอย่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งสิ้น

เด็กชายเจตนิพิฐ แสงเพชร ป. 6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เล่าว่า ความสนใจเรื่องคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติของผมคือ ในธรรมชาติสิ่งต่างๆถูกแบ่งแยกโดยตัวเลข เช่น   เรานับจำนวนกลีบดอก เพื่อแบ่งแยกพืชว่าเป็นใบเลื้ยงเดี่ยวหรือใบเลี่ยงคู่ และที่ผมสนใจก็คือใบไม้ ในใบไม้ธรรมดาใบหนึ่งทำให้คนเราคิดถึงคณิตศาสตร์ได้ เช่น การหาพื้นที่หรือแม้แต่การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ ทำให้เรียนได้เข้าใจ สนุก มีการคิดแบบไหวพริบ เช่นกบขึ้นบ่อน้ำ การที่เราได้ดูสิ่งต่างๆในธรรมชาติที่มีลักษณะภายนอกคล้ายตัวเลข ทำให้มีจินตนาการทางคณิตศาสตร์ มากกว่าเรียนในตำราและทำให้เกิดข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในธรรมชาติ ทำให้อยากรู้อยากศึกษาให้มากขึ้นต่อไป เช่นการหาความสูงของต้นไม้ การที่เราสงสัยเรื่องต่างๆเหล่านี้ทำให้เราอยากจะเรียนให้สูงขึ้นไปถึงระดับหนึ่ง เช่น การหาความสูงของต้นไม้ที่ต้องใช้ ตรีโกณ ทำให้มีแรงจูงใจในการศึกษาไปจนถึงระดับตรีโกณ และสูงขึ้นต่อๆไป

เด็กหญิงอรจิรา อิทธิไมยยะ ป. 5 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เล่าว่า ความเห็นของหนู เข้าใจว่าโดยปกติในชีวิตประจำวันของเรา จะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัน เวลา จำนวนนับ ระยะทาง รูปทรงเรขาคณิต ตัวอย่างเช่น วันนี้เป็นวันอะไร ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ ในห้องเรียนหนูมีเพื่อนกี่คน แบ่งเป็นผู้ชาย-ผู้หญิงกี่คน เดินทางจากบ้านไปโรงเรียนต้องใช้ระยะทางและเวลาเท่าไหร่เท่าใด พระอาทิตย์ พระจันทร์ มีรูปร่างเป็นวงกลม กระบอกน้ำดื่มเป็นทรงกระบอก จักรยานที่หนูขี่มีล้อเป็นวงกลม วิ่งได้ด้วยการใช้แรง

ความอยากรู้อยากเห็น ช่วงสงสัย ช่างสังเกต บวกกับจินตนาการ ความอดทนพยายามที่จะแสวงหาคำตอบให้กับความสงสัยของตัวเองจะเป็นต้นทุนที่ดีในการเรียนและการใช้ชีวิตของน้อง ๆต่อไปในอนาคต


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสวท. เชิญครูไอทีสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการศึกษาด้วยตนเอง

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สสวท. นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)แจ้งว่า สสวท. ได้จัดทำหลักสูตร และชุดเอกสารสำหรับครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แนวทา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง