คณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ กับความคิดเห็นของวัยซน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 18, 2008 03:32

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับเว็บไซต์วิชาการดอทคอม (www.Vcharkarn.com) จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2551 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ซึ่งเลื่อนจัดกิจกรรม มาเป็นวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 25511 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. (จากเดิมจะจัดวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551)

ลองมาดูความคิดเห็นของวัยซนบอกเล่าถึงคณิตศาสตร์ที่แฝงอยู่ในธรรมชาติกันดีกว่าเด็กหญิงอัจฉรา เฉลียวจิตติกุล ป. 4 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญ สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเราเรียนคณิตศาสตร์เราจะได้เรียนการเขียน การอ่าน การวาดรูป การฝึกพัฒนาความคิดและได้เรียนวิทยาศาสตร์ไปในตัวด้วย เวลามีโจทย์ หรือคำถามให้ใช้รูปภาพธรรมชาติก็สามารถแตกโจทย์ได้ง่ายมากขึ้น เราเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ตื่นนอน การนับกลีบดอกไม้ นำใบไม้มาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต เเสงของเงา การเปลี่ยนสีของใบไม้ การเจริญเติบโตของพืช การบอกเวลาของพระอาทิตย์ เเนวสีของรุ้ง นกออกหากิน นกกลับรัง ไก่ขัน ฤดูต่างๆ น้ำขึ้นน้ำลง ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์ด้วย

เด็กหญิงวทัยพรรณ วงศ์วิเศษกุล ป. 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่งและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราด้วย เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมา เราก็จะเห็นพระอาทิตย์ดวงกลมโตเหมือนรูปทรงเรขาคณิตรูปวงกลมและวงกลมสามารถเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นได้ เช่น แตงโม ส้ม เป็นต้น พอตอนเย็นหน่อยเราก็อาจนึกอยากจะออกไปชมดอกไม้ต้นไม้ เมื่อเรามองไปที่ต้นไม้ที่มีผลดกอยู่เราก็จะนึกถึงการบวกหรือลบของวิชาคณิตศาสตร์เช่น บวกลบ ความสูงของต้นไม้ บวกลบจำนวนผลของต้นไม้ เป็นต้น สรุปได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลา

เด็กชายจาตุรนต์ จีนจิตรมั่น ป.6 โรงเรียนดาราสมุทร ผมคิดว่า คณิตศาสตร์เป็น สิ่งที่เชื่อมโยง กับธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในชีวิตประจำวันเรามีความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ มากมายหลายอย่างและนำมาเป็นแนวทางในการเรียน การสอนและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและทุกๆ คน อย่างเช่น ตื่นมานั่งฟังข่าวตอนเช้าเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์อากาศว่า วันนี้มีเกิดฝนตก น้ำท่วม หรือ พายุ สึนามิหรือไม่ คำนวณหาความแรงและความสั่นสะเทือน วัดความชื้นของอากาศ หรือเวลาคนเราไม่สบาย ไปหาหมอก็ต้องวัดอุณหภูมิของร่างกาย และการทำสวนทำไร่ ก็ต้องมีคำนวณหาพื้นที่ ว่า เท่าไหร่ ต้องใช้ต้นไม้กี่ต้น หรือการวัดระยะทางของถนน เป็นต้น ดังนั้นทุกอย่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งสิ้น

เด็กชายเจตนิพิฐ แสงเพชร ป. 6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เล่าว่า ความสนใจเรื่องคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติของผมคือ ในธรรมชาติสิ่งต่างๆถูกแบ่งแยกโดยตัวเลข เช่น   เรานับจำนวนกลีบดอก เพื่อแบ่งแยกพืชว่าเป็นใบเลื้ยงเดี่ยวหรือใบเลี่ยงคู่ และที่ผมสนใจก็คือใบไม้ ในใบไม้ธรรมดาใบหนึ่งทำให้คนเราคิดถึงคณิตศาสตร์ได้ เช่น การหาพื้นที่หรือแม้แต่การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ ทำให้เรียนได้เข้าใจ สนุก มีการคิดแบบไหวพริบ เช่นกบขึ้นบ่อน้ำ การที่เราได้ดูสิ่งต่างๆในธรรมชาติที่มีลักษณะภายนอกคล้ายตัวเลข ทำให้มีจินตนาการทางคณิตศาสตร์ มากกว่าเรียนในตำราและทำให้เกิดข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในธรรมชาติ ทำให้อยากรู้อยากศึกษาให้มากขึ้นต่อไป เช่นการหาความสูงของต้นไม้ การที่เราสงสัยเรื่องต่างๆเหล่านี้ทำให้เราอยากจะเรียนให้สูงขึ้นไปถึงระดับหนึ่ง เช่น การหาความสูงของต้นไม้ที่ต้องใช้ ตรีโกณ ทำให้มีแรงจูงใจในการศึกษาไปจนถึงระดับตรีโกณ และสูงขึ้นต่อๆไป

เด็กหญิงอรจิรา อิทธิไมยยะ ป. 5 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เล่าว่า ความเห็นของหนู เข้าใจว่าโดยปกติในชีวิตประจำวันของเรา จะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัน เวลา จำนวนนับ ระยะทาง รูปทรงเรขาคณิต ตัวอย่างเช่น วันนี้เป็นวันอะไร ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ ในห้องเรียนหนูมีเพื่อนกี่คน แบ่งเป็นผู้ชาย-ผู้หญิงกี่คน เดินทางจากบ้านไปโรงเรียนต้องใช้ระยะทางและเวลาเท่าไหร่เท่าใด พระอาทิตย์ พระจันทร์ มีรูปร่างเป็นวงกลม กระบอกน้ำดื่มเป็นทรงกระบอก จักรยานที่หนูขี่มีล้อเป็นวงกลม วิ่งได้ด้วยการใช้แรง

ความอยากรู้อยากเห็น ช่วงสงสัย ช่างสังเกต บวกกับจินตนาการ ความอดทนพยายามที่จะแสวงหาคำตอบให้กับความสงสัยของตัวเองจะเป็นต้นทุนที่ดีในการเรียนและการใช้ชีวิตของน้อง ๆต่อไปในอนาคต


Latest Press Release

โพลล์สำรวจการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ,ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ...

Gossip: คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ กลุ่มบริษัท S.P.S เฟอร์นิเจอร์

วงการเฟอร์นิเจอร์คึกคักอีกครั้ง เมื่อบอสใหญ่ คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย “แถลงข่าวและลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์...

ภาพข่าว: Chappy เปิดัวรองเท้านักเรียน ดึง ต่อ-ธนภพ เป็นพรีเซ็นเตอร์

‘จักรพงษ์ เอกภพโยธิน’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกภพฟุตแวร์ จำกัด เปิดตัวรองเท้านักเรียน ‘Chappy’ รุ่นใหม่เอาใจคุณหนู ทั้งเด็กเล็กเด็กเท้าโต ด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร ต้อนรับเปิดเทอมปีการศึกษานี้ โดยมี ‘ต่อ-ธนภพ...

ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม Open House 2557

ด้วยโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้กำหนด จัดโครงการ Open House 2557 จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา แนะนำ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาในเรื่อง...

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในอาเซียน”...

Related Topics