คณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ กับความคิดเห็นของวัยซน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 18, 2008 03:32

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับเว็บไซต์วิชาการดอทคอม (www.Vcharkarn.com) จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2551 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ซึ่งเลื่อนจัดกิจกรรม มาเป็นวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 25511 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. (จากเดิมจะจัดวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551)

ลองมาดูความคิดเห็นของวัยซนบอกเล่าถึงคณิตศาสตร์ที่แฝงอยู่ในธรรมชาติกันดีกว่าเด็กหญิงอัจฉรา เฉลียวจิตติกุล ป. 4 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญ สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเราเรียนคณิตศาสตร์เราจะได้เรียนการเขียน การอ่าน การวาดรูป การฝึกพัฒนาความคิดและได้เรียนวิทยาศาสตร์ไปในตัวด้วย เวลามีโจทย์ หรือคำถามให้ใช้รูปภาพธรรมชาติก็สามารถแตกโจทย์ได้ง่ายมากขึ้น เราเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ตื่นนอน การนับกลีบดอกไม้ นำใบไม้มาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต เเสงของเงา การเปลี่ยนสีของใบไม้ การเจริญเติบโตของพืช การบอกเวลาของพระอาทิตย์ เเนวสีของรุ้ง นกออกหากิน นกกลับรัง ไก่ขัน ฤดูต่างๆ น้ำขึ้นน้ำลง ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์ด้วย

เด็กหญิงวทัยพรรณ วงศ์วิเศษกุล ป. 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่งและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราด้วย เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมา เราก็จะเห็นพระอาทิตย์ดวงกลมโตเหมือนรูปทรงเรขาคณิตรูปวงกลมและวงกลมสามารถเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นได้ เช่น แตงโม ส้ม เป็นต้น พอตอนเย็นหน่อยเราก็อาจนึกอยากจะออกไปชมดอกไม้ต้นไม้ เมื่อเรามองไปที่ต้นไม้ที่มีผลดกอยู่เราก็จะนึกถึงการบวกหรือลบของวิชาคณิตศาสตร์เช่น บวกลบ ความสูงของต้นไม้ บวกลบจำนวนผลของต้นไม้ เป็นต้น สรุปได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลา

เด็กชายจาตุรนต์ จีนจิตรมั่น ป.6 โรงเรียนดาราสมุทร ผมคิดว่า คณิตศาสตร์เป็น สิ่งที่เชื่อมโยง กับธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในชีวิตประจำวันเรามีความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ มากมายหลายอย่างและนำมาเป็นแนวทางในการเรียน การสอนและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและทุกๆ คน อย่างเช่น ตื่นมานั่งฟังข่าวตอนเช้าเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์อากาศว่า วันนี้มีเกิดฝนตก น้ำท่วม หรือ พายุ สึนามิหรือไม่ คำนวณหาความแรงและความสั่นสะเทือน วัดความชื้นของอากาศ หรือเวลาคนเราไม่สบาย ไปหาหมอก็ต้องวัดอุณหภูมิของร่างกาย และการทำสวนทำไร่ ก็ต้องมีคำนวณหาพื้นที่ ว่า เท่าไหร่ ต้องใช้ต้นไม้กี่ต้น หรือการวัดระยะทางของถนน เป็นต้น ดังนั้นทุกอย่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งสิ้น

เด็กชายเจตนิพิฐ แสงเพชร ป. 6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เล่าว่า ความสนใจเรื่องคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติของผมคือ ในธรรมชาติสิ่งต่างๆถูกแบ่งแยกโดยตัวเลข เช่น   เรานับจำนวนกลีบดอก เพื่อแบ่งแยกพืชว่าเป็นใบเลื้ยงเดี่ยวหรือใบเลี่ยงคู่ และที่ผมสนใจก็คือใบไม้ ในใบไม้ธรรมดาใบหนึ่งทำให้คนเราคิดถึงคณิตศาสตร์ได้ เช่น การหาพื้นที่หรือแม้แต่การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ ทำให้เรียนได้เข้าใจ สนุก มีการคิดแบบไหวพริบ เช่นกบขึ้นบ่อน้ำ การที่เราได้ดูสิ่งต่างๆในธรรมชาติที่มีลักษณะภายนอกคล้ายตัวเลข ทำให้มีจินตนาการทางคณิตศาสตร์ มากกว่าเรียนในตำราและทำให้เกิดข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในธรรมชาติ ทำให้อยากรู้อยากศึกษาให้มากขึ้นต่อไป เช่นการหาความสูงของต้นไม้ การที่เราสงสัยเรื่องต่างๆเหล่านี้ทำให้เราอยากจะเรียนให้สูงขึ้นไปถึงระดับหนึ่ง เช่น การหาความสูงของต้นไม้ที่ต้องใช้ ตรีโกณ ทำให้มีแรงจูงใจในการศึกษาไปจนถึงระดับตรีโกณ และสูงขึ้นต่อๆไป

เด็กหญิงอรจิรา อิทธิไมยยะ ป. 5 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เล่าว่า ความเห็นของหนู เข้าใจว่าโดยปกติในชีวิตประจำวันของเรา จะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัน เวลา จำนวนนับ ระยะทาง รูปทรงเรขาคณิต ตัวอย่างเช่น วันนี้เป็นวันอะไร ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ ในห้องเรียนหนูมีเพื่อนกี่คน แบ่งเป็นผู้ชาย-ผู้หญิงกี่คน เดินทางจากบ้านไปโรงเรียนต้องใช้ระยะทางและเวลาเท่าไหร่เท่าใด พระอาทิตย์ พระจันทร์ มีรูปร่างเป็นวงกลม กระบอกน้ำดื่มเป็นทรงกระบอก จักรยานที่หนูขี่มีล้อเป็นวงกลม วิ่งได้ด้วยการใช้แรง

ความอยากรู้อยากเห็น ช่วงสงสัย ช่างสังเกต บวกกับจินตนาการ ความอดทนพยายามที่จะแสวงหาคำตอบให้กับความสงสัยของตัวเองจะเป็นต้นทุนที่ดีในการเรียนและการใช้ชีวิตของน้อง ๆต่อไปในอนาคต


Latest Press Release

สัมมนาการสร้างอุปนิสัยการบริการด้วยหัวใจ

ปัจจุบันการแข่งขันเชิงบริการยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะลูกค้าจะยิ่งให้ความสำคัญต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทุกองค์กรก็มีวิธีการให้บริการที่ดี แต่ก็ต้องมีพนักงานที่มีความสามารถและจิตสำนึก...

สัมมนากลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจ ให้เกิดผล

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทักษะความเป็นสากลให้แก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในองค์การต่อประชาคมอาเซียน...

สัมมนา HIGH TECH STARTUP จาก SILICON VALLEY ( สานฝันผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ StartX 2.0 ) จาก ผู้มีประสบการณ์ตรงใน ซิลิคอนวาเล่ย์

- ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะระดมทุนจาก”นักลงทุนชั้นนำ”เพื่อให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้อย่างไร? - ถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้ว แต่คุณกำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ ในโลกดิจิตอล วันนี้คุณพร้อมแล้วรึยังที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้า...

Start Your Journey กับเว็บ Strife โฉมใหม่ ทริคเพียบ ข้อมูลแน่น เข้ามาทำความรู้จักกับเหล่าฮีโร่ได้แล้ววันนี้ !!!

เปิดแล้ววันนี้กับเว็บ Strife โฉมใหม่ อัดแน่นไปด้วยข้อมุลต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมุลสัตว์เลี้ยง ระบบใหม่ของเกมส์แนว MOBA ที่สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป มาช่วยเหลือคุณในเกมการเล่น และเมื่อเล่นจบเกมส์ คุณจะได้รับ Seal...

ภาพข่าว: คณะกปร. ศึกษาดูงานธุรกิจ ซีพีเอฟตุรกี

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ (ที่ 2 จากซ้ายแถวหลัง) เลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. พร้อมคณะผู้เข้าอบรมของกปร. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ ในประเทศตุรกี โดยมี...

Related Topics