ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.หอการค้าไทยจับมือสมาคมโฆษณาฯ จัด "มินิ ยัง จีเนียส 2008" ลับคมนักศึกษากระตุ้นคนไทยดูไทยพีบีเอส

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๐๓:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยจัดโครงการ “Mini Young Genius 2008” ชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษา ประกวดโฆษณาสร้างสรรค์วงการสื่อสารมวลชนไทย หัวข้อ “รณรงค์ให้คนไทยดูไทยพีบีเอส” วางรากฐานเปิดรับสถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอสในสังคม มุ่งปั้นนักศึกษาเป็นนักโฆษณามืออาชีพ เปิดรับผลงานถึง 31 มีนาคมนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเริ่มโครงการประกวดโฆษณา “มินิ ยัง จีเนียส” มาตั้งแต่ปี 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาได้มีโอกาสรับรู้ประสบการณ์ตรงในการทำงานจริงจากการทำงานประกวด และได้รับความรู้จากนักวิชาชีพในวงการโฆษณา ซึ่งแต่ละปีโจทย์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเด็นสังคมในขณะนั้น เพื่อให้การประกวด “มินิ ยัง จีเนียส” เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตัวนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและต่อสังคมที่จะนำเอาผลงานนักศึกษาไปปรับใช้”

“สำหรับโจทย์การประกวด “มินิ ยัง จีเนียส 2008” คือ “รณรงค์ให้คนไทยดูไทยพีบีเอส” เนื่องจากคณะทำงานเล็งเห็นว่าทีวีสาธารณะ หรือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม เนื่องจากเป็นสถานีที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและครอบครัว ซึ่งคนรุ่นใหม่อย่างนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยถือเป็นตัวแปรสำคัญในการรณรงค์ให้ทีวีสาธารณะเข้าไปอยู่ในหัวใจประชาชนได้ เนื่องจากเป็นผู้นำทางความคิดและเป็นกลุ่มที่มีไฟและมีพลัง ซึ่งคณะทำงานคาดหวังว่าผลงานโฆษณาที่สร้างสรรค์จากการประกวด “มินิ ยัง จีเนียส” จะสามารถทำประโยชน์ให้กับวงการสื่อสารมวลชนไทยได้” รศ.ดร.ดรุณี กล่าว

อาจารย์อนัญญา กรรณสูต หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ “มินิ ยัง จีเนียส 2008” เปิดเผยรายละเอียดการประกวดว่านักศึกษาที่สนใจสามารถรับโจทย์และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2551ณ อาคารสไตล์ บาย โตโยต้า สยามสแควร์ ซอย 2-3 และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด “มินิ ยัง จีเนียส 2008” จะต้องเป็นชิ้นงานโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ ชนิดสิ่งพิมพ์เดี่ยว (Single print advertisement) ขนาด A3 โดยสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน

คณะกรรมการที่ตัดสินการประกวดโฆษณา “มินิ ยัง จีเนียส 2008” ประกอบด้วย คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยและตัวแทนจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก 3 ส่วน ได้แก่ การตอบวัตถุประสงค์ของโจทย์ ความคิดสร้างสรรค์ และคุณภาพของชิ้นงาน

คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 4 เมษายน 2551 หลังจากนั้นนักศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้เข้าอบรมกับผู้ทรงคุณวุฒิในวงการโฆษณาระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2551 เพื่อนำข้อแนะนำ เทคนิค และความรู้ที่ได้จากการทำเวิร์คช็อปมาปรับปรุงผลงาน และส่งผลงานเพื่อประกวดในรอบสุดท้าย ซึ่งจะประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันที่ 21 เมษายน 2551

ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท

ด้านนายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งต่อไปจะเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของวงการโฆษณา โดยสมาคมฯ เล็งเห็นว่าโครงการ “มินิ ยัง จีเนียส 2008” เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองผลิตผลงานโฆษณาจริง ทำให้เข้าใจกระบวนการทำงานด้านโฆษณาได้ถ่องแท้มากขึ้น จึงร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยจะให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่เข้าประกวด และถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ในการทำเวิร์คช็อปกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

“สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยอยากเชิญชวนให้นักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโฆษณา “มินิ ยัง จีเนียส 2008” เพราะวิชาชีพโฆษณาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูง ซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็จากการหมั่นคิดลับสมองอยู่เสมอ และประสบการณ์จากการปฏิบัติฝึกฝนก็จะทำให้สามารถพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป” นายปารเมศร์กล่าวทิ้งท้าย

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ภานุพงษ์ ไชยจินดา สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 9 ชั้น 6 โทรศัพท์ 02 697 6617 และ 02 697 6608 หรือที่เว็บไซต์ www.utcc.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ บริษัท พีอาร์พีเดีย จำกัด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชัยวัฒน์ สิมะวัฒนา / จตุพล นาคนิ่ม / พชรวดี จุโลทัย
โทรศัพท์ : 02 697 6780-3 มือถือ: 089 811 7937 / 081 689 8245 / 085 055 1473
โทรสาร : 02 697 6786 โทรศัพท์ : 02 439 3837
อีเมล์ : prutcc@utcc.ac.th อีเมล์ : contact@prpedia.co.th

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

จุฬาฯ จัด Road Show เยือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA ถ่ายภาพร่วมกันในกิจกรรม Road Show โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์แ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง