ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารและ การจัดระบบเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๐๒:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่องการบริหารและ การจัดระบบเอกสาร Files and Documents Management System วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2551 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์

หากในหน่วยงานของคุณเริ่มจะ หรือมีอาการแบบนี้ คุณ หรือพนักงานของคุณควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ นอกจากเอกสารปกติธรรมดาก็มีเอกสารมากพออยู่แล้ว แถมกิจกรรมในบริษัท ก็มีมากไม่ว่าจะเป็น ISO 9000, ISO 14000 GMP/ HACCP TPM และกิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ ทำให้จำนวนเอกสารมีมากขึ้นเป็นกองทำงานอย่างเดียวก็ยุ่งพออยู่แล้ว ถ้าต้องใช้เวลากับงานเอกสารมากเท่าไหร่ เวลาในการตรวจสอบก็น้อยลงเท่านั้น จะมีแนวทางไหนบ้างที่ไม่ต้องมาเสียเวลามากในการจัดเก็บบริหารงานเอกสารจนกระทั่งมาเบียดบังเวลาที่จะสร้างคุณภาพ เอกสารเป็นเรื่องหนักใจและน่าเบื่อยิ่งถ้าหากเราทำให้มันซับซ้อนและมากความเราจะยิ่งได้ ขยะ มหาศาลในระบบไม่รู้ตั้งหน้าตั้งตาบันทึก อะไรกันลงไปในสารพัดแบบฟอร์ม เช็คชีท ที่เก็บก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วทำอะไรก็ต้องเขียนต้องจดไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าไม่ทำงาน เอกสารก็บานเบอะ เวลาตรวจระบบคุณภาพกันทีหนึ่งต้องค้นหาเอกสารมายืนยันเต็มไปหมด แถมหากันแทบจะไม่เจอ และไม่ทันต่อเวลาที่

ต้องการในระบบคุณภาพต่างๆ ที่จัดทำขึ้นในองค์กร ล้วนต้องมีระบบเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเกี่ยว กับขั้นตอน วิธีการทำงาน แบบฟอร์ม เช็คชีทต่าง ๆ ยิ่งมีมาก ยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ พนักงานรู้สึกยุ่ง ทั้ง ๆที่ในระบบคุณภาพต่าง ๆ มีระบบการ ควบคุมเอกสารอยู่แล้ว แต่พนักงานผู้ปฏิบัติงานก็ยังไม่สามารถที่จะมองภาพรวมของระบบเอกสารและการจัดเก็บได้ทำให้ มีความรู้สึกว่าเอกสารมาก ทำให้เกิด ความยุ่งยากในการทำงานดังนั้นการที่จะมีวิธีในการจัดเก็บเอกสารได้สะดวก เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน และเป็นระบบ สนองตอบต่อระบบคุณภาพต่าง ๆ มากที่สุด พนักงานต้องเข้าใจและมองเห็นความสำคัญของงานเอกสาร และ ระบบการเก็บเอกสารที่เป็นระบบมาตรฐาน เพื่อทำให้ เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการ

หัวข้อการอบรม
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-16.00
การบริหารการจัดเก็บเอกสารที่เป็น Hard Copy
ระบบคุณภาพต่าง ๆ กับการจัดระบบเอกสาร เช่น 5ส ISO 9000 และอื่น ๆ
ลักษณะเอกสารที่มีสภาพดี
วิธีใช้แฟ้มเอกสารประเภทต่างๆ ที่ถูกต้อง
วิธีใช้ตู้เอกสารที่ถูกต้อง
วิธีสะสางเอกสารให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นภายในตู้อย่างเป็นระบบ
วิธีจัดทำสารบัญเอกสาร
วิธีจัดทำดัชนีแฟ้ม

จัดเก็บเอกสารหลักฐานเข้าแฟ้มเอกสาร เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และการเข้าถึงเอกสาร

ตามดัชนี
ระบบการจัดเก็บแฟ้มเรียงลำดับตามตัวเลขและวิธีให้สีกำกับแฟ้ม
ระบบการจัดเก็บแฟ้มตามกลุ่มเรื่องและวิธีให้สีกำกับกลุ่มเรื่อง
การกำหนดอายุการเก็บ การทำลาย
การบริหารการจัดเก็บเอกสารที่เป็นไฟล์ข้อมูล ในSoftware สำเร็จรูป เช่น MS Office ต่างๆ

การสร้างระบบการจัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์ที่ค้นหาได้ง่าย เช่นการตั้งชื่อ ไฟล์ โฟลเดอร์

ที่สื่อความได้ชัดเจน เป็นมาตรฐานและทุกคนรู้จัก

การแปลงรูปแบบการจัดเก็บจากแผ่นกระดาษให้อยู่ในรูปของไฟล์ ในคอมพิวเตอร์ หรือใน แผ่นซีดี

การค้นหาเอกสารจากคอมพิวเตอร์ในกรณี ต่าง ๆ เช่น จำชื่อไฟล์ไม่ได้ หรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้บ่อย

การตรวจสอบสถานะเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลว่าอัพเดทหรือไม่
การเก็บ รักษา ดูแลไฟล์ข้อมูล
วิทยากร
1. อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการ
อดีต เลขานุการบริหาร บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
2. อ.โสภณ ลีลาธนาพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาโซ่ จำกัด
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน
ท่านละ 2,700 บาท + ภาษี 7 % = 2,889 บาท
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอย.สามวา 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
วิธีการสำรองที่นั่ง
  • โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร.0-29062211-2
  • แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127,02906223 แผนที่สถานที่อบรม ใบสมัครอบรม
  • E-mail: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
วิธีการชำระเงิน
เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10

เลขที่บัญชี 142-3-00534-2 แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท

ไปที่ 0-29062231, 0-29062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจากต่างจังหวัด)

การแจ้งยกเลิกการอบรม

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น

กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วัน หากไม่แจ้งตามกำหนด
ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดสัมมนาเรื่อง เทคนิคการสื่อสาร และ การประสานงานข้ามสายงาน Cross-Functional Management for Working and Communication

ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการสื่อสาร และ การประสานงานข้ามสายงาน Cross-Functional Management for Working and Communication วันอังคารที่ 15 มกราคม 2551 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ องค์กรทั้งหลายมักมีกา...

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมและสัมมนาเรื่อง การบริหารและ การจัดระบบเอกสาร

ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง การบริหารและ การจัดระบบเอกสาร Files and Documents Management System วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 ณ โรงแรมรอยัลปรินเซสหลานหลวง ถนนหลานหลวง หากในหน่วยงานของคุณเริ่มจะ หรือมีอาการแบบนี้ คุณ หรือพนักงานของคุณควรเข้...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง