กทม.เตรียมแผนสื่อสาร พร้อมปฏิบัติงานเลือกตั้ง ส.ส.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 6, 2007 07:12

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร อนุมัติแผนการสื่อสารเพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ.2550 ในการสนับสนุนและวางระบบการติดต่อสื่อสารการเลือกตั้ง รวมถึงสำรวจอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร การจัดสรรเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาขัดข้องได้ทันเวลา โดยจะมีการประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสำนักงานเขต รวมถึงซักซ้อมแผนการสื่อสาร ใช้วิทยุสื่อสารเป็นข่ายสื่อสารหลัก โดยมีศูนย์ประสานงานกลาง ณ ศูนย์อัมรินทร์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) มี นายพิชัย ไชยพจน์พานิช รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร นายธีระชัย เธียรสรรชัย ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร โดยศูนย์อัมรินทร์ จะเป็นแม่ข่ายหลัก รับแจ้งศูนย์ควบคุมข่าย ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมี ศูนย์เสาวภา ศูนย์อ่อนนุช และศูนย์เพชรเกษม เป็นแม่ข่ายสื่อสารใน 50 สำนักงานเขตด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยุสื่อสารจะปฏิบัติหน้าที่รายงานการส่งมอบหีบบัตร พร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งครบทุกหน่วยเลือกตั้ง รายงานการเปิดลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. และปิดหีบเลือกตั้งเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ทุกต้นชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้สำนักเทศกิจทราบด้วย


Latest Press Release

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในประเทศไทยทั้งระบบ (เจาะลึกกรณีศึกษา) กับSCL ผู้นำทางด้านภาษี! วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (รีบจอง ที่นั่งจำนวนจำกัด)

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด ในกลุ่ม Chavalit Law Group จะจัดสัมมนาครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในประเทศไทยทั้งระบบ (เจาะลึกกรณีศึกษา) The Systems of withholding Tax” ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557...

อ.อ.ป. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 นายชัยรัตน์ อร่ามศรี รองผู้อำนวย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายนิมิต พรรณากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ และนายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าร่วม “พิธีรดน้ำขอพร...

บริการใหม่ล่าสุดจาก เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านผ่านทางหน้าเวปไซต์ ktw.co.th ได้แล้ว

บริการใหม่ล่าสุดจาก เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านผ่านทางหน้าเวปไซต์ ktw.co.th ได้แล้วโดยภายหลังจากท่านทำการสั่งซื้อ ชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุภายใน 3...

ภาพข่าว: วิทยาลัยสาธารณสุข สิรินธร จัดสัมมนาสูยุคอาเซียน ที่โรงแรม เอ-วัน พัทยา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ทางวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ได้จัดประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2557 เรื่อง “วิชาชีพสาธารณสุข สู่ยุคอาเซียน” ณ ห้องประชุมพรรณราราย 1-2...

ภาพข่าว: ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เผยความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในงาน GREAT DAY

จิรชีพ เฮ้ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดงาน GRE@T DAY (เกรท เดย์) เราทำได้ คุณทำได้ งานที่เปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญ กับการที่จะได้เป็นผู้ร่วมธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค...

Related Topics