กทม.เตรียมแผนสื่อสาร พร้อมปฏิบัติงานเลือกตั้ง ส.ส.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 6, 2007 07:12

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร อนุมัติแผนการสื่อสารเพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ.2550 ในการสนับสนุนและวางระบบการติดต่อสื่อสารการเลือกตั้ง รวมถึงสำรวจอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร การจัดสรรเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาขัดข้องได้ทันเวลา โดยจะมีการประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสำนักงานเขต รวมถึงซักซ้อมแผนการสื่อสาร ใช้วิทยุสื่อสารเป็นข่ายสื่อสารหลัก โดยมีศูนย์ประสานงานกลาง ณ ศูนย์อัมรินทร์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) มี นายพิชัย ไชยพจน์พานิช รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร นายธีระชัย เธียรสรรชัย ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร โดยศูนย์อัมรินทร์ จะเป็นแม่ข่ายหลัก รับแจ้งศูนย์ควบคุมข่าย ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมี ศูนย์เสาวภา ศูนย์อ่อนนุช และศูนย์เพชรเกษม เป็นแม่ข่ายสื่อสารใน 50 สำนักงานเขตด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยุสื่อสารจะปฏิบัติหน้าที่รายงานการส่งมอบหีบบัตร พร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งครบทุกหน่วยเลือกตั้ง รายงานการเปิดลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. และปิดหีบเลือกตั้งเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ทุกต้นชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้สำนักเทศกิจทราบด้วย


Latest Press Release

มหาวิทยาลัยนานาชาติซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนและธุรกิจภาคฤดูร้อน

เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล (Xi’an Jiaotong-Liverpool University: XJTLU) ได้เปิดตัวหลักสูตรภาษาและธุรกิจภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ภาษาของ XJTLU และวิทยาลัยบริหารธุรกิจนานาชาติซูโจว ( IBSS...

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3 วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 เวลา 14.00 16.00 น. ณ วัดเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ วัดเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีบรรพชา “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3”...

สรรพสามิตรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้มอบนโยบาย ให้กรมสรรพสามิตกวดขันสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี...

ภาพข่าว: แม็คโครเปิดสาขาบึงกาฬ

เมื่อเร็วๆ นี้ แม็คโคร โดยนางสุชาดา อิทธิจารุกุล (แถวหลัง-ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวจันทร์เพ็ญ บำรุงไทย (แถวหลัง-ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาบึงกาฬ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ...

รมว.พม. ร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๕๗ ที่ผ่านมา นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถ้อยแถลงของประเทศไทย ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้หัวข้อ...

Related Topics