Science Show พระอภัยมณี "น้ำมหัศจรรย์" โรงเรียนแกนนำของ สสวท. จับศิลปวัฒนธรรมไทยมาใส่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 8, 2007 09:47

ทำไมน้ำผสมน้ำปลา มารวมกับกับน้ำผสมเกลือถึงไม่รวมตัวกัน ? ลูกเหม็น เต้นระบำได้ ? สบู่ติดไฟ ? เป็นเพราะอะไร วิทยาศาสตร์มีคำตอบเสมอ ....พระฤาษีจะมาช่วยอธิบายให้ฟัง พระอภัยมณี วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่เลยที่มีเนื้อเรื่องมหัศจรรย์อลังการ ถูกนำมาแสดง เป็น SCIENCE SHOW “น้ำมหัศจรรย์” การทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกและตื่นเต้นดั่งเล่นกล แต่อธิบายได้ ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแสดงวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจำปี 2540

เด็กชายวิศเวศ ปิยะมงคล (เบสต์) เด็กชายวิชัยเกียรติ แสงรัตนทองคำ (กาย) และเด็กหญิงจุฑามณี ภู่พรายงาม (ดรีม) ผนึกกำลังสามประสาน แสดงเป็นฤาษี นางเงือก และพระอภัยมณี ให้ฤาษีซึ่งเป็นนักปราชญ์ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ พร้อมกับดนตรีไทยวงใหญ่ที่เพื่อน ๆ ร่วมตัวกันมาเล่นประกอบเป็นแบ็คอัพเพิ่มบรรยากาศให้กับโชว์

คุณครูมยุรี แสงรัตนทองคำ อาจารย์ที่ปรึกษาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ชุดนี้ กล่าวถึงที่มาของ การใช้บทละครพระอภัยมณีมานำเสนอว่า พระอภัยมณีเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป. 5 และ ป. 6 จึงนำมาบูรณาการเป็นละครร้องประกอบกับการทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งผูกพันแนบแน่น อยู่กับศิลปวัฒนธรรมไทย

การคัดเลือกกิจกรรมที่ใช้ใน Science Show เกิดจากการที่เด็ก ๆ ค้นคว้าหาการทดลองที่ตนเองมีความสนใจ เช่น น้องกาย ที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ก็จะนำการทดลองที่สนใจมาทำเป็นแผนการทดลองแล้วนำเสนอคุณครูที่ปรึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบจึงได้ทดลองซ้ำเพื่อให้เกิดความชำนาญ สุดท้ายจึงนำมาประกอบกับบทละครร้องและการแต่งกายที่สวยงามตามท้องเรื่องพระอภัยมณี

น้องเบสต์ น้องกาย และน้องดรีม ช่วยกันเล่าถึงสาเหตุที่เลือกเนื้อหาเรื่อง “น้ำมหัศจรรย์” มาแสดงว่าเนื่องจากเคยได้เรียนเกี่ยวข้องกับของเหลว และการเปลี่ยนสถานะของของเหลว จึงเกิดความคิด จะทดลองเกี่ยวกับสสาร ของเหลวว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับวิทยาศาสตร์

การแสดงนี้แบ่งเป็น 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือ น้ำไม่ผสมกัน เป็นการทดลองเกี่ยวกับการแยกตัวของของเหลว เรื่องที่ 2 ลูกเหม็นเต้นระบำ ทดลองเกี่ยวกับการทำปฏิกิริยากับสสารโดยใช้สารเคมีเพื่อให้สสารนันเกิดการเคลื่อนไหว และเรื่องที่ 3 เชื้อเพลิงสบู่ ทดลองเพื่อให้ได้สสารใหม่ที่ติดไฟได้เพียงแค่ใช้สบู่ผสมแอลกอฮอล์

การทดลองน้ำไม่ผสมกัน เด็ก ๆ ช่วยกันเทน้ำใส่แก้วในปริมาณที่เท่ากัน จากนั้นเติมน้ำปลาลงในแก้ว ส่วนอีกแก้วทำเช่นเดียวกันแต่เติมเกลือแล้วคนให้ละลาย จากนั้นนำกระดาษแข็งมาปิดแก้วที่เติมน้ำปลา ค่อย ๆ คว่ำแก้วประกบกับแก้วที่เติมเกลือ แล้วค่อย ๆ ดึงกระดาษที่คั่นอยู่ระหว่างแก้วทั้งสองออกอย่างช้า ๆ จะพบว่าน้ำทั้งสองชนิดจะไม่รวมตัวกัน งานนี้ฤาษีอธิบายว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะ “เกลือมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำปลา ซึ่งหลักการนี้เองที่คนลอยตัวในทะเลสาปเดดซีได้เพราะน้ำหนักคนหนาแน่น   น้อยกว่าน้ำทะเลสาปที่มีเกลือผสมอยู่มาก”

การทดลองลูกเหม็นเต้นระบำ รินน้ำใส่แก้วขนาดใหญ่ แล้วเติมผงฟูลงไปประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ ใส่น้ำส้มสายชู 2 ช้อนชา หยดสีน้ำลงไปเล็กน้อย จากนั้นใส่ลุกเหม็นลงไปในน้ำ เมื่อลูกเหม็นจมลงในน้ำแล้วจะเห็นว่าลูกเหม็นเริ่มเคลื่อนไหวช้า ๆ แต่ถ้าลูกเหม็นไม่เคลื่อนไหวก็เติมผงฟูกับน้ำส้มสายชูลงไป “การใช้สารเคมีที่มีอยู่ในของใกล้ตัวที่นำมาทดลองทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงเกิดแรงดันให้ ลูกเหม็นลอยตัว” ฤษีบอก

การทดลองเชื้อเพลิงสบู่ ฝนสบู่ให้เป็นผงแล้วผสมแอลกอฮอล์เข้ากับผงสบู่ในถ้วยกระดาษ แล้วนำผงสบู่ที่อยู่ในถ้วยไปแช่ในน้ำร้อนสักครู่ จากนั้นค่อย ๆ คนจนเข้ากัน เมื่อส่วนผสมสบู่กับแอลกอฮอล์เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทใส่กระป๋องเปล่า ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีจนแข็งตัว แล้วใช้เชื้อเพลิงจุดลงในกระป๋อง จะเกิดการติดไฟขึ้น “ผงสบู่ทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงเหมือนฟืนทำให้จุดไฟได้ง่ายขึ้น” ฤาษีเล่า

การทดลองทั้งสามอย่างนี้ล้วนแต่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีในบทเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ทำการทดลองได้ง่าย ไม่อันตราย เพียงแต่มีผู้ใหญ่คอยดูแลระหว่างที่ทดลอง “ประโยชน์ที่เด็ก ๆ ได้รับจากการแสดงวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ก็คือนักรียนสามารถบูรณาการความรู้มาประยุกต์ใช้นำเสนอ และนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล นอกจากนั้นยังเป็นพื้นฐานสร้างความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก และรู้จัก การทำงานเป็นกลุ่มด้วย” คุณครูมยุรีกล่าว

รางวัลที่ได้นี้ เป็นความสำเร็จที่เกิดจากแนวทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการดำเนินการการเรียนการสอน ผนวกกับที่ สสวท. ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนถ่ายทอดความรู้ไปสู่เด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ให้นักเรียนรู้จักสังเกต คิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยความเข้าใจ

รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต นอกจาก สสวท. จะเผยแพร่แนวทางดังกล่าวให้โรงเรียนแกนนำแล้ว ยังส่งเสริมไปสู่โรงเรียน ทั่วประเทศ และปรากฏชัดเจนในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดทำเผยแพร่ให้ครูนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


Latest Press Release

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) จัดสัมมนาหัวข้อ Steel Sheet Pile Design and Application

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ได้จัดงานสัมมนา Steel Sheet Pile Design and Application ขึ้น ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีคุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

ติวเข้ม คนป่าไม้สร้างเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศ ร่วมป้องกันไฟป่าในโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

ปัญหา “ไฟป่า” นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศปีละหลายล้านไร่ ทั้งในรูปแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์ โดยการป้องกันปัญหาไฟป่า ที่เป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของกรมป่าไม้ ที่ในปัจจุบัน...

MANAGING #CRISIS COMMUNICATION# #REPUTATION RISK# Masterclass 2014, 16 - 17 September 2557

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง MANAGING 'CRISIS COMMUNICATION' & 'REPUTATION RISK' Masterclass 2014 วันที่ 16-17 กันยายน 2557 วิกฤติการณ์!...

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย จัดงานวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก และ เปิดตัวหนังสือ แม่วงก์-คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง

ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย จัดงาน “วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก” เและเปิดตัวหนังสือภาพ “แม่วงก์-คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง”...

เครื่องสำอาง KA ชวนร่วมกิจกรรมลูก Love แม่ Like

เนื่องในโอกาสพิเศษวันแม่ปีนี้ บริษัท ปวีณ์มล จำกัด มีกิจกรรม “ลูก Love แม่ Like” ด้วยการส่งรูปถ่ายคู่ระหว่างคุณกับแม่มาร่วมสนุกลุ้นรับเข็มกลัดสมเด็จพระราชินี 1 รางวัล / 1 ท่าน กติการ่วมสนุก... 1. กดไลค์หน้า Fan Page KA 2. Share...

Related Topics