กระทรวงการคลัง ยืนยันการปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจทำได้ แต่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรควบคู่กัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 24, 2007 02:26

กระทรวงการคลัง ยืนยันการปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจทำได้ แต่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรควบคู่กัน ระบุชัดผลการขึ้นเงินเดือนให้รัฐวิสาหกิจที่ผ่านมาสะท้อนขาดประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการทำกำไรก็ลดลง

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับรัฐวิสาหกิจจำนวน 4% เช่นเดียวกับราชการที่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนไปก่อนหน้านี้ โดยจะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 25 กันยายน 2550 จากการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนรวมของรัฐวิสาหกิจ 59 แห่ง (พนักงานรวม 270,000 คน ยอดขายรวมประมาณ 1,700,000 ล้านบาทต่อปี) เปรียบเทียบกับตลาดการจ้างงานของบริษัทเอกชนชั้นนำจำนวน 92 แห่ง (พนักงานรวม 155,000 คน และมียอดขายรวม 900,000 ล้านบาทต่อปี) ผลการศึกษาค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (Average Basic) ในระดับต้นจนถึงระดับกลางมีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาดการจ้างงานของภาคเอกชน ดังนี้

กลุ่มวุฒิแรกเข้าระดับมัธยมต้น กลุ่มที่ 1 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 32%   กลุ่มที่ 2 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 37% และกลุ่มที่ 3 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 57%

กลุ่มวุฒิแรกเข้าระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. กลุ่มที่ 1 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 30%   กลุ่มที่ 2 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 57% และกลุ่มที่ 3 มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าตลาด 51%

กลุ่มวุฒิแรกเข้าระดับ ปวส. กลุ่มที่ 1 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 19%   กลุ่มที่ 2 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 47% และกลุ่มที่ 3 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 42%

กลุ่มพนักงานระดับ ปวส. และมีประสบการณ์ 4 ปี กลุ่มที่ 1 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 22%   กลุ่มที่ 2 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 34% และกลุ่มที่ 3 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 18%

กลุ่มพนักงานแรกเข้าระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ 1 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 7%   กลุ่มที่ 2 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 22% และกลุ่มที่ 3 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 12%

ทั้งนี้ หากในปีงบประมาณ 2551 จะให้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างอีกร้อยละ 4 จะทำให้รัฐวิสาหกิจมีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,600 ล้านบา ทต่อปี ดังนั้น หลักการสำคัญของการปรับขึ้นเงินเดือนควรควบคู่กับการพัฒนาความสามารถของรัฐวิสาหกิจ (Productivity) ในการทำกำไรให้สูงขึ้น หรือลดค่าใช้จ่ายขององค์กรเพื่อให้เพียงพอต่อรายจ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการตั้งมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (KPI) เพื่อวัดผลการทำงานของรัฐวิสาหกิจ และจะเป็นการพัฒนาบุคคลากรของรัฐวิสาหกิจให้เติบโตไปกับค่างานที่สูงขึ้น           นอกจากนี้ ผลของการปรับอัตราค่าจ้างของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านมา 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ปี 2547 ปรับเพิ่มร้อยละ 3 บวก 2 ขั้น และร้อยละ 3 บวก 1 ขั้น (พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) และครั้งที่ 2 ปี 2549 ปรับเพิ่มร้อยละ 5 การปรับอัตราค่าจ้างและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาประสิทธิภาพและมีรายได้ดีขึ้น อีกทั้งการเพิ่มค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับผลงานขององค์กร โดยความสามารถในการทำกำไรในภาพรวมเมื่อเทียบกับปี 2547 ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.26 ในปี 2548 เหลืออยู่ที่ระดับร้อยละ 6.75 และปี 2549 เหลืออยู่ที่ระดับร้อยละ 7.08

อนึ่ง ปัจจุบันการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รัฐวิสาหกิจที่สามารถกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณา กลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจที่ใช้โครงสร้างเงินเดือนตนเองที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แล้ว โดยพิจารณารวมทั้งค่างานไว้ด้วยแล้ว และรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 3 รัฐวิสาหกิจที่ใช้โครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น


Latest Press Release

ภาพข่าว: ไทยจัดงาน VICTAM ASIA 2014 สุดยอดอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ส่งออกอาหารสัตว์ไทย พร้อมด้วย มร.อังเดร อูสเธอะเฝลด์ ประธานมูลนิธิวิคเทม ร่วมเป็นประธานเปิดงาน VICTAM ASIA 2014 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง...

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ภายใต้สโลแกน “เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”...

มรภ.สงขลา เฮ สดร. ยันหอดูดาวภูมิภาคเสร็จปี 58

มรภ.สงขลา ปลื้ม สดร. ตอกเสาเข็มหอดูดาวภูมิภาค จ.สงขลา ปีนี้ คาดแล้วเสร็จปลายปี 58 ตั้งเป้าศูนย์กลางดาราศาสตร์ เชื่อมโยงความร่วมมือด้านอาเซียน หวังพัฒนาเป็นหอสังเกตดวงจันทร์ เพื่อประโยชน์ทางศาสนกิจของศาสนาอิสลาม รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม...

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จัดงานรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) โดยนางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์”...

ภาพข่าว: ทรูทัช รับโล่รางวัล สถานประกอบการดีเด่นฯ ประจำปี 2556 จัดโดยกรมส่งเสริมฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ (ขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2556" ให้แก่ บริษัท ทรู ทัช จำกัด โดย นางสุภาวดี ตระกูลบุญ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ บริษัท ทรู ทัช จำกัด...

Related Topics