ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดสัมมนาเรื่อง สัญญาจ้างแรงงาน และ สารพันปัญหาการว่าจ้าง Employment Contract and Case Study

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ๐๙:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง สัญญาจ้างแรงงาน และ สารพันปัญหาการว่าจ้าง Employment Contract and Case Study

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2550
เวลา 9.00-16.00 น.
โรงแรมเอสซีปาร์ค
เข้าทางซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา)

ปัญหาการว่าจ้างและการทำสัญญาจ้างแรงงาน เป็นปัญหาที่มีการฟ้องศาลแรงงานกลางมากพอสมควร แต่ไม่สำคัญ เท่ากับผู้ถูกฟ้องคือฝ่ายนายจ้าง ทั้งๆ ที่เป็นผู้จัดทำสัญญา กลับเป็นฝ่ายแพ้คดีอย่างน่าเสียดาย ซึ่งปกติแล้ว ฝ่ายร่างสัญญา หรือฝ่ายจัดทำสัญญา จะเป็นฝ่ายได้เปรียบเกือบเสมอ เพราะต้องการสิ่งใดเป็นเครื่องผูกมัดลูกจ้าง ก็สามารถเขียนเป็น เงื่อนไขผูกพันเอาไว้ก่อนได้ คือ เขียนเอาเปรียบลูกจ้างไว้ก่อน เมื่อลูกจ้างจำใจต้องยอมเพราะอยากได้งานทำ หรือเพราะ เหตุอื่นใดก็ตาม เมื่อได้ลงนามในฐานะของคู่สัญญาแล้ว เงื่อนไขตามข้อสัญญาก็จะผูกมัดลูกจ้างให้เป็นไปตามสาระแห่ง สัญญา มีเรื่องแปลกแต่จริงมากมายหลายร้อยคดี ที่ศ