ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมและสัมมนาเรื่อง การประเมินผลงานตามหน้าที่งาน พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มและการประยุกต์ใช้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ๐๘:๕๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่องการประเมินผลงานตามหน้าที่งาน พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มและการประยุกต์ใช้ Performance Appraisal by Job Function and Essential Form

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550   เวลา 9.00-16.00 น.   โรงแรมเอสซีปาร์ค   เข้าทางซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา)

รูปแบบการมีแบบประเมินผลงานสักแบบ หรือ 2 แบบ แล้วเอาไปใช้ทั้งบริษัท น่าจะดูแปลก และพิลึกมานานแล้ว แต่เราก็ใช้จนเคยชิน และยอมรับไปแบบมีข้อติดค้างในใจกันตลอดมา เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกันที่ไม่มีใครจะนำเรื่องนี้ขึ้นมาคิดเป็นประเด็น ทั้งๆ ที่เชื่อว่าการประเมินผลที่ดี จะทำให้องค์กรเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และประสิทธิผล การนำเสนอเรื่อง “การประเมินผลงานตามหน้าที่”เป็นอีกหนึ่งของความพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าการประเมินผล ที่ใช้แบบฟอร์มเดียวทั้งองค์กรมีจุดอ่อนอะไรบ้าง และจะแก้ไขให้การประเมินผลด้วยวิธีการใช้การประเมินผล

งานตามหน้าที่ได้อย่างไร

การประเมินผลงานตามหน้าที่ เป็นเรื่องที่นำเสนอหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ตำแหน่งงานกับเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายขององค์กร วิธีการปฏิบัติงานและการวัดผลงานตามลำดับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่นั้น ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่การเป็นผู้นำ การเป็นผู้ตาม วิธีการทำงานที่อาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล การทำงานโดยอาศัยความเป็นทีมการควบคุมงานตามผลงานที่ได้ตั้ง หรือกำหนดเอาไว้ การสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ การใช้ความพยามอย่างชาญฉลาด และอื่นๆ อีกมากมาย   ท่านจะพบกับมุมมองใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการประเมินผล และการพัฒนาองค์กร ให้เป็นสิ่งที่สามารถเดินไปในแนวทางเดียวกันอย่างแท้จริง ไม่ใช่การสร้างความชัดแย้งสะสม หรือความดีใจเพียงชั่วคืนเดียว

กำหนดการอบรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
1. จุดมุ่งหมายพื้นฐานของการประเมินผลงาน (Common Purposes of Performance Appraisal)
2. การตั้งเป้าหมายขององค์กร (Goal setting)
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบรรจุคนให้เหมาะสมกับงาน (Human resource development and     person-job fit)
4. การกำหนดหน้าที่ตามลักษณะงาน (Job Description)
5. การหนดความสามารถ และมาตรฐาน
6. การบริหารผลงาน (Performance Management)
  • หน้าที่ของการประเมินผล(Functions of Performance Appraisal)
  • ชนิดของผลงานที่ทำการวัด (Types of Performance to Measure)
  • วิธีการประเมินผลงาน (Performance Appraisal Methods)
  • ผู้กำหนดผลงาน(Performance Raters)
  • ข้อมูลย้อนกลับ (Performance Feedback)
  • ปัญหาพื้นฐาน (The Criterion Problem)
7. ขบวนการประเมินผล (The Appraisal Process)

8. ข้อควรระวังทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการประเมิผล (Legal Considerations in PA)

9. ตัวแปรที่กระทบต่อการตัดสินใจทางด้านกฎหมาย (Factors Affecting Legal Decisions)
10. เงื่อนไขสำคัญของการประเมินผล (Importance Elements of PA)
11. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล (Theory - Focus of appraisal)
12. สรุป และกรณีศึกษา
วิทยากร
อ.ชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ
ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
อดีตนายสมาคมการบริหารงานบุคคล 2 สมัย
ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลบริษัทชั้นนำต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน
ท่านละ 2,ุ500 บาท   + ภาษี 7 %   =2,675 บาท

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3%   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238   บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ   10510
วิธีการสำรองที่นั่ง
  • โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร.0-29062211-2
  • แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127,029062231 แผนที่สถานที่อบรม     ใบสมัครอบรม
  • E-mail: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
วิธีการชำระเงิน

เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD.   หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด   (มหาชน) สาขา   รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2 แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส แลชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 0-29062127

การแจ้งยกเลิกการอบรม

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น

กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วัน หากไม่แจ้งตามกำหนด
ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วาโซ่ ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี Yearly Performance Appraisal

กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--วาโซ่ ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี Yearly Performance Appraisal วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2548 เวลา 09.00-16.00 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง...

วาโซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ Techniques For Closing The Sale

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--วาโซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ วาเซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ Techniques For Closing The Sale ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง "ถ้า...

เทคโนโลยี VirtualLab ของเทคออนไลน์ ให้สิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบ Intel IXDP425 ออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เบดฟอร์ด, แมสซาชูเซตส์--(บิสิเนส ไวร์)--2 มีนาคม 2548 การประเมินผลโพรเซสเซอร์เครือข่ายอินเทลอเนกประสงค์สำหรับการออกแบบจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายและผลการดำเนินงานสูง เทคออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ให้การบริการโซลูชั่นอี-เลิร์นนิ่ง และแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง