ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมและสัมมนาเรื่องเทคนิคการจัดทำงบประมาณซ่อมบำรุงเพื่อกำหนดต้นทุน และเป้าหมายความสำเร็จของระบบซ่อมบำรุง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ๐๘:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการจัดทำงบประมาณซ่อมบำรุง เพื่อกำหนดต้นทุน และเป้าหมายความสำเร็จ ของระบบซ่อมบำรุง Maintenances Budgeting

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550
เวลา 9.00-16.00 น.
โรงแรมเอสซีปาร์ค
เข้าทางซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา)

การจัดการบริหารระบบซ่อมบำรุง นอกจากการคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์แล้ว สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ของการจัดทำระบบซ่อมบำรุง ที่ขาดไม่ได้ก็คือ “ การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนชนิดหนึ่ง ของสินค้า และการบริการ การจะประมาณต้นทุนของสินค้าได้ จะต้องมีการประมาณการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณการผลิต การจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง แล้วจะมีการจัดทำงบประมาณการค่าใช้จ่าย ระบบซ่อมบำรุง อย่างไร จะใช้เท่าไร มีที่มา ที่ไปอย่างไร จึงจะเหมาะสม ทำให้สามารถ วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ที่จะปรับปรุง แก้ไข ให้บรรลุ ตามเป้าหมาย ติดตามควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพการสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นเชิงปฏิบัติ และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ประยุกต์จัดทำ นำไปใช้งานได้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญ และประโยชน์ของการทำงบประมาณซ่อมบำรุง

2 .มีความรู้ ความเข้าใจ ที่มา ที่ไป กระบวนการจัดทำงบประมาณซ่อมบำรุง

3.เน้นการบรรยายเชิงปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ ให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ งานได้

ผู้ที่ควรเข้าสัมมนา
 • ผู้จัดการ การผลิต - ผู้จัดการซ่อมบำรุง - วิศวกร / หัวหน้า /ช่างเทคนิคการซ่อมบำรุง
 • ผู้เกี่ยวข้องงานซ่อมบำรุง
กำหนดการ
8.30-9.00 ลงทะเบียน
09.00-16.00
1. การจัดทำงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง คืออะไร
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงบประมาณการซ่อม มีอะไรบ้าง
3. ที่มา ที่ไป ของงบประมาณการซ่อมบำรุง เป็นอย่างไร
4. ประเภทงบประมาณที่สำคัญ มีอะไรบ้าง
 • งบประมาณการตลาด การขาย - งบประมาณการผลิต
 • งบประมาณ จัดหา จัดซื้อ - งบประมาณค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
5. ความขัดแย้งที่ต้องระวัง จากการทำงบประมาณ
6. ปัจจัยสำคัญ สู่ความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณ
7. กระบวนการจัดทำงบประมาณ
8. องค์ประกอบสำคัญของการทำงบประมาณ ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง - ระบบซ่อม
 • การเลือกวิธีควบคุม วัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุง
 • การกำหนดรหัสค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรหัสงบประมาณ

9.ประเภทค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง และฝึกปฏิบัติ ( ผู้เข้าสัมมนา ต้องนำเครื่องคิดเลข + - * / )

 • ค่าใช้จ่ายคงที่ หมายถึงอะไร เช่นตัวอย่างอะไรบ้าง
 • ค่าใช้จ่ายผันแปร หมายถึงอะไร เช่นตัวอย่างอะไรบ้าง
 • ค่าใช้จ่ายลงทุน และโครงการ หมายถึงอะไร เช่นตัวอย่างอะไรบ้าง
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริม หมายถึงอะไร เช่นตัวอย่างอะไรบ้าง
10 การวิเคราะห์ และติดตามควบคุม งบประมาณค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง
11 งบประมาณค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง เหมาะสม ดี หรือ ไม่ ดูจากอะไร (KPI)
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน
ท่านละ 2,ุ500 บาท + ภาษี 7 % =2,675 บาท

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238 บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
วิธีการสำรองที่นั่ง
 • โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร.0-29062211-2
 • แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127,029062231 แผนที่สถานที่อบรม ใบสมัครอบรม
 • E-mail: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
วิธีการชำระเงิน

เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2 แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส แลชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 0-29062127

การแจ้งยกเลิกการอบรม

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น

กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วัน หากไม่แจ้งตามกำหนด
ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วาโซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ Techniques For Closing The Sale

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--วาโซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ วาเซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ Techniques For Closing The Sale ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง "ถ้า...

ยูซีบี ไบโอโปรดักส์ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตสำหรับสินค้าเอพีไอ การสังเคราะห์เป๊บไทด์

บริษัทฯ ได้สร้างความมั่นคงทางธุรกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือด้วยการเพิ่มความสามารถและความยืดหยุ่นสำหรับผู้จัดหาการพัฒนาในระยะแรก ยูซีบี ไบโอโปรดักส์ (UCB-Bioproducts) เปิดเผยถึงความสำเร็จในการสร้างห้องทดลองแอพพลิเคชั่นเพื่อลูกค้า แห่งแรกในสหรัฐฯ ของบริษัท......

แดนซัสได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพการจัดการระดับสากล

บริษัทขนส่งสินค้า ลอจิสติก รายแรกที่ได้รับการบันทึกมาตรฐานที่ครอบคลุมกว้างที่สุด แดนซัส กรุ๊ป (Danzas Group) บริษัทขนส่งสินค้าในเครือของ ดอยช์ โพสต์ เวิร์ล เน็ท (Deutsche Post World Net) ประกาศวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพระดับมาตรฐาน ไอเอสโอ 90...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง