ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ๐๙:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ถือว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการอยู่ภายใต้สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน และค่าขนส่ง ตลอดจนการเผชิญกับการแข็งค่าขึ้นของเงินบาท ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยลดน้อยถอยลง กลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ได้ คือ การใช้นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์

การสร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการนิยมใช้ คือ การนำแนวความคิดใหม่ๆ มาสร้างให้เกิดบรรจุภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แนวความคิดดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสำคัญ ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   ในอดีตผู้บริโภคจะเลือก   รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่เน้นเรื่องความอร่อยเป็นสำคัญ โดยไม่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพ แต่จากนี้ต่อไปผู้บริโภคหันมาใส่ใจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น และได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะ โรคอ้วนที่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกกำลังประสบอยู่ นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคยังมีการปรับเปลี่ยนไปตาม   วิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดสภาวะโลกร้อนด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ได้ชี้ลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในอนาคตที่ ผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเริ่มปรับตัวตามแนวโน้ม ดังนี้

 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health) เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่มีไขมันต่ำ น้ำตาลต่ำ ไฟเบอร์สูง แร่ธาตุสูง เป็นต้น ซึ่งรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพด้วย
 • ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกใช้ (Convenience) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได้ทุกที่ ทุกเวลา และมีความสะดวกสบายในการรับประทาน
 • ผลิตภัณฑ์ลักษณะพรีเมี่ยม (Premium) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทำตามใจผู้บริโภค หรือผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือทำขึ้นมาเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ หาซื้อยาก ซึ่งแม้จะมีมูลค่าสูงแต่ผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ของคุณภาพดี
 • ผลิตภัณฑ์ที่ถูกหลักศีลธรรม (Ethical) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นธรรมต่อสังคมและส่วนรวม (Fair-trade) หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยไม่ได้เกิดจากการทารุณสัตว์ เช่น ไข่ไก่ หรือเนื้อไก่ที่เกิดจากการเลี้ยงไก่โดยธรรมชาติ ไม่ได้ถูกกักขัง เพื่อให้ได้เนื้อหรือไข่มา เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น ผลิตภัณฑ์ออแกนิก หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานในการแปรรูปต่ำ ทำให้ประหยัดพลังงาน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน อันได้แก่ แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ นำเข้าจากที่ไหน ผลิตโดยใคร สูตรการผลิตมาตรฐานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง   เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์จากหลากหลายเชื้อชาติ เช่น อาหารและเครื่องดื่มจากประเทศเวียดนาม อินเดีย ไทย ญี่ปุ่น
 • ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม เช่น อาหารและเครื่องดื่มพื้นเมือง เนื่องจากปัจจุบันโลกก้าวหน้าไปมาก ผู้บริโภคจึงต้องการกลับมาหาสิ่งที่เป็นพื้นเมือง หรือดั้งเดิม เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพในการบริโภค และเพื่อสนับสนุนตลาดท้องถิ่น และตลาดในประเทศ   เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์ใหม่   ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน
 • ผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมปริมาณการบริโภค เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่ควบคุมปริมาณการบริโภค โดยควบคุมขนาดบรรจุ หรือ ขนาดการเสิร์ฟ เพื่อไม่ให้บริโภคมากเกินไป

บรรจุภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง รองลงมาจากปัจจัยเรื่องรสชาติ คุณภาพ และราคา   ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ลักษณะบรรจุภัณฑ์ 10 ประเภทที่ดึงดูดใจผู้บริโภค ได้แก่

 • บรรจุภัณฑ์สวยงาม สะดุดตา และสะดวกใช้
 • บรรจุภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถปกป้องอาหารภายในให้สะอาดได้ดี และทำลายได้ง่าย หรือย่อยสลายเองได้
 • บรรจุภัณฑ์สำหรับทุกชาติ ทุกภาษา และบุคคลทุกประเภท
 • บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ น่าลองโดยผู้ซื้อที่ไม่ยึดติดกับยี่ห้อสินค้า จะนิยมลองของใหม่ๆ หากดูดี มีคุณภาพทัดเทียมกับของที่ใช้อยู่เดิม
 • บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้ของมีคุณภาพ และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
 • บรรจุภัณฑ์ที่มีการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่ดี
 • บรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเฉพาะลูกค้าแต่ละคน
 • บรรจุภัณฑ์ที่มีการเติมกลิ่น หรือมีคุณลักษณะเฉพาะด้านกลิ่น
 • บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือทำขึ้นมาเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ หาซื้อยาก
 • บรรจุภัณฑ์ที่สามารถสื่อและสร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต การแสดงรายละเอียดสินค้า ความปลอดภัย

ดังนั้นจากความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของผู้บริโภคตามที่กล่าวถึงจะส่งผลให้แนวโน้มนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ในอนาคต มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อความสวยงาม
 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การนำเทคโนโลยี Radio Frequency Identification Technology (RFID) มาใช้เป็นอุปกรณ์ไมโครชิปที่มีขนาดเล็ก ติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น
 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงสิ่งแวดล้อม
 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาในการบริโภค
 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ให้สุนทรียภาพในการบริโภค และรู้สึกดีต่อผลิตภัณฑ์
 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อการรักษาคุณภาพ คุณประโยชน์ของอาหาร-สารอาหาร
 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ควบคุมปริมาณการบริโภค
 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และสอดคล้องกับกฎหมาย
 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ฉลาด เช่น บรรจุภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบตัวเองได้ โดยการเปลี่ยนสี หรือใช้สีเป็นตัวบ่งชี้สภาวะอุณหภูมิการบริโภคที่เหมาะสม เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่สร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ให้เกิดขึ้นตามคุณลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการ และล้ำหน้าคู่แข่งขัน คือ การออกแบบ (Design) และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

ในอนาคตนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ในการขยายตลาดอาหารของไทยได้ อย่างไรก็ตามนอกจากการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว ผู้ผลิตยังต้อง คำนึงถึงการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎระเบียบและมาตรฐาน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และประกาศเป็นข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วย อาทิ

1. การกำหนดปริมาณโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในบรรจุภัณฑ์

2. การกำหนดให้บรรจุภัณฑ์ต้องประกอบขึ้นจากวัสดุที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัย เหมาะแก่การใช้ซ้ำและการนำทรัพยากรกลับคืน รวมถึงการรีไซเคิล การเผาคืน   พลังงาน หรือการหมักเป็นปุ๋ย และเมื่อบรรจุภัณฑ์ถูกนำมาทิ้ง บรรจุภัณฑ์นั้นควร   มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

3. การกำหนดให้ทำเครื่องหมายระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยใน การจัดเก็บ-คัดแยก การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ :

บทวิเคราะห์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและแนวโน้มใน   อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญในการจัดทำข้อมูลต่างๆ เช่น กฎระเบียบ มาตรฐาน รายงานสถานการณ์ และบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนสถานการณ์ที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยผ่านทางศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (I-Food) ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาติดตามการเคลื่อนไหวของภาคอุตสาหกรรมอาหารได้ที่ www.nfi.or.th /infocenter

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : บริษัท โปรคอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สุขกมล   งามสม   โทรศัพท์ 0 2691 6302-4, 0 2274 4961-2, 0 89484 9894

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

นักธุรกิจไทยร่วมชมงานอาหารโลก ANUGA 2007 คึกคัก

กลุ่มนักธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มไทยพาเหรดเข้าร่วมชมงาน ANUGA 2007 คึกคัก เพื่อศึกษาแนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลกในอีก 2 ปีข้างหน้า รายงานข่าวจากโคโลญจน์ เมสเซ่ จีเอ็มบีเอช ประเทศเยอรมนี ผู้จัดงาน ANUGA 2007 เปิดเผยว่า งาน ANUGA 2007...

วว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--วว. ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร...

สสว.จับมือจุฬาฯตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ แห่งที่ 3

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำกว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง