ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

TCELS เปิดบ้านแถลงต่อสื่อมวลชน แจงสตง.การใช้งบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมผุด 2 โครงการระดับโลกในปี ’51 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ๐๗:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน น.พ.ธงชัย ทวิชาชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) และหน่วยงานเฉพาะด้านทั้ง 7 แห่ง โดยระบุว่าใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นั้น TCELS ในฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานเฉพาะด้านขอขอบคุณ สตง.ที่ได้สละเวลาส่งทีมงานมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน

น.พ.ธงชัย กล่าวว่า ผลการตรวจสอบการใช้งบประมาณของ TCELS ในปี 2547 – 2548 ไม่พบจุดใดเป็นปัญหามีเพียงข้อแนะนำให้ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารกำกับอย่างใกล้ชิด ระบบการตรวจสอบโปร่งใส ซึ่งในการบริหารงานของ TCELS นั้น แตกต่างจากภาครัฐอื่น โดยเน้นที่มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของ TCELS   ซึ่งภารกิจของเรามุ่งเน้นที่การต่อยอดงานวิจัยที่เป็นอัจฉริยะ หรือเป็นผลงานยอดเยี่ยมของนักวิจัยไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก แต่ยังขาดกระบวนการต่อยอดระบบการผลิตและบริการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือนำมาแก้ปัญหา การสาธารณสุขของประเทศไทยเอง

สำหรับในปีงบประมาณ 2551 นี้ TCELS ได้รับการพิจารณาเพิ่มงบประมาณเบื้องต้น 163 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีที่ผ่านมาประมาณ 8% ทั้งนี้โครงการที่สำคัญที่ TCELS จะดำเนินการ 2 เรื่องใหญ่ที่จะดำเนินการในระดับโลก นับเป็นข่าวดีของคนไทยในรอบ 80 ปีของการสาธารณสุขไทย ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยและเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่โครงการแรกคือ 1.ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากรก ขณะนี้ได้นำมาใช้ในการรักษาโรคธาลัสซีเมียหรือโรคเลือดจาง ซึ่งมีความสำคัญต่อผู้ป่วยเนื่องจาก หากเรานำเข้าสเต็มเซลล์จากต่างประเทศ จะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท จึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะกับคนไทย โดยธนาคารดังกล่าวใช้ระบบการบริจาคจากประชาชน มีเครือข่ายกระจายทั่วประเทศ เป็นการพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพโดยแท้จริง 2.โครงการติดตามระบบสุขภาพคนไทยอย่างต่อเนื่อง (Asian Cohort) โดยจะมีการติดตามสุขภาพระยะยาวของคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 40-65 ปี จำนวนกว่า 200,000 คน โดยจะมีการติดตามผลเลือด อาการป่วยการรักษา รวมทั้งภาวะเสี่ยงอื่น เช่น มะเร็ง เรื่องดังกล่าวมีในต่างประเทศดำเนินการแล้ว แต่ในภูมิภาคนี้ยังไม่มี จะทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะวางมาตรการควบคุมป้องกันโรคเป็นการเฉพาะ โดยในสัปดาห์หน้านี้ ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานกรรมการ TCELS และ นายสุวิทย์ คุณกิตติ ประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มนวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์ของเอเปค (APEC Life Sciences Innovation Forum) จะนำเสนอในที่ประชุม สุดยอดผู้นำทางสุขภาพของแปซิฟิก (Pacific Health Summit) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เข้าประชุมล้วนเป็นผู้นำระดับโลกทั้งสิ้น

น.พ.ธงชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการในรอบ 3 ปี ที่ TCELS ต่อยอดงานวิจัยที่กำลังใกล้เห็นผลเป็นรูปธรรม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของหลายโครงการ   เช่น โครงการผลิตภัณฑ์ครีมหน้าขาวจากน้ำยางพารานับเป็นแห่งแรกของโลก ขณะนี้อยู่ในขั้นจดสิทธิบัตร โดยจะมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการขายสิทธิบางส่วนเร็ว ๆ นี้ ซึ่งในตลาดครีมหน้าขาวมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และกำลังเป็นนิยม แต่คุณสมบัติของยางพาราไทย มีประสิทธิภาพทนความร้อนสูงกว่า ซึ่งหากรัฐบาลตัดสินใจจะผลิตสารสกัดตัวนี้จะใช้เงินลงทุนไม่ถึง 100 ล้านบาท โดย TCELS จะเสนอ สบร.เพื่อนำเข้า ครม.ในการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป

โครงการผลิตโปรตีนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ขณะนี้สามารถผลิตและทดสอบในสัตว์ทดลองได้ผลแล้ว และพร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ โครงการผลิตวัคซีนไข้เลือดออก ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนออกแบบโรงงานผลิตวัคซีนในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อนำวัคซีนไปทดสอบในคนต่อไป ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการป้องกันสูง และจะให้องค์การอนามัยโลก มาประเมินมาตรฐานจีเอ็มพี โครงการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อผลิตและบริการ ขณะนี้ได้ปรับปรุงสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว และหนูจะคลอดในอีก 3 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ยังดำเนินการความร่วมมือในระดับนานาชาติในโครงการร่วมประชุม ที APEC Life Sciences Innovation Forum ซึ่งประเทศไทยได้นำเสนอ 2 โครงการใหญ่ที่ได้รับการยอมรับในเวทีดังกล่าวคือ โครงการการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการบริหารการรักษาโรคเอดส์ และโครงการติดตามด้านระบาดวิทยาของไข้หวัดนก ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งศูนย์กลางในการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ธนาคารอาคารสงเคราะห์แถลงผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปี 2550

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2550 (ก่อนการรับรองงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 761 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.05% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2550 ที่มีกำ...

TCELS กระตุก ภาครัฐและเอกชน เตรียมแผนรับมือไข้หวัดนกกลายพันธุ์ระบาดทั่วโลก

สถานการณ์หวัดนกกลายพันธุ์น่าห่วง หลังอินโดนีเซียมีข่าวอาจกลายพันธุ์ติดจากคนสู่คน ล่าสุด TCELS ร่วมมือภาครัฐและเอกชน เตรียมการวางแผนรับมือไข้หวัดนกกลายพันธุ์ เผยหากทั้งภาครัฐและเอกชนไทยยังอืด เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่แน่นอน นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ประธาน...

ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) ในประเทศไทย โดย นายสุวิทย์ คุณ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง