ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ตอกย้ำ "น้ำนมแม่" ดีที่สุด ไม่ทำให้ลูกตัวเล็กแต่อย่างใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๑:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และกลุ่มแม่อาสากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเสวนานมแม่ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแม่...สู่แม่ โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน : กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “น้ำนมแม่กับน้ำหนักลูก”   ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงมิร่า โคราน่า กุมารแพทย์ จาก โรงพยาบาลเด็ก และ แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล กุมารแพทย์จาก โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมยืนยันว่าน้ำนมแม่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักของลูกลดน้อยลง หรือที่คุณแม่ๆเข้าใจว่าลูกที่กินนมแม่จะตัวเล็กนั่นเอง

คุณแม่มือใหม่ และหลายๆท่าน อาจจะมีความสงสัยเป็นทุนอยู่แล้วเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่า ให้ลูกกินนมแม่ น้ำหนักลูกจะน้อยกว่าเด็กที่กินมผสม หรือเด็กที่ได้รับอาหารเสริม ซึ่งเหตุผลนี้เองที่ทำให้คุณแม่จะเกิดความกังวลใจ กลัวว่าลูกน้อยของตนเองจะตัวเล็ก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่กินนมผสม หรือได้รับอาหารเสริมควบคู่ไปด้วยจะตัวโตมาก ทำให้คุณแม่เกิดคำถามตามมามากมาย อาทิ กินนมแม่แล้วน้ำหนักของลูกไม่ขึ้นเลย

แพทย์หญิงมิร่า กล่าวว่า แท้ที่จริงแล้ว ความเชื่อที่คุณแม่เหล่านั้นมี เป็นความเชื่อที่ผิดว่าลูกที่กินนมแม่นั้น   นอกจากน้ำหนักจะไม่ขึ้นแล้วยังทำให้ลูกตัวเล็ก   แคระแกรนกว่าเด็กปกติ   ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในน้ำนมแม่มีโปรตีนที่สำคัญ   และจำเป็นต่อการเจริญเติบโต     และการพัฒนาสมองของลูกน้อยเป็นอย่างยิ่ง   ตามธรรมชาติเด็กที่กินนมแม่นั้น ใน 3 เดือนแรกน้ำหนักจะขึ้นสูงมาก สูงแบบพุ่งเลย เพราะน้ำหนักจะขึ้นตามการพัฒนาของสมอง เพราะเด็กในวัยนี้สมองจะเติบโตเร็ว   แต่หลังจาก 6 เดือนไปแล้ว น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นช้าลงตามธรรมชาติ ไม่ใช่สาเหตุที่ว่านมแม่ไม่พอแต่ประการใด

แพทย์หญิงนภาพรรณ เสริมต่อว่า การที่เด็กไม่อ้วนนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุด้วยกัน แต่ไม่ได้เกิดจาก การกินนมแม่แน่นอน กลับตรงกันข้าม เด็กที่กินนมแม่จะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่ดี ร่างกายแข็งแรง ทำให้เป็นเด็กที่ซนตามวัย และเมื่อมีการเคลื่อนไหวตัวตลอดเวลาก็ทำให้เกิดการใช้และเผาพลานพลังงานไปพร้อมกันด้วย จึงไม่มีไขมันที่ไม่จำเป็นสะสมในร่างกาย อีกทั้งพื้นฐานโครงสร้างร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราฉะนั้นเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้

นอกจากนี้เด็กที่ไม่อ้วน ยังมีข้อดีอีกมากมาย อาทิ เด็กจะไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น   โรคเบาหวาน, โรคความดัน, โรคหัวใจ ฯลฯ   แถมยังสุขภาพแข็งแรงกว่าเด็กอ้วนจากนมผสมอีกด้วย

ที่สำคัญ อีกปัญหาที่ทำให้คุณแม่คิดว่าลูกที่กินนมแม่นั้นตัวเล็ก มาจากสามเหตุที่ว่า...นมแม่มีไม่พอหรือเปล่า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญย้ำอีกว่า การที่คุณแม่กลัวน้ำนมไม่พอนั้น ไม่มีทางแน่นอน เพียงแต่ว่าคุณแม่มือใหม่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ โดยปรึกษาคลินิกนมแม่ใกล้บ้าน

แพทย์หญิงมิร่า ยังฝากเตือนมายังคุณแม่อีกว่า การที่คุณแม่นำอาหารอื่นมาเพิ่มให้ลูกทั้งที่ยังไม่เหมาะสม เป็นการเอาโปรตีนแปลกปลอมเข้าสู่ลูก โดยเฉพาะนมผสม ซึ่งจะเล็ดลอดไปก่อให้เกิดการแพ้ การย่อยไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย ซึ่งเป็นโอกาสที่จะนำเชื้อโรคสู่ลูก ทำให้เจ็บป่วย   อีกทั้งลูกน้อยกระเพาะยังเล็ก การให้นมผสม หรืออาหารอื่นเพิ่มเข้าไปจะทำให้แย่งพื้นที่ในกระเพาะลูกทำให้กินนมแม่ได้น้อยลง   จะทำให้ลูกเสียโอกาสที่จะได้รับโปรตีน จากน้ำนมแม่   ซึ่งเป็นอาหารที่ดีที่สุดในชีวิตลูก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย   โทร . 0-2354-8404 ต่อ 18

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสส.จัดเสวนา "นมแม่ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแม่...สู่แม่"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย แม่อาสาของกลุ่มนมแม่ กทม. และโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ขอเชิญ คุณแม่ตั้งครรภ์ และคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรทุกท่านเข้าร่วมเสวนา “นมแม่ : การแลกเปลี่ย...

ศูนย์นมแม่ฯ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปี 2548

กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--อะเดย์ทูวาย ด้วยศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปี 2548...

กลุ่มนมแม่ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานนมแม่แฟร์ 2005

กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--กลุ่มนมแม่ "กลุ่มนมแม่" องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครผู้หญิงและครอบครัวหลากหลายวิชาชีพที่ร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนกา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง