ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บำรุงราษฎร์ ผ่าตัดหัวใจเด็ก 80 ราย ถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๖:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จัดโครงการ “80 พรรษา 80 หัวใจดวงใหม่” ผ่าตัดหัวใจแก่เด็กผู้ยากไร้ครบ 80 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลฯ   ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชในปี พ.ศ. 2550

ในปัจจุบัน   เด็กเกิดใหม่ทุกๆ 1,000 คน มี 8 คน เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และ 2 คน เป็นโรคหัวใจอันมีสาเหตุมาจากไข้รูมาติกและจากสาเหตุอื่นๆ   ในประเทศไทย หากมีเด็กเกิดใหม่ 1 ล้านคนต่อปี จะมีเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจถึง 8,000 คน และเด็กในวัยเรียนอีก 2,000 ป่วยเป็นโรคหัวใจรูมาติก ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจจะมีชีวิตรอดหากมีโอกาสได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีจากศูนย์หัวใจ แต่หลายครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เนื่องจากมีฐานะยากจน ด้วยขีดความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โรงพยาบาลหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในชนบท ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ผู้ป่วยโรคหัวใจนับพันยังคงต้องรอคอยการรักษาอย่างทุกข์ทรมาน

โรคหัวใจพิการในเด็ก หรือ โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในเด็กสูงถึงร้อยละ 14 ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติและเป็นปัญหาสาธารณสุขของไทย ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งของเด็กทั้งหมดจะต้องได้รับการรักษาโดยการให้ยาหรือผ่าตัด ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แพทย์ไทยได้พัฒนาขีดความสามารถและมีความชำนาญในการผ่าตัดหัวใจในเด็กเล็กมากขึ้นจนเทียบเคียงได้กับมาตรฐานต่างประเทศ ทำให้ผลการผ่าตัดออกมาดีเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่การผ่าตัดหัวใจในเด็กเล็กมีอัตราเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ในรายที่หัวใจมีความผิดปกติแบบซับซ้อนนั้น มีเพียงบางโรงพยาบาลเท่านั้นที่สามารถให้การผ่าตัดและดูแลรักษาผู้ป่วยได้

ปัจจัยที่ทำให้การผ่าตัดหัวใจเด็กเล็กมีความยากลำบากนั้นเนื่องจาก ขนาดหัวใจของเด็ก โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดที่มีขนาดหัวใจและหลอดเลือดที่เล็กมาก เมื่อผนวกเข้ากับความซับซ้อนในความผิดปกติที่เกิดขึ้น ทำให้การผ่าตัดแต่ละครั้งต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำงานกันเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางทารกแรกเกิด กุมารแพทย์หัวใจเด็ก ศัลยแพทย์หัวใจเด็ก วิสัญญีแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัยในการช่วยเหลือชีวิตเขา ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าที่มีความพร้อมในหลายด้าน   รวมถึงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหัวใจเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กมากๆ

ในปีนี้ ถือเป็นปีพิเศษที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชในปี พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการผ่าตัดหัวใจแก่เด็กผู้ยากไร้ทั่วประเทศ 80 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่มาจากครอบครัวที่ยากจนจากทั่วประเทศให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กผู้ยากไร้ 80 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลฯ นี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กผู้ยากไร้ 50 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2548 และโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กผู้ยากไร้ 72 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในปี พ.ศ. 2546 ภายใต้ชื่อ “รักษ์ใจหนู สู่ชีวิตใหม่” ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสให้พ้นความทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจ ตั้งแต่แรกเกิดเพียงไม่กี่วันจนถึงอายุย่างเข้าวัยรุ่น ให้ได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาอย่างเหมาะสมตามอาการของแต่ละคน   ซึ่งก่อนหน้านี้เด็กโรคหัวใจที่รับเข้าโครงการส่วนใหญ่อยู่ในชนบท แทบจะหมดหวังที่จะได้เข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน อีกทั้งบางรายต้องรอนัดเพื่อเข้ารับการผ่าตัดเป็นเวลานานแม้ว่าอาการจะอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็ตาม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โครงการฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนจากองค์กรภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเงินบริจาคจากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือด้านการแพทย์และช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โดยทางโครงการฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาให้ทั้งหมด นับตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอาการ การผ่าตัด การฟักพื้นในโรงพยาบาล การเดินทาง รวมทั้งการจัดหาที่พักให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพื่อให้แน่ใจว่าแม้แต่ครอบครัวที่ยากจนที่สุดก็สามารถนำผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาได้จนครบทุกขั้นตอน

หากพูดถึงเรื่องการผ่าตัดรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดแล้ว ในสมัยก่อนเรามักจะให้ความสนใจกับอัตราการตาย (Mortality) ว่าผู้ป่วยจะรอดหรือไม่รอด แต่ในปัจจุบันอัตราการตายไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป แต่จะเป็นการให้ความสำคัญหรือมุ่งเน้นเรื่อง คุณภาพชีวิต (Quality of Life) มากกว่า หากเราสามารถให้การวินิจฉัยหรือตรวจพบอาการของเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการได้เร็ว ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดในเวลาอันเหมาะสมและได้รับการดูแลทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดอย่างดี ย่อมจะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังผ่าตัดและมีอายุยืนยาวขึ้น นับเป็นการ “ให้” ชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์แบบทีเดียว

โครงการนี้ นอกจากเป็นโอกาสที่จะได้ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ แล้ว ยังเป็นการคืนความรักความอบอุ่นสู่ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจทั้ง 80 ราย พร้อมสุขภาพที่แข็งแรงและความหวังใหม่ในชีวิต ทั้งหมดนี้เป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของทุกคนที่ได้สละเวลาอย่างทุ่มเทเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการที่ช่วยทำฝันของเด็กเหล่านี้ให้เป็นจริงขึ้นมาอีกด้วย

สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนโครงการฯ สามารถร่วมบริจาคได้ 2 วิธี คือ บริจาคด้วยตนเองที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์   ชั้นล่าง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ สุขุมวิท 3   หรือบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2667-2400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ                         ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ - สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์

แผนกประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                   จิดาภา, นันทพร, เหมือนฝัน, บุปผา

โทร 0 2667 1389 e-mail:pr@bumrungrad.com                   โทร.0-2693-7835-8 ต่อ 32, 33, 35, 28, 08-1817-7153,
www.bumrungrad.com                               08-1851-2088, 08-6977-6056, 08-18500265

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน ประกาศภาพลักษณ์องค์กรใหม่ "โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล"

กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Rebranding...โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและเผยแพร่ข่าวสารงานประกาศภาพลักษณ์องค์กรใหม่ "โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล" ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคค...

ภาพข่าว: รพ.บำรุงราษฎร์มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ 2 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คุณชัย โสภณพนิช ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบเงินบริจาค 2 ล้านบาท จากแพทย์ พนักงาน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ช่วยเหลือโครงการเพื่อการชันสูตรผู้เสียชีวิตจากคลื่นยักษ์สึนามิ โดยมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์...

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว เปิดโครงการ "อาหารแบบสปาที่บำรุงราษฎร์"

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้มีส่วนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงแรมและห้องอาหารชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่งผ่านโครงการ "เกรท เชฟ ออฟ บางกอก" ภายใต้แนวคิด "อาหารโรงพยาบาลไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด" สำหรับ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง