ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.ราชภัฏเชียงราย, หอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เอไอเอส จัดสัมมนา "เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้พอเพียง" รับยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2550

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๘:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

หอการค้าจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จับมือเอไอเอส จัดสัมมนา “เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้พอเพียง” หวังร่วมเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชิญภาครัฐทั้งหอการค้า นักวิชาการ ร่วมให้ความรู้และมุมมองที่หลากหลาย แก่ผู้ประกอบการชาวเชียงราย เชื่อ! ศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมรับปี 2007 เต็มที่

อาจารย์ พงษ์ศักดิ์   ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงรายและบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550 โดยใช้ชื่อโครงการว่า “เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้พอเพียง” กำหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการสัมมนาฯนี้ มีวัตถุประสงค์มุ่งสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้แบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในปรับตัวรับกับเศรษฐกิจปี 2550 อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งทุกองค์กรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมุ่งเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย เพื่อจะได้เห็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ทัน

นายนิพนธ์ วงศ์ตระหง่าน กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายได้รับผลดีจากการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวและด้วยเหตุผลที่จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งที่น่าสนใจของนักลงทุนด้านอุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน ทำให้ปัจจุบันมีนักลงทุนติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลการลงทุนกับหอการค้าจังหวัดฯอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าการแข่งขันภายในจังหวัดน่าจะถีบตัวสูงขึ้น

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับกระบวนยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยเริ่มจากผู้ประกอบการภายในจังหวัด เพื่อสร้างกรอบแนวคิดและองค์ความรู้ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวภาคเศรษฐกิจของจังหวัดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างถูกต้อง จึงเป็นเหตุผลนำไปสู่การจัดสัมมนาในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบการในยุคเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจของตน และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในทุกส่วนต่อไปในอนาคต

นายสุทธิชัย   ชื่นชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากการที่บริษัทฯได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งส่วนที่เป็นการมอบความรู้เกี่ยวกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวม และความรู้ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร ซึ่งในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้จับมือสถาบันการศึกษา, นักวิชาการ หรือ กรรมการหอการค้าต่างๆ   ร่วมกันจัดสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้นในปีนี้จึงเดินหน้าจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มออกไปมอบความรู้แก่ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดด้วย ซึ่งครั้งแรกนี้จะประเดิมที่ จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจภาพรวมของภาคเหนือและมีกลุ่มผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นอกเหนือจากการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เอไอเอสก็ยังจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไร้สายให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนและเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจอีกด้วย”

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ www.connect.co.th หรือ โทร.02-938-4262-3 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
วราลี จิรชัยศรี
โทร. 081-811-2412

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ มรช. นัดชุมนุมหมอพื้นบ้านจาก 4 ประเทศลุ่มน้ำโขง

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ มรช. นัดชุมนุมหมอพื้นบ้านจาก 4 ประเทศลุ่มน้ำโขง เตรียมแลกเปลี่ยนของดีด้านการแพทย์และสมุนไพรพื้นบ้าน ระหว่าง 14-17 มี.ค.นี้ ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย...

การบรรยายพิเศษเรื่องเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่

กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ ให้กับข้าราชการของกองทัพเรือ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารในหน่วย ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร ใ...

วช. แจ้งเลื่อนการจัดนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--วช. ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2548 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นั้น เนื่องจากขณะนี้จ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง