สปส.เขตพื้นที่ 4 แจ้ง นายจ้าง ผู้ประกันตนใช้บริการได้ทุกเขตพ.ท.ในกทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday November 21, 2006 10:05

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 ถ.สีลม ซอย 10เขตบางรัก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการให้บริการแก่นายจ้างและผู้ประกันตน

นายสุรินทร์   จิรวิศิษฎ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันสปส.เขตพื้นที่ 4 ให้บริการรับชำระเงินสมทบแก่นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ คือ เขตบางรัก   เขตปทุมวัน   เขตยานนาวา   เขตสาทร และเขตบางคอแหลม มีสถานประกอบการในความรับผิดชอบ 22,223 แห่ง มีจำนวนผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 579,403 คน ม.39 จำนวน 3,809 คน โดยนายจ้างและผู้ประกันตน ร้อยละ 66 จะมาติดต่อชำระเงินสมทบและรับประโยชน์ทดแทน โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 700-1,000 คน

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้สปส.เขตพื้นที่ 4 อยู่ระหว่างการปรับปรุงและเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สปส.จึงขอแจ้งให้นายจ้าง และผู้ประกันตนที่ต้องใช้บริการ ของสปส.เขตพื้นที่ 4 สามารถติดต่อราชการได้ที่ สปส.ทุกเขตพื้นที่ ในกรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังสามารถชำระเงินสมทบผ่านหน่วยบริการของธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ธนาคารนครหลวงไทย   และที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1-10 (ยกเว้นเขตพื้นที่ 4)

  • สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1   (มหาดไทย) อาคารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น4 ภายในกระทรวงมหาดไทย
นางกุหลาบ   อารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1
โทรศัพท์   0-2622-2500-15     โทรสาร   0-2622-2526
-สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2   (ประชาชื่น)   ถนนเทศบาลรังสรรค์ เขตจตุจักร
นางรัชยา   กุลวานิชไชยนันท์   ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2
โทรศัพท์   0-2954-2577-84     โทรสาร   0-2954-4869
-สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่   3   (ดินแดง)   อาคาร 11 กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง
นางสาวพีรเพ็ญ   หาญเบญจพงศ์   ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3
โทรศัพท์   0-2248-1318   , 02-248-4867, 02-248-4866     โทรสาร 0-245-3907
-สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่   5 (ธนบุรี)   ถนนรัชดาภิเษก เขตธนบุรี
นางมณี   สุขสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 5
โทรศัพท์   0-2476-9016-9 , 0-2476-9979-83 โทรสาร   0-2468-8771

-สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 6 (บางแค)   ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์คบางแค   ถนนเพชรเกษม

นางนพอนงค์   สุขสืบพงศ์   ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 6
โทรศัพท์   0-2804-7320-9, 0-2804-7663-5 โทรสาร 0-2804-7679
  • สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7 (บางขุนเทียน) ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางบอน
นางสาวรัตนา   เกตุรัตนกุล   ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7
โทรศัพท์   0-2415-0533,0-2415-1618,0-2415-0544 โทรสาร   0-2415-8488 , 02-2415-5039
-สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่   8 ( คลองเตย) ถนนสุขุมวิท   77 (อ่อนนุช)
นางรวงทอง   บุญรอด   ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 8
โทรศัพท์   0-2311-5935-9,0-2311-6507-9 , 02-2311-6527-8 โทรสาร   0-2311-6530
  • สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่   9 (รามอินทรา) ถนนนวมินทร์   (สุขาภิบาล 1)
นางกรรณิกา   สุวรรณโพธิ์ศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9
โทรศัพท์   0-2379-2926, 0-2379-2928   โทรสาร   0-2379-2836
-สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่   10 (มีนบุรี) ถนนสีหบุรานุกิจ   เขตมีนบุรี
นางสุพัชรี   รอดภัยปวง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 10
โทรศัพท์   0-2517-9034, 0-2517-9222 โทรสาร   0-2517-9035
ศูนย์สารนิเทศ   สายด่วน 1506 www.sso.go.th
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics