ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ผลการวิจัยล่าสุดเรื่องโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจุดชนวนเรียกร้องให้จัดประเภทยา ZOLADEX ให้เป็นยาที่ใช้บำบัดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ป่วยที่แสดงอาการในระดับต่ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๘:๐๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ผลการวิจัยซึ่งมีการนำเสนอในที่ประชุม Congress of the Societe Internationale d'Urologie (SIU) ครั้งที่ 28 ที่เมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้ วันนี้ บ่งชี้ว่า การรักษาด้วยการลดฮอร์โมนแอนโดรเจนเป็นตัวเสริมควบคู่กับการใช้ยา ZOLADEX (goserelin) สามารถควบคุมมะเร็งต่อลูกหมากได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตต่อไปโดยที่อาการไม่ลุกลาม(1)   นักวิจัยสรุปว่ายา goserelin ที่ใช้เป็นยาเสริมควรได้รับการจัดหมวดหมู่อีกครั้งให้เป็นการรักษาแบบ "บำบัดโรค" สำหรับผู้ชายที่ได้รับการวินิจฉัยอาการของโรคไม่ค่อยสู้ดีนัก รวมทั้งผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่เชื้อยังไม่แพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆ และผู้ชายที่ต้องการคำแนะนำทางการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อบ่งชี้โรคที่เป็นอยู่

งานวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการอื่นๆที่ได้รับการจัดหมวดหมู่อีกครั้งว่าเป็น "การบำบัดโรค" ซึ่งรวมถึงการทำเคมีบำบัดชนิดที่มี cisplatinum เป็นพื้นฐาน ที่ช่วยปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งอัณฑะ เพื่อให้โรคดังกล่าวในผู้ชายถูกขจัดไปตามสัดส่วนอย่างยั่งยืน และผลระยะยาวของยา tamoxifed ที่ใช้หลังการผ่าตัดในผู้หญิที่เป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งจะทำให้ยาดังกล่าวได้รับการจัดหมวดหมู่ให้เป็น ยาที่ใช้รักษาที่มีเป้าหมายด้านการบำบัด

ดร.นีล เฟลชเนอร์ จากแผนวิทยาการด้านปัสสาวะ โรงพยาบาลพริสเซส มาร์กาเร็ต เมืองโตรอนโต้ ประเทศเทศแคนาดา ซึ่งได้นำเสนอรายงานฉบับนี้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า "การวิเคราะห์ผลการศึกษาระยะยาวของเราได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การรักษาด้วยยา goserelin เป็นยาเสริมนั้น สามารถควบคุมโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่เชื้อยังไม่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่น และผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการวินิจฉัยอาการของโรคไม่ค่อยสู้ดีนัก โดยผู้ชายกลุ่มนี้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากกำลังดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปโดยโรคไม่ลุกลาม เมื่อพิจารณาจากสถิติพบว่า LHRHas เป็นการรักษาสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเชื้อได้แพร่ไปยังอวัยวะอื่นและได้บรรเทาลงแล้ว และปัจจุบันนี้แพทย์ยังคงพิจารณาการบำบัดรักษาด้วยฮอร์โมนเป็นการเสริมให้เป็นทางเลือกสำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการบรรเทาลงแล้วแต่ยังไม่หาย แม้ผลการทดลองหลายครั้งแสดงให้เห็นผลการรอดชีวิตในด้านบวกสำหรับผู้ชายที่เป็นโรคมะเร็งต่อลูกหมากที่เชื้อยังไม่แพร่ไปยังอวัยวะอื่นและผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยอาการของโรคที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก ปัจจัยพื้นฐานของการค้นพบเหล่านี้กำลังท้าทายความเชื่อ ซึ่งถือเป็นข้อความที่สำคัญสำหรับคณะแพทย์และผู้ชายที่มีอาการเหล่านี้ เพราะนั่นหมายความว่าแนวทางปัจจุบันที่เราพิจารณาและใช้ยาตัวนี้นั้นได้หมดสมัยไปแล้ว ซึ่งหมายความว่าผู้ชายบางคนอาจจะไม่ได้รับโอกาสในการรักษาที่ดีที่สุด"

คำจำกัดความของคำว่า "รักษา" ในโรคมะเร็ง

คำจำกัดความของคำว่า "รักษา" ในศาสตร์วิชาเนื้องอกวิทยาคือ การรักษาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางอารมณ์และสิ่งรบกวนที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน กล่าวคือ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านการวินิจฉัยซึ่งช่วยให้แพทย์กำหนดได้ว่าเซลล์มะเร็งถูกกำจัดออกไปแล้วหรือไม่นั้น ไม่มีอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาจึงละเลยที่จะใช้คำว่า "รักษา"   คำจำกัดความของคำว่า รักษาสำหรับโรคมะเร็งถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในทศวรรษที่ 1970 ซึ่งระบุว่า การรักษาใช้สำหรับผู้รอดชีวีตแบบปลอดโรคซึ่งอัตราการรอดชีวิตโดยรวมมีความคล้ายคลึงกับประชากรที่มีความสัมพันธ์กันทั้งด้านอายุและเพศ (2) คำจำกัดความนี้ได้ทำให้เกิดอัตราการรอดชีวิต 5 ปีเป็นครั้งแรก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการรักษาโรคมะเร็ง

อย่างไรก็ตาม ความลำหน้าในการรักษา การตรวจพบโรคได้ก่อนที่อาการจะลุกลาม และการเพิ่มความร่วมมือในระดับนานาชาติและการแบ่งปันข้อมูลแสดงให้เห็นว่า แนวคิดเรื่องอัตราการรอดชีวิตเป็นเวลา 5 ปีสำหรับมะเร็งหลายชนิดนั้นล้าสมัยไปแล้ว การทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์อื่นๆ (มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งอัณฑะ และมะเร็งไต) ของนักวิจัยบ่งชี้ว่า การรักษาผันแปรไปตามชนิดของเนื้องอกและลำดับขั้นของโรค ยกตัวอย่างเช่นการค้นพบที่ว่า การติดตามผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่มีการขยายเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อในการติดตามระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รับการรักษาด้วยการบำบัดเคมีและการฉายรังสีหรือการผ่าตัดนั้นยังเป็นการดำเนินการที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากเส้นกราฟที่แสดงอัตราการรอดชีวิตนั้นไม่ลดลง รวมทั้งระยะเวลาการติดตามที่มากกว่า 5 ปีเพื่อปรับปรุงการรักษายังเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เนื่องจากการลุกลามของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (3)

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรักษาคนไข้ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่ไม่แพร่เชื้อและแสดงอาการของโรคในระดับต่ำ

นักวิจัยได้ทบทวนข้อมูลอัตราการรอดชีวิตจากการศึกษาที่ควบคุมทางคลินิกระยะยาวจากการสุ่มจำนวน 4 กรณี ในผู้ชายที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่ไม่แพร่เชื้อและแสดงอาการของโรคในระดับต่ำ ซึ่งได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน goserelin หลังจากการรักษาเบื้องต้น (การฉายรังสีต่อมลูกหมากหรือการรักษาด้วยรังสี) (4) (5) (6) (7) นักวิจัยได้ทบทวน goserelin ในฐานะที่เป็น LHRHa ที่ได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวางมากที่สุดและเป็นเอกลักษณ์ในบรรดา LHRHa ในฐานะที่ใช้ในการศึกษา เพื่อเป็นหนทางในการรักษาแบบเสริมในการศึกษาสถิติการรอดชีวิตที่ได้รับการควบคุมและสุ่มขึ้นมา จากการติดตามเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ด้วยการค้นพบเหล่านี้นักวิจัยจึงได้ประเมินศักยภาพสำหรับการรักษาที่ประสบความสำเร็จจากการใช้วิธีการรักษาเฉพาะกับมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งได้นิยามออกมาดังต่อไปนี้

1) เมื่อเส้นกราฟแสดงอัตราการรอดชีวิตโดยปราศจากอาการของโรคที่ลดลงหลังจากการรักษา 10-15 ปี และ 2) เมื่ออัตราการรอดชีวิตอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัยประชากรชายที่มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งเกี่ยวข้องกับอายุ ผลการค้นพบมีดังนี้

  • การทดลองทั้ง 4 ชิ้นซึ่งเป็นการควบคุมโรคระยะยาวประสบความสำเร็จในผู้ป่วยชายที่ไม่แพร่เชื้อและแสดงอาการของโรคในระดับต่ำในจำนวนที่มากพอสมควร (แสดงอาการของโรคในระดับต่ำหมายถึงการมีระดับ PSA> 20 ng/mL และตัวเลขกลีสันสูงกว่า 8 ตามหลักการ) ซึ่งได้รับ goserelin เสริม
  • เส้นกราฟแสดงอัตราการรอดชีวิตโดยปราศจากโรค (Kaplan-Meier) ลดลงระหว่างการติดตามระยะยาวบ่งชี้ว่าผู้ชายจำนวนมากไม่มีอาการทรุดลง
  • เส้นกราฟแสดงอัตราการรอดชีวิตรวมซึ่งมีความสำคัญบ่งชี้ว่า ผู้ป่วยไม่มีประสบการณ์การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงระยะยาวของการใช้ goserelin
คำแนะนำที่ล้าสมัย

ในการก้าวไปข้างหน้า ดร.เฟลชเนอร์แสดงความเห็นว่า "แนวทางการรักษาของสมาคมทางเดินปัสสาวะยุโรป และสมาคมเนื้องอกวิทยาอเมริกันในขณะนี้ไม่ได้แบ่งประเภทการรักษาด้วยฮอร์โมนเสริมว่า เป็นการรักษาที่มีศักยภาพ เป็นเรื่องควรค่าที่จะระบุว่า ผลระยะยาวที่คล้ายคลึงกันโดยทั่วไปของการใช้ยา tamoxifen เพื่อช่วยในการผ่าตัดในผู่หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนำไปสู่การใช้ยาชนิดนี้ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่า goserelin ควรจะได้รับการจัดอันดับใหม่ให้เป็นการรักษาสำหรับคนไข้มะเร็งต่อมลูกหมากที่ไม่แพร่เชื้อและแสดงอาการของโรคในระดับต่ำ

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

แอสตร้าซีเนก้า เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพรายใหญ่ระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การพัฒนา   การผลิต และการทำตลาดด้านใบสั่งเวชภัณฑ์ รวมทั้งการให้บริการด้านสุขภาพ บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร   เนื้องอก ระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ แอสตร้าซีเนก้ามีชื่อจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก และตลาดหุ้น FTSE4Good

"ZOLADEX"เป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทในเครือแอสตร้าซีเนก้า
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์:
www.astrazenecapressoffice.com
www.astrazeneca.com
www.zoladex.com
www.prostateline.com
ข้อมูลอ้างอิง:
(1) N. Fleshner et al. Adjuvant androgen deprivation therapy augments
cure and long-term cancer control in men with poor prognosis,
nonmetastatic prostate cancer. Presented at SIU, Cape Town, November
2006
(2) Frei III E, Gehan EA. Definition of cure for Hodgkin's disease.
Cancer Res 1971; 31: 1828-33
(3) Fellin G, Graffer U, Bolner A, Ambrosini G, Caffo O, Luciani L.
Combined chemotherapy and radiation with selective organ preservation
for muscle-invasive bladder carcinoma. A single-institution phase II
study. Br J Urol 1997; 80: 44-9
(4) Messing EM et al. Immediate versus deferred androgen deprivation
treatment in patients with node-positive prostate cancer after radical
prostatectomy and pelvic lymphadenectomy. Lancet Oncol 2006: 7; 472-79
(5) Pilepich MV, Winter K, Lawton CA et al. Androgen suppression adjuvant
to definitive radiotherapy in carcinomas of the prostate - long term
results of phase III RTOG 85-31. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;
61: 1285-90
(6) Bolla M, Collette L, Blank L et al. Long-term results with immediate
androgen suppression and external irradiation in patients with locally
advanced prostate cancer (an EORTC study): a phase III randomized
trial. Lancet 2002; 360: 103-8
(7) Hanks GE, Pajak TF, Porter A et al. Phase III trial of long-term
adjuvant androgen deprivation after neoadjuvant hormonal cytoreduction
and radiotherapy in locally advanced carcinoma of the prostate: the
Radiation Therapy Oncology Group Protocol 92-02. J Clin Oncol 2003;
21: 3972-8
ที่มา: แอสตร้าซีเนก้า
ติดต่อ:   ปีเตอร์ เอ็ดเวิร์ดส์,
โพรสเตท เฟรนไชนส์ โกลบัล แบรนด์ พีอาร์ เมเนเจอร์
แอสตร้าซีเนก้า   ,
โทร   +44-1625-232-685,
มือถือ : +44-7747-118-498,
รีเบคก้า ฮิบเบล
โคนห์ แอนด์ วอล์ฟ
โทร: +44-207-331-5336
มือถือ: +44-7813-096-161
อีเมล์: rebecca hibble@ul.cohnwolfw.com
เว็บไซต์:   http://www.astrazeneca.com
http://www.astrazenecapressoffice.com
http://www.zoladex.com
http://www.prostateline.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "มะเร็งต่อมลูกหมาก ภัยเงียบที่ท่านชายคาดไม่ถึง"

ปัจจุบันจำนวนชายไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยจากสถิติตัวเลขของชายไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ถือเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็งปอด ที่มารักษาที่โรงพยาบาล ศิริราช และพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่มาตรวจรักษานั้น เป็...

Intuition Releases Intuition Web Version 8

Intuiton, the international e-learning solutions provider and specialist in financial training, today launches Version 8 of its flagship product, Intuition Web. London, UK - Intuition (www.intuition.com), the international e-learning solutions provider an...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง