มะเร็งเต้านม ภัยร้ายที่ทวีความรุนแรงในหญิงไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday November 7, 2006 08:47

มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประชากรไทยมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็ง ที่พบอันดับ 2 ของหญิงไทย รองจากมะเร็งปากมดลูกแต่ในสังคมเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯ มะเร็งเต้านมพบเป็นอันดับ 1 กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม คือ ประวัติมะเร็งในครอบครัว และมีอายุ 35 ปีขึ้นไป และเคยเป็นโรคที่เต้านม รับประทานยาฮอร์โมนเพศหญิงเกิน 5 ปี   แต่ขอเน้นย้ำว่าหลาย ๆ คนมีปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่เป็นมะเร็ง แต่หลายๆ คนไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่เป็นมะเร็ง เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยเสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงแต่ขอให้เริ่มดูแลสุขภาพตนเองตั้งแต่บัดนี้ และตลอดไป

ในการเสวนาเรื่องมะเร็งเต้านม “Care You Breast Care You Life” ผู้หญิงเราทุกคนต้องทำความคุ้นเคยกับสุขภาพทรวงอกของตนเองทุกเดือน จัดโดย บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีแพทย์ผู้เชียวชาญจากหลายสถาบันนำโดย นพ.อาคม เชียรศิลป์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนพ.โชติ วิรัตกพันธ์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กล่าวว่าในปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเกิดขึ้นใหม่ประมาณ 14 คน และเสียชีวิตประมาณ 5-6 คน แสดงว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีชีวิตยาวนานได้ เพราะฉะนั้นมะเร็งเต้านมสามารถตรวจค้นได้ด้วยตนเองและรักษาได้ ผลดีทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมปัจจุบันสามารถมีชีวิตยาวนานถึง 5 ปีได้มากกว่าร้อยละ 50 และเพิ่มเป็นร้อยละ 90 กรณีที่ตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

การรักษาที่ดีที่สุด คือ ผสมผสานระหว่างศัลยกรรม รังสีรักษา และยา ส่วนจะเลี่ยงใช้ยากลุ่มใด ขนานใดขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเต้านม อายุ สภาพรอบเดือน รวมทั้งลักาณะทางชีวภาพของเซลล์มะเร็งด้วย โดยทั่วไป มะเร็งเต้านมแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ก้อนมีขนาดเล็กกว่า 2 ซม. และยังไม่มีการกระจายของโรค
ระยะที่ 2 ก้อนใหญ่กว่า 2 ซม. แต่เล็กกว่า 5 ซม. อาจมีหรือไม่มีการกระจายไปที่ต่อ
น้ำเหลือง รักแร้ ข้างเคียงกับนมที่เป็นมะเร็ง
ระยะที่ 3 ก้อนใหญ่กว่า 5 ซม.แต่เล็กกว่า 10 ซม. มีการกระจายของโรคไปเต้านม
ข้างเคียงกับนมที่เป็นมะเร็งหรือก้อนเล็กแต่แตกเป็นแผล

ระยะที่ 4 ระยะลุกลาม ไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่น ไปที่ปอด, ตับ, กระดูก,   สมอง เป็นต้น

ผลข้างเคียงเป็นอาการทางผิวหนังเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะหายไปได้เองเมื่อหยุดรังสีรักษาแล้วส่วนผลข้างเคียงอื่น ๆ เช่น ปอดอักเสบ หรือความยืดหยุ่นของปอดเสียไป ผลต่อการทำงานของไขกระดูก หรือผลต่อหัวใจ ปัจจุบันอาจไม่ต้องกล่าวถึง เพราะความเจริญก้าวหน้าของเครื่องวางแผนการรักษา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถบังคับให้จำนวนแสงไปที่บริเวณที่เป็นมะเร็งหรือเคยเป็นมะเร็งเท่านั้น โดยอาจมีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติเพียงเล็กน้อย

สำหรับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยทั่วไป จะตัดเต้านมข้างที่เป็นพร้อมเลาะเอาต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเคียงกับนมที่เป็นมะเร็งออก ด้วยเหตุผลที่ต้องการทราบว่ามะเร็งเต้านมมีการลุกลามออกนอกนมแล้วหรือยัง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการรักษาได้ถูกต้อง แต่ในปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอาจได้รับการรักษาโดยการอนุรักษ์เต้านมไว้แล้วตามด้วยรังสีรักษา หรือยาขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งเต้านม นอกจากนี้มีวิวัฒนาการการผ่าตัดแนวใหม่ที่สามารถลดอุบัติการเกิดแผลเป็นที่นม (Subcutanenous Mastectomy) และยังมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการสร้างเต้านมขึ้นใหม่ได้ (Breast Reconstruction)

ปัญหาที่พบในผู้ป่วย
1.     ความกลัว วิตกกังวล
1.1   กลัวไม่หาย

1.2   กลัววิธีการรักษา เพราะได้รับการบอกเล่าให้ทราบ เฉพาะข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตกาลแต่ขาดข้อมูลในยุคของการรักษาปัจจุบัน อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งสำหรับการจัดเสวนาครั้งนี้

2.   ใจอ่อน   ถูกชักจูงได้ง่าย ทำให้ไปหลงผิดในทิศทางที่ต่าง ๆ กันจนทำให้มะเร็ง ระยะแรกกลายเป็นระยะลุกลาม

3.   ความจุ้นจ้านและไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมของบุคคลข้างเคียง มีผลทำให้ผู้ป่วยหลงผิด

4. ค่าใช้จ่ายในการรักษา เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นโรคของเซลล์ที่มีความหลาก หลาย การรักษาแต่ละบุคคล อาจมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยา   บางรายที่ตรวจพบโรคลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้จำนวนมาก ๆ   อาจทำให้การเลือกใช้ยากลุ่มมาตรฐานไม่เพียงพอ หรือกลุ่มที่ตรวจพบยีนส์มะเร็งเต้านมดื้อยา (Her-2/+3(IHC)) หรือ (Her-2/+fish) ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนี้มีการดำเนินของโรคที่รุนแรงและจำเป็นต้องใช้ยากลุ่มพิเศษที่มีราคาสูง

5.   เกี่ยวกับผลข้างเคียงของการรักษา ปัจจุบันมีวิธีการแก้ไขและป้องกันได้ดีมากกว่าเดิมร้อยละ 70 – 80 โดยเฉพาะเรื่องของอาการคลื่นไส้ อาเจียน แต่ปัญหาผมร่วงขึ้นอยู่กับลักษณะของยาที่ใช้ แต่ขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าวงการผม(Wic)มีความก้าวหน้ามากคิดว่าน่าจะได้แก้ไขได้หากมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่ผมจะร่วง

วิธีการป้องกัน และปัจจัยที่สำคัญในการหลีกเลี่ยงการเป็นโรคมะเร็งเต้านม

เนื่องจากหลาย ๆ คนมีปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่เป็นมะเร็งเต้านม   แต่อีกหลาย ๆ คนไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่เป็นมะเร็งเต้านม โดยสรุปทุกคนมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าหญิง และชาย วิธีการป้องกัน คือพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำกรณีมีปัญหา หรือไม่แน่ใจ แต่โดยทั่วไปขอแนะนำวิธีการป้องกันมะเร็ง ไม่เฉพาะมะเร็งเต้านมแบบง่าย ๆ ดังนี้

1.   อาหารที่ถูกส่วน เน้นที่พืชผักผลไม้
2.   น้ำหนักที่ถูกต้อง
3.   ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
4.   ไม่สูบบุหรี่
5.   ทำความคุ้นเคยกับสุขภาพทรวงอกของตนเอง

วิธีการทำความคุ้นเคยกับทรวงอกอย่างไรบ้างถึงการหัดตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ   และสังเกตผิดปกติต่อไปนี้

  •   มีก้อน หรือ ปื้นหนาที่เต้านม และรักแร้
  •   มีอาการเจ็บหัวนม อาจบุ๋ม หรือบอด
  •   มีเลือดไหลผิดปกติ ออกจากหัวนม
  •   มีอาการระคายเคือง บริเวณผิวหนังของเต้านม
  •   มีอาการบวม แดงร้อน หรือ ปวดที่เต้านม

นำเสนอข่าวในนามบริษัทซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-913-1291 หรือ 02-510-5514-5

Latest Press Release

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn)เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร...

เทศกาลหอยแมลงภู่ (mussel)

ห้องอาหารบลู สกาย บาร์ แอนด์ เรสเตอร์รองค์ ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโปรโมชั่นเมนูหอยแมลงภู่จานเด็ด (mussel) ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความอร่อย โดดเด่นด้วยความหนึบนุ่มหวานของตัวหอยที่ถึงแม้จะไซส์เล็กแต่อร่อยเต็มคำ...

ภาพข่าว: TCDC จัดงานชุมนุมทางความคิด ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด IF...ถ้าอนาคตกำหนดได้

จากซ้ายไปขวา: นายกิตติรัตน์ ปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ TCDC นางสาวภัทราพร แย้มละออ กรรมการผู้จัดการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัดนายกระทิง พูนผล ผู้บุกเบิกธุรกิจ และก่อตั้ง “Disrupt University”...

บีทีเอสจัดกิจกรรม แม่ลูกผูกพัน

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557...

ภาพข่าว: แสดงความยินดี

มร.อังเดร บรูลฮาร์ท (คนที่1 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (คนที่ 2 จากซ้าย) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ...

Related Topics