มะเร็งเต้านม ภัยร้ายที่ทวีความรุนแรงในหญิงไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday November 7, 2006 08:47

มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประชากรไทยมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็ง ที่พบอันดับ 2 ของหญิงไทย รองจากมะเร็งปากมดลูกแต่ในสังคมเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯ มะเร็งเต้านมพบเป็นอันดับ 1 กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม คือ ประวัติมะเร็งในครอบครัว และมีอายุ 35 ปีขึ้นไป และเคยเป็นโรคที่เต้านม รับประทานยาฮอร์โมนเพศหญิงเกิน 5 ปี   แต่ขอเน้นย้ำว่าหลาย ๆ คนมีปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่เป็นมะเร็ง แต่หลายๆ คนไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่เป็นมะเร็ง เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยเสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงแต่ขอให้เริ่มดูแลสุขภาพตนเองตั้งแต่บัดนี้ และตลอดไป

ในการเสวนาเรื่องมะเร็งเต้านม “Care You Breast Care You Life” ผู้หญิงเราทุกคนต้องทำความคุ้นเคยกับสุขภาพทรวงอกของตนเองทุกเดือน จัดโดย บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีแพทย์ผู้เชียวชาญจากหลายสถาบันนำโดย นพ.อาคม เชียรศิลป์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนพ.โชติ วิรัตกพันธ์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กล่าวว่าในปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเกิดขึ้นใหม่ประมาณ 14 คน และเสียชีวิตประมาณ 5-6 คน แสดงว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีชีวิตยาวนานได้ เพราะฉะนั้นมะเร็งเต้านมสามารถตรวจค้นได้ด้วยตนเองและรักษาได้ ผลดีทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมปัจจุบันสามารถมีชีวิตยาวนานถึง 5 ปีได้มากกว่าร้อยละ 50 และเพิ่มเป็นร้อยละ 90 กรณีที่ตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

การรักษาที่ดีที่สุด คือ ผสมผสานระหว่างศัลยกรรม รังสีรักษา และยา ส่วนจะเลี่ยงใช้ยากลุ่มใด ขนานใดขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเต้านม อายุ สภาพรอบเดือน รวมทั้งลักาณะทางชีวภาพของเซลล์มะเร็งด้วย โดยทั่วไป มะเร็งเต้านมแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ก้อนมีขนาดเล็กกว่า 2 ซม. และยังไม่มีการกระจายของโรค
ระยะที่ 2 ก้อนใหญ่กว่า 2 ซม. แต่เล็กกว่า 5 ซม. อาจมีหรือไม่มีการกระจายไปที่ต่อ
น้ำเหลือง รักแร้ ข้างเคียงกับนมที่เป็นมะเร็ง
ระยะที่ 3 ก้อนใหญ่กว่า 5 ซม.แต่เล็กกว่า 10 ซม. มีการกระจายของโรคไปเต้านม
ข้างเคียงกับนมที่เป็นมะเร็งหรือก้อนเล็กแต่แตกเป็นแผล

ระยะที่ 4 ระยะลุกลาม ไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่น ไปที่ปอด, ตับ, กระดูก,   สมอง เป็นต้น

ผลข้างเคียงเป็นอาการทางผิวหนังเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะหายไปได้เองเมื่อหยุดรังสีรักษาแล้วส่วนผลข้างเคียงอื่น ๆ เช่น ปอดอักเสบ หรือความยืดหยุ่นของปอดเสียไป ผลต่อการทำงานของไขกระดูก หรือผลต่อหัวใจ ปัจจุบันอาจไม่ต้องกล่าวถึง เพราะความเจริญก้าวหน้าของเครื่องวางแผนการรักษา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถบังคับให้จำนวนแสงไปที่บริเวณที่เป็นมะเร็งหรือเคยเป็นมะเร็งเท่านั้น โดยอาจมีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติเพียงเล็กน้อย

สำหรับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยทั่วไป จะตัดเต้านมข้างที่เป็นพร้อมเลาะเอาต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเคียงกับนมที่เป็นมะเร็งออก ด้วยเหตุผลที่ต้องการทราบว่ามะเร็งเต้านมมีการลุกลามออกนอกนมแล้วหรือยัง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการรักษาได้ถูกต้อง แต่ในปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอาจได้รับการรักษาโดยการอนุรักษ์เต้านมไว้แล้วตามด้วยรังสีรักษา หรือยาขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งเต้านม นอกจากนี้มีวิวัฒนาการการผ่าตัดแนวใหม่ที่สามารถลดอุบัติการเกิดแผลเป็นที่นม (Subcutanenous Mastectomy) และยังมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการสร้างเต้านมขึ้นใหม่ได้ (Breast Reconstruction)

ปัญหาที่พบในผู้ป่วย
1.     ความกลัว วิตกกังวล
1.1   กลัวไม่หาย

1.2   กลัววิธีการรักษา เพราะได้รับการบอกเล่าให้ทราบ เฉพาะข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตกาลแต่ขาดข้อมูลในยุคของการรักษาปัจจุบัน อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งสำหรับการจัดเสวนาครั้งนี้

2.   ใจอ่อน   ถูกชักจูงได้ง่าย ทำให้ไปหลงผิดในทิศทางที่ต่าง ๆ กันจนทำให้มะเร็ง ระยะแรกกลายเป็นระยะลุกลาม

3.   ความจุ้นจ้านและไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมของบุคคลข้างเคียง มีผลทำให้ผู้ป่วยหลงผิด

4. ค่าใช้จ่ายในการรักษา เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นโรคของเซลล์ที่มีความหลาก หลาย การรักษาแต่ละบุคคล อาจมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยา   บางรายที่ตรวจพบโรคลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้จำนวนมาก ๆ   อาจทำให้การเลือกใช้ยากลุ่มมาตรฐานไม่เพียงพอ หรือกลุ่มที่ตรวจพบยีนส์มะเร็งเต้านมดื้อยา (Her-2/+3(IHC)) หรือ (Her-2/+fish) ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนี้มีการดำเนินของโรคที่รุนแรงและจำเป็นต้องใช้ยากลุ่มพิเศษที่มีราคาสูง

5.   เกี่ยวกับผลข้างเคียงของการรักษา ปัจจุบันมีวิธีการแก้ไขและป้องกันได้ดีมากกว่าเดิมร้อยละ 70 – 80 โดยเฉพาะเรื่องของอาการคลื่นไส้ อาเจียน แต่ปัญหาผมร่วงขึ้นอยู่กับลักษณะของยาที่ใช้ แต่ขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าวงการผม(Wic)มีความก้าวหน้ามากคิดว่าน่าจะได้แก้ไขได้หากมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่ผมจะร่วง

วิธีการป้องกัน และปัจจัยที่สำคัญในการหลีกเลี่ยงการเป็นโรคมะเร็งเต้านม

เนื่องจากหลาย ๆ คนมีปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่เป็นมะเร็งเต้านม   แต่อีกหลาย ๆ คนไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่เป็นมะเร็งเต้านม โดยสรุปทุกคนมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าหญิง และชาย วิธีการป้องกัน คือพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำกรณีมีปัญหา หรือไม่แน่ใจ แต่โดยทั่วไปขอแนะนำวิธีการป้องกันมะเร็ง ไม่เฉพาะมะเร็งเต้านมแบบง่าย ๆ ดังนี้

1.   อาหารที่ถูกส่วน เน้นที่พืชผักผลไม้
2.   น้ำหนักที่ถูกต้อง
3.   ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
4.   ไม่สูบบุหรี่
5.   ทำความคุ้นเคยกับสุขภาพทรวงอกของตนเอง

วิธีการทำความคุ้นเคยกับทรวงอกอย่างไรบ้างถึงการหัดตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ   และสังเกตผิดปกติต่อไปนี้

  •   มีก้อน หรือ ปื้นหนาที่เต้านม และรักแร้
  •   มีอาการเจ็บหัวนม อาจบุ๋ม หรือบอด
  •   มีเลือดไหลผิดปกติ ออกจากหัวนม
  •   มีอาการระคายเคือง บริเวณผิวหนังของเต้านม
  •   มีอาการบวม แดงร้อน หรือ ปวดที่เต้านม

นำเสนอข่าวในนามบริษัทซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-913-1291 หรือ 02-510-5514-5

Latest Press Release

สโมศิลป์ จัดงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์

สโมศิลป์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์ วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) เวลา 14.00-16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 13.30 น. ภายในงานพบกับ >...

วธ.เพิ่มรอบจัดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำ งานสถาปนา 232 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางบกที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ชั้นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำลำน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2557 ในงาน...

แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จัดงานประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ...

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

Related Topics