ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รูปแบบคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์บ่งชี้ยา Cervarix ของ GSK สามารถลดการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 80%

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๔:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

การคาดการณ์ด้วยรูปแบบทางคณิตศาสตร์บ่งชี้ว่า การให้วัคซีน Cervarix (TM ) สำหรับรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกของบริษัท GSK แก่เด็กหญิงอายุระหว่าง 11-13 ปี สามารถลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 80% เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่ (1) รูปแบบการคาดการณ์ได้ถูกสร้างขึ้นเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกนั้น การฉีดวัคซีนรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกของ GSK ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 16 และ 18(2) ซึ่งเป็นเชื้อ 2 อันดับต้นที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งสูงสุดนั้น สามารถลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ 74% ในฝรั่งเศส ทั้งนี้ เนื่องมาจากการวิเคราะห์บนพื้นฐานเป็นรายกรณีของการคาดการณ์ด้วยรูปแบบนี้

ในการวิเคราะห์ระยะต่อไปนั้น รูปแบบการคำนวนได้บ่งชี้ถึงหลักฐานที่รวบรวมได้ว่า วัคซีนของ GSK สามารถใช้ป้องกันบาดแผลก่อนเกิดเชื้อมะเร็งได้ดีกว่าที่คาดว่าจะได้รับจากวัคซีน HPV ชนิด 16 และ 18.2 เมื่อการป้องกันเพิ่มเติมดังกล่าวถูกรวมเข้ากับรูปแบบในข้างต้น คาดว่าจะทำให้โอกาสในการเกิดโรคลดลงได้ 6% ซึ่งจะทำให้สัดส่วนในการลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกโดยรวมอยู่ที่ 80% การค้นพบซึ่งได้ถูกนำเสนอในวันนี้ที่ประชุมสมาคมเศรษฐศาสตร์เวชภัณฑ์นานาชาติและผลการวิจัยสภายุโรปประจำปี ครั้งที่ 9 (ISPOR) ที่กรุงโฮเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ข้อมูลระยะต่อไปที่ได้มีการนำเสนอในที่ประชุม ISPOR ไม่เพียงแต่ย้ำถึงภาระด้านสุขภาพอันหนักหน่วงเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้หญ

ิงทุกคนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคงต้นทุนจำนวนมากในสังคม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากต้นทุนขององค์กรและการทำสกรีนนิ่งเพื่อต่อต้านมะเร็งปากมดลู

ก ความจริงแล้ว ข้อมูลที่ได้นำเสนอในที่ประชุม ISPOR บ่งชี้ว่า การให้วัคซีนจะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกที่เป็นอันตรายถึงตายได้ จำนวนของกรณีโรคมะเร็งปากมดลูก กรณีโรคมะเร็งก่อนการวินิจฉัยทางการแพทย์ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเหล่านี้

“ศักยภาพในการลดมะเร็งปากมดลูกและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 80% จากผลของรูปแบบดังกล่าว” ศาสตราจารย์ลีเวน อันเนมันส์ อดีตประธาน ISPOR กล่าว “วัคซีนที่สามารถป้องกัน HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้มากที่สุดนั้น ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นที่ปรารถนาในการลดภาระด้านสุขภาพของมะเร็งปากมดลูก เราสามารถช่วยรักษาชีวิตผู้หญิงได้ และเราคาดหวังที่จะรักษาระบบดูแลสุขภาพของเรา”

รูปแบบทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง ISPOR ได้เพิ่มเข้ามาในองค์กรรวบรวมการวิเคราะห์ ซึ่งได้แสดงตัวเลขที่ลดลงของกรณีมะเร็งปากมดลูกที่คล้ายคลึงกันด้วยการใช้วัคซีนรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกของ GSK รวมทั้งในสเปน (7) อังกฤษ (8) และสหรัฐ (9)

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

การคาดการณ์การลดมะเร็งปากมดลูกเป็นการคำนวณบนพื้นฐานของประสิทธิภาพของวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในกการทดลองทางคลินิค ภายใต้การตรวจสอบที่มีอยู่และบรรยากาศการจัดการโรค ซึ่งคาดว่าวัคซีน 100% ของกลุ่มอายุ

เกี่ยวกับรูปแบบทางคณิตศาสตร์ (1)

นักวิจัยได้ใช้รูปแบบมาร์คอฟเพื่อลอกเลียนแบบผลการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในระยะยาวของวัคซีนมะเร็งปากมูดลูกของ GSK เพื่อตรวจสอบผลทางคลินิกของวัคซีนดังกล่าว รูปแบบมาร์คอฟถูกสร้างขึ้นในซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์ (R) เอ็กซ์เซล และทำซ้ำประวัติตามธรรมชาติของการติดเชื้อ HPV

ต่อมะเร็งปากมดลูกในช่วงชีวิตของเด็กผู้หญิงช่วงกลุ่มอายุ 11-13 ปี รูปแบบดังกล่าวได้ลอกเลียนแบบผลของการเพิ่มวัคซีน 100% ในช่วงอายุต่อรายการตรวจสอบปัจจุบันในเงื่อนไขของจำนวนกรณีมะเร็งปากมดลูกและการหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงประวัติตามธรรมชาติของการติดเชื้อ HPV ต่อมะเร็งปากมดลูกและรูปแบบการตรวจสอบที่ได้รับจากการทบทวนทางตัวอักษร ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและสถิติฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ

เกี่ยวกับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกของ GSK

วัคซีนมะเร็งปากมดลูกของ GSK ได้รับการพัฒนาเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ จาก HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค ที่แพร่หลายที่สุด 2 ชนิด โดยเฉพาะ HPV 16 และ 18   การทดลองทางคลินิกก่อนหน้านี้แสดงในผู้หญิงวัย 15-25 ปี วัคซีนได้แสดงการป้องกันการติดเชื้อ HPV ทั้งชนิด 16 และ 18 โดยมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงก่อนการเกิดมะเร็งและผลแอนตี้บอดี้ที่เยี่ยมยอดเพิ่มขึ้นเป็น 4.5 ปี วัคซีนมะเร็งปากมดลูกของ GSK ถูกแปลงเป็นระบบด้วยตัวช่วย AS04 ที่เหมาะสมซึ่งได้รับเลือกให้รับประกันว่าให้ระดับแอนตี้บอดี้ในระดับสูงและยั่งยืน นอกจากนี้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ วัคซีนมะเร็งปากมดลูกของ GSK ได้แสดงการป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่แพร่หลายมากที่สุดลำดับที่ 3 และ 4 ซึ่งมีชื่อว่าชนิด 45 และ 31 ทั้งนี้ HPV 16 18 45 และ 31 เป็นสาเหตุรวมกันของการเกิดมะเร็งปากมดลูกทั่วโลก

ข้อมูลที่มีความปลอดภัยทั้งหมดจากการทดลองที่ได้รับความควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบบ่งชี้ ว่า วัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัยและมีฤทธิ์ต้านยาที่ดีด้วยการรับวัคซีนในปริมาณ 3 ครั้งตามกำหนดได้เป็นอย่างดี

สตรีกว่า 16,000 คนทั่วโลกได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจาก GSK ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางการแพทย์ที่สมบูรณ์แบบและไม่หยุดนิ่ง โดยการทดลองกำลังอยู่ในระหว่างการเดินหน้าขยายผลการทดลองทางการแพทย์ในระยะที่สาม

การทบทวนความสัมพันธ์ทางการตลาดกับวัคซีนต้านมะเร็งปากมดลูกจากGSK ได้มีการส่งให้แก่สำนักงานประเมินด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของยุโรป(EMEA)ในเดือนมี.ค. 2549 ขณะที่การเพิ่มข้อบังคับสากลอื่นๆ ก็ได้มีขึ้นตามมาในประเทศออสเตรเลีย ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและละตินอเมริกา จากเดือนมี.ค 2549 ด้วยการเสนอให้สำนักงานอาหารและยาสหรัฐ(FDA)พิจารณาภายในเดือนเม.ย. 2550

เกี่ยวกับภาวะ HPV และมะเร็งปากมดลูก

การติดเชื้อ HPV สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน โดยเฉพาะกับสตรีที่มีเพศสัมพันธ์จะมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค HPV ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ขณะที่เชื้อ HPV อีกหลายประเภทที่อาจเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งได้ โดย HPV ประเภท16,18,45 และ31 มีผลต่อกลุ่มผู้เป็นมะเร็งปากมดลูก 80% ทั่วโลก

มะเร็งปากมดลูก เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลก ด้วยตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีเกือบ 500,000 รายทั่วโลก โดยมะเร็งชนิดนี้เป็นเชื้อมะเร็งที่เกิดกับสตรีมากที่สุดอันดับสอง และเป็นเหตุให้สตรีทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากที่สุดเป็นอันดับสาม โดยในแต่ละปีจะมีสตรีราว 270,000 คนเสียชีวิตจากเชื้อดังกล่าว นอกจากนี้ มะเร็งชนิดปากมดลูกยังเป็นเชื้อมะเร็งที่คร่าชีวิตสตรีในโลกที่กำลังพัฒนาอีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง
(1) Demarteau N et al. Long term clinical effect of an HPV-vaccine for
the prevention of cervical cancer in France in relation to age of
vaccination: results from a Markov Model. Poster to be presented at
ISPOR, 28-31 October 2006.
(2) Harper DM, et al. Sustained efficacy up to 4-5 years of a bivalent L1
virus-like particle vaccine against human papillomavirus types 16 and
18: follow-up from a randomised control trial. Lancet 2006;
367:1247-1255.
(3) Rogozza R, Estimating the clinical benefits of HPV- 16/18
vaccination: challenges of modeling predicted cases of cervical cancer
in Poland and Mexico, two countries with differing degrees of cervical
disease and population stability. Poster to be presented at ISPOR,
28-31 October 2006.
(4) Rash B, Comparing Management Patterns And Associated Costs Women With
Abnormal Cervical Cytology In 5 Different Countries. Poster to be
presented at ISPOR, 28-31 October 2006.
(5) Helms LJ, Melnikow J, Determing costs of health care services for
cost-effectiveness analyses: the case of cervical cancer prevention
and treatment. Med Care 1999; 37:652-66.
(6) Insinga RP, Glass AG, Rush BB. The health care costs of cervical
human papillomarvirus-related disease. Am J Obstet Gynecol 2004;
191:114-20.
(7) De San Jose S et al. Adaptation of a Health Economic Model of the
Natural History of HPV Infection and Cervical Cancer for Spain.
Presented at International Papillomavirus Conference, Prague, 3-7
September 2006.
(8) Kohli M et al. Estimating the Long-term Impact of a Prophylactic
Human Papillomavirus (HPV) 16/18 Vaccine on the Burden of Cervical
Disease in the UK. Presented at International Papillomavirus
Conference, Prague, 3-7 September 2006.
(9) Juday TR et al. Clinical Benefits Associated with Vaccination Against
Human Papillomavirus: The Contribution of Cross-Protection. Presented
at Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy in
San Francisco (USA) (ICAAC), 27-30 September 2006.
ที่มา: แกล็กโซสมิธไคลน์
ติดต่อ:   จีเอสเค ไบโอโลจิคอลส์:
คริส ฮันเตอร์-วาร์ด,
โทร+32-2-656-3075,
สเตลล่า กู,
โทร+32-2-656-3533
--เผยแพร่โดย เอเชียเน็ท ( www.asianetnews.net )--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรีสำหรับหญิงด้อยยากจน โดย QIAGEN ร่วมกับมูลนิธิโรคมะเร็งของจีน

ให้บริการตรวจเชื้อ HPV ฟรีในวันสตรีสากล QIAGEN จะให้บริการตรวจหาเชื้อ Human Papillomavirus (HPV) กับหญิงด้อยโอกาสในโรงพยาบาล 31 แห่งทั่วทั้งประเทศจีนในวันสตรีสากล 8 มีนาคมโดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งนี้ HPV เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก...

มะเร็งเต้านม ภัยร้ายที่ทวีความรุนแรงในหญิงไทย

มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประชากรไทยมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็ง ที่พบอันดับ 2 ของหญิงไทย รองจากมะเร็งปากมดลูกแต่ในสังคมเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯ มะเร็งเต้านมพบเป็นอันดับ 1 กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม คือ ประวัติมะเร็ง...

สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP)

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสวท. "มิติใหม่ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุก เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม" สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP) พัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด รายงานข่าวจากพิธีลงนามเพื่อครองลิขสิทธ์การใช้ซอฟท์แวร์ The Ge...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง