ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใกล้คลอดตั้งคณะอนุกก.3ชุด เสนอเป้าหมายระยะเร่งด่วน 15 กลุ่มอุตสาหกรรมในปี50

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๗:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใกล้เป็นจริง ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ทั้งด้านวิชาการ และกฎหมาย พร้อมเสนอเป้าหมายระยะเร่งด่วน เพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์การแข่งขัน 15 กลุ่มงาน   ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ 36 อาชีพภายในปี 2550

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและจัดระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ทั้งด้านวิชาการและกฎหมาย เพื่อกำหนดกรอบเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือเป้าหมายและแนวทางระยะเร่งด่วน (Fast Track)ภายใน 2550 และระยะปกติ (Normal Track) ภายในปี 2550-2551

โดยเป้าหมายและแนวทางระยะเร่งด่วน คือพัฒนามาตรฐานสมรรถนะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน 15 กลุ่มงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ 36 อาชีพ   ในปีงบประมาณ 2550 โดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อจัดทำชุดการเรียน (Module) การจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม และการประเมินผล

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ 15 กลุ่มในระยะเร่งด่วน ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอาหาร ในสาขาอาหารเครื่องดื่ม และสาขาพืชศาสตร์ งานกล้วยไม้ , กลุ่มเทคโนโลยีความงาม ในสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น, กลุ่มการท่องเที่ยว, กลุ่มแฟชั่น-เครื่องนุ่งห่ม, กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า, กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน, กลุ่มค้าปลีก, กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ, กลุ่มธุรกิจการโรงแรม, กลุ่มเซรามิกและแก้ว, กลุ่มรองเท้าและเครื่องหนัง, กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและยางพารา, กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน, กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม และกลุ่มมาตรวิทยา

ส่วนเป้าหมายและแนวทางระยะปกติ คือระบบคุณวุฒิวิชาชีพพร้อมกลไกความเชื่อมโยงตั้ง และการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในปี 2550-2551 โดยศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างระบบคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย ให้สามารถเชื่อมโยงระบบการศึกษาและการฝึกอบรมที่พัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานสนองตอบยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในปี 2550

โดยได้ร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Vocational Qualifications Framework) ไว้       7 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพที่ใช้ทักษะพื้นฐาน, ระดับ 2 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือเฉพาะทาง, ระดับ 3 ผู้ชำนาญงาน หรือหัวหน้างาน, ระดับ 4 ผู้ควบคุมดูแล หรือหัวหน้างาน นักเทคนิค, ระดับ 5 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาระดับต้น, ระดับ 6 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับกลาง และระดับ 7 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ทั้งนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการมีระบบคุณวุฒิวิชีพที่จะเป็นกรอบมาตรฐานของชาติเพื่อการพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานไทยซึ่งเป็นปัจจัยสำคํญในระบบการผลิตและบริการ ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการตามยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ อีกทั้งจะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงโลกทางการศึกษากับโลกของการทำงานเข้าด้วยกันได้มากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทร.02-281-5555 ต่อ 1009,1010
โสรยา โทร.01-697-9100

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

“สอศ.” รวมพลัง “กกร.” สู่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสัมมนาใหญ่ 1 ธ.ค.นี้ ยกระดับแรงงานไทยเทียบมาตรฐานสากล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมพลังคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) จัดสัมมนาใหญ่ “ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย..สู่สากล” เพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในวันที่ 1 ธันวาคมนี้...

กกร. จัดแถลงข่าวการจัดสัมมนาเรื่อง “ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย...สู่สากล”

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าวการจัดสัมมนาเรื่อง “ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย...สู่สากล” ขึ้น ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553...

สภาอุตสาหกรรมฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน CICA 2005 งานแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สัมมนาวิชาการและการประชุมเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกแห่งอาเซียน

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก ร่วมกับสมาพันธ์เซรามิกแห่งอาเซียนจะจัดงานแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สัมมนาวิชาการ และการประชุมเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกแห่งอาเซียน ครั้งที่ 13 (CICA The 13th C...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง