ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

6 แบงค์ชั้นนำ ร่วมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3-4 แก่โรงงานแป้งมันฯ หนุนนโยบายรัฐฯ ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๕:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

6 แบงค์ชั้นนำ   ร่วมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3-4 แก่โรงงานแป้งมันฯ   หนุนนโยบายรัฐฯ ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CD)

นายวีระศักดิ์   สุตัณฑวิบูลย์   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ พร้อมด้วยธนาคารพาณิชย์อีก 5 แห่ง ประกอบด้วย ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) , ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) , ธ.ทหารไทย จำกัด(มหาชน) , ธ.นครหลวงไทย   จำกัด(มหาชน) และ ธ.ยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์(ไทย) จำกัด(มหาชน)   ได้เข้าร่วมในการจัดทำโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ(พิเศษ) เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวภาพแบบตรึงฟิล์มสำหรับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ยังไม่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพทั่วประเทศ รวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 1,290 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขเงินกู้พิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3-4 ต่อปี   มีระยะเวลาเงินกู้ 4-6 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้นในช่วง 1 ปีแรก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือภายใต้โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน(Company Directed Technology Develoment Program : CD )   ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดยลักษณะของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในโครงการดังกล่าว ทางโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังจะเป็นผู้ลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 25 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด   ที่เหลือเป็นเงินกู้ที่โครงการCD และธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6 แห่ง ร่วมกันปล่อยกู้ให้ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 โดยมีวงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวกด้วย 1.125 มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2551 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550

นายวีระศักดิ์   กล่าวว่า “ สำหรับเงินที่นำมาปล่อยกู้ในโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนี้ เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณจากรัฐบาล     โดยผ่านโครงการCD ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี   สวทช.   และเงินสมทบจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 6 แห่ง   ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารทั้ง 6 แห่ง และ สวทช. ได้มีความร่วมมือกันมายาวนานในเรื่องของการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ภาคเอกชนที่ต้องการทำวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี หรือ การนำผลงานการค้นคว้าวิจัยพัฒนาที่มีอยู่แล้วจากมหาวิทยาลัย องค์กร หรือ สถาบันทางวิชาการต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง   ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น การจัดทำห้องปฏิบัติการณ์หรือห้องแล็บ เพื่อการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์   ที่มีลักษณะการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ฉะนั้น ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จึงมีความยินดีอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและจูงใจให้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง หันมาเร่งดำเนินการนำระบบดังกล่าวไปใช้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ และช่วยให้ประเทศลดการนำเข้าน้ำมันเตาจากต่างประเทศปีละหลายพันล้านบาทแล้ว   ยังเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของมลภาวะน้ำเสีย และกลิ่นได้เป็นอย่างดี   แต่ท้ายที่สุด ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือโรงงานฯ   นั่นเอง ”

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6 แห่งที่เข้าร่วมในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชนไทยในการพัฒนาเทคโนโลยี ได้ร่วมกับ สวทช. อนุมัติเงินกู้ให้แก่เอกชนไปแล้วจำนวน 138 โครงการ   มูลค่ารวมของโครงการ 3,300 ล้านบาท   คิดเป็นวงเงินที่อนุมัติทั้งสิ้น 1,740 ล้านบาท   ซึ่งในจำนวนนี้ได้มีการให้เงินกู้แก่โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง 3 แห่ง เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการนำเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มไปใช้

อย่างไรก็ตาม ในความร่วมมือครั้งนี้ นายวีระศักดิ์   หวังว่า นอกจากจะเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีฝีมือของคนไทยแล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้รุกหน้าต่อไปได้โดยเร็ว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ย้ำบทผู้นำสินเชื่อ SMEs

ธนาคารกรุงเทพ ย้ำบทผู้นำสินเชื่อ SMEs ด้วยการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง จับมือ สสว. เข้าร่วมโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ SMEs ‘Machine Fund’ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จ...

ททท. ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ นำเที่ยวเหนือรับลมหนาว "Let's go to the top of Thailand"

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เครือโรงแรมอิมพีเรียล และสายการบินโอเรียนท์ไทย ร่วมกันจัด รายการนำเที่ยวพิเศษช่วงฤดูหนาว สู่สุดยอดแดนสยาม "Let's go to the top of Thailand" ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง