ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

จ.นนทบุรี จับมือ กฟผ. ทำคลองสวย น้ำใส ถวาย 60 ปีครองราชย์ในหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๐:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

กฟผ. สนับสนุนโครงการคลองสวยน้ำใสถวายในหลวง จ.นนทบุรี   อบรมการทำน้ำหมักชีวภาพให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน อ.บางกรวย พร้อมสาธิตเทน้ำหมักชีวภาพลงบ่อบำบัดน้ำเสียวัดแดงประชาราษฎร์ ก่อนดีเดย์เทน้ำหมักลง คลองเป้าหมายพร้อมเพรียงกันในวันที่   9 มิถุนายนนี้

วันนี้ (6 มิ.ย.)   เวลา 15.30 น.   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางกรวย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลบางสีทอง จัดแถลงข่าว กฟผ. สนับสนุนโครงการคลองสวยน้ำใสถวายในหลวง จังหวัดนนทบุรี   ณ ศาลาการเปรียญวัดไทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี   โดยมีนายพระนาย   สุวรรณรัฐ   ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายไกรสีห์ กรรณสูต ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นผู้แถลงข่าวร่วมกัน   ก่อนที่จะนำคณะสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน เดินทางไปชมการสาธิตการเทน้ำหมักชีวภาพลงสู่คลองบำบัดน้ำเสีย วัดแดงประชาราษฎร์   หมู่บ้านเยาวพรรณ   ต.บางสีทอง   อ.บางกรวย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี   กล่าวว่า   เนื่องในโอกาสที่ปี 2549 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จ       พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ   60   ปี   จ.นนทบุรี   ได้ร่วมกับ   กฟผ. จัดทำโครงการคลองสวยน้ำใสจังหวัดนนทบุรีเพื่อถวายในหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในลำคลองต่างๆ ที่อยู่ในเขตชุมชนของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาน้ำเน่าเสียและเสื่อมโทรมจากการเป็นที่รองรับน้ำเสีย น้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆ ทั้งบ้านเรือน ชุมชน อาคารสถานประกอบการ   ให้กลับมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคได้ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการคมนาคมสัญจรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดน้ำท่วมจากการตื้นเขินของลำคลอง

สำหรับการดำเนินการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำคลองครั้งนี้ ได้เริ่มต้นที่พื้นที่อำเภอบางกรวย โดยความร่วมมือของหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กฟผ. ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะได้ส่งเจ้าหน้าที่จากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาให้การฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพที่ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้นำหมู่บ้านและชุมชนในอำเภอบางกรวย ซึ่งได้มีการทดลองปฏิบัติและร่วมกันเทน้ำหมักชีวภาพฟื้นฟูสภาพบ่อบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านเยาวพรรณและวัดแดงประชาราษฎร์ หมู่ 3 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย ไปแล้ว และจะจัดกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพลงในลำคลองเป้าหมายในอำเภอบางกรวย อย่างพร้อมเพรียงกันอีกครั้ง ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ เวลา 09.09 น.

ทางด้าน ผู้ว่าการ กฟผ.   กล่าวว่า   แนวทางการทำให้คลองสวยน้ำใส ในรูปแบบที่ กฟผ. ได้ทำงานร่วมกับอำเภอบางกรวยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอ โดยเฉพาะ อบต.บางสีทอง นั้น เราได้ใช้แนวทาง ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการใช้ “น้ำหมักชีวภาพ”   บำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นแนวทางที่ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ รวมถึงมีเครื่องมือและวัตถุดิบในการสนับสนุนและฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพให้แก่ผู้แทนส่วนต่างๆ   ของชุมชน เพื่อนำไปขยายผลการดำเนินการสู่ชุมชนของตนเองต่อไป เพราะแหล่งน้ำหลายแห่งมีความเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นการดำเนินการเทน้ำหมักชีวภาพเพียงจุดใดจุดหนึ่งคงไม่สามารถทำให้หมู่บ้านและชุมชนโดยรวมมีสภาพลำคลองที่ดีขึ้นได้ แต่ต้องร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการอย่างพร้อมเพรียง ในทุกคลองที่เป็นเป้าหมายของอำเภอบางกรวย ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นจุดที่มีความเชื่อมโยงถึงกันและจะส่งผลให้โครงการคลองสวยน้ำใสบรรลุเป้าประสงค์ได้

สำหรับโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่อง ในปีมหามงคล 60 ปีการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง กฟผ. เห็นว่าเป็นโครงการที่ กฟผ. น่าจะได้มีส่วนร่วมดำเนินงาน ในฐานะที่ กฟผ. เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบางกรวย และจังหวัดนนทบุรี   สำหรับการขยายผลต่อไปในชุมชนอื่นๆ นั้น   กฟผ. ก็มีความยินดีที่จะเข้าไปให้การสนับสนุน ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญและนำไปใช้ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะ กฟผ. ตระหนักเสมอว่า การดูแลชุมชนและประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ควบคู่กับการดูแล       ด้านไฟฟ้าของประเทศเช่นกัน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เด็กๆนักเรียนนนฯ ร่วมปฏิบัติการ โยนก้อน EM กู้ คู คลอง ในนนทบุรี

เยาวชนนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีกว่า 600 คนร่วมปฏิบัติการเปิดงานนำร่องเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำ คู คลอง จังหวัดนนทบุรี ในโครงการ “คลองสวย น้ำใส ถวายในหลวง” เพื่อถวายเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจัง...

ปภ. ตั้งเป้าเพิ่มจำนวน อปพร.ให้ได้ 1 ล้านคน ในปี 2549

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายฝึกอบรมเพิ่มจำนวนและเพิ่มศักยภาพของ สมาชิก อปพร. โดยมีเป้าหมายรวมทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน หรือ ให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สมาชิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง