ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้สัมภาษณ์พิเศษ "เทคโนโลยีสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื้อบาดเจ็บน้อย โดยใช้ข้อเทียมพิเศษแบบ High Flexion TKA"

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 31, 2006 08:22
กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

บาดแผลเล็กลง บาดเจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ซึ่งข้อเข่ารุ่น High Flex จะช่วยรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา สะดวกต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของชาวเอเชีย อาทิ การนั่งพับเพียบ การนั่งสวดมนต์ ฯลฯ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อม โดยจัดให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับ "เทคโนโลยีสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย โดยใช้ข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษแบบ High Flexion TKA" ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคาร 3 ชั้น 9 โรงพยาบาลรามาธิบดี

ด้วยข้อดีของข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษจะช่วยให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยชาวเอเชียสามารถปฏิบัติภารกิจ หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย หรือชีวิตประจำวันของคนเอเชียที่อาจมีกิจวัตรที่ต้องงอเข่าอยู่เสมอ เช่น การนั่งพับเพียบ การนั่งคุกเข่า ขึ้นลงบันได ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการงอเข่าของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเอ็นรอบๆ ข้อเข่า เทคนิคการทำผ่าตัดของแพทย์ พยาธิสภาพก่อนผ่าตัดของผู้ป่วย ฯลฯ ซึ่งถ้าผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดสามารถงอเข่าได้ประมาณ 110 องศา หลังผ่าตัดโดยใส่ข้อเข่าเทียมรุ่นพิเศษและเทคนิคการผ่าตัดที่ดี ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถงอเข่าได้มากขึ้น และมีโอกาสงอเข่าได้อย่างปลอดภัยที่ 155 องศา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท ประจำอยู่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย หรือ Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty – MIS TKA โดยเริ่มให้การรักษาด้วยวิธีนี้มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผู้ป่วยผ่านการรักษาด้วยวีธีนี้มาแล้วมากกว่า 200 ราย

จากประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิทมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด และด้วยข้อดีของข้อเข่าเทียมพิเศษแบบ High Flexion TKA ซึ่งใช้ใส่แทนผิวข้อเข่าเดิมของผู้ป่วยที่เสื่อมไป ซึ่งมีความแตกต่างไปจากข้อเข่าเทียมทั่วๆไปที่ใช้กันในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถรองรับการงอเข่าของผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา ซึ่งข้อเข่าเทียมทั่วไปรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยที่ 110-130 องศาเท่านั้น

"ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื้อบาดเจ็บน้อยโดยแทนที่ด้วยข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษแบบ High Flexion TKA จะสามารถรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา หลังจากผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตปกติอย่างมาก ซึ่งเหมาะสมกับผู้ป่วยที่เป็นคนไทยและคนเอเชีย ซึ่งมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องงอเข่าอยู่เสมอ ผู้ป่วยบางรายที่ใช้ข้อเทียมแบบทั่วไป เมื่อทำการผ่าตัดแล้ว หากทำกิจกรรมที่ต้องใช้การงอเข่ามากเกินไปบ่อยๆ เช่นนั่งสวดมนต์ การขึ้นลงบันได อาจทำให้ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานสั้นลงเนื่องจากข้อเข่าเทียมทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับการงอเข่ามากๆ" รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าว

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย หรือ MIS TKA (Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty) เป็นเทคนิคการผ่าตัดวิธีใหม่ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมทั้งข้อ หรือการเปลี่ยนข้อเทียมซีกเดียว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมแล้ว วิธี MIS ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วกว่า เสียเลือดโดยรวมน้อย และนอนพักในโรงพยาบาลน้อยวันกว่า (โดยเฉลี่ยผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน 4 วัน หลังจากผ่าตัด) ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานและทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น เมื่อนำการผ่าตัดชนิดใหม่นี้ผนวกกับการใช้ข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษแบบ High Flexion TKA ซึ่งสามารถรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา ยิ่งเป็นการเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกใกล้เคียงปกติมากที่สุด และช่วยยืดอายุการใช้งานของข้อเข่าเทียม

สอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่:
ฤทัยวรรณ ตันวงษ์วาน / ธนิตศักดิ์ พิทักษ์สินากร
ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 0-2260-5820 ต่อ 114, 0-6633-8171
โทรสาร 0-2260-5848       อีเมล์ tqprthai@tqpr.com
หรือ คุณสิริรัตน์ จันทวงษ์วาณิชย์
บริษัท ซิมเมอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2220-9000 ต่อ 1286, 0-1904-0021
โทรสาร. 0-2226-6526อีเมล์ sirirat.jantavongvanich@zimmer.com

Latest Press Release

ทเวนตี้ เฟิร์สต์ เซ็นจูรี่ ฟ็อกซ์ ควบรวมกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมในยุโรป ดันนิวสกายขึ้นเป็นธุรกิจเพย์ทีวีชั้นนำของภูมิภาค

- โอนทรัพย์สินในสกาย อิตาลีและเยอรมนี ไปยังบีสกายบี และจะยังคงถือหุ้นจำนวน 39.1% ในบีสกายบีที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น พร้อมรับรายได้ 9.3 พันล้านดอลลาร์ เป็นเงินสดและทรัพย์สิน - บริษัทจะยังคงซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องในปีงบการเงิน 2558...

อิ่มอร่อยเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ 2 แบบ 2 สไตล์ ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22

มื้อเที่ยงมื้อพิเศษ “วันแม่แห่งชาติ” ปีนี้ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 มีความยินดีขอเชิญชวนคุณ ๆ และคุณแม่สุดที่รักมาเลือกอิ่มอร่อยอย่างจุใจกับโปรโมชั่นอาหารบุฟเฟ่ต์เลิศรส 2 แบบ 2 สไตล์ เพื่อเฉลิมฉลองในวันสำคัญวันนี้...

ภาพข่าว: เลี้ยงพบปะสังสรรค์

นิกกี้ คอซ ประธานหอการค้านิวซีแลนด์-ไทย จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรี โดยมี มร. ไมเคิล ซีเทค ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 มาร่วมงานด้วย ณ ห้องบางกอกพาโนรามาของโรงแรมฯ เมื่อเร็ว ๆ...

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัดเสวนา เรื่อง การประชุมความพร้อมในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินและข้อเสนอต่อ คสช.

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “การประชุมความพร้อมในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง...

สมาคมศูนย์การค้าไทย แถลงข่าวประกาศนโยบายสมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA)

สมาคมศูนย์การค้าไทย หรือ TSCA มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนมาร่วม “เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการศูนย์การค้าไทย” ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00-11:30 น. ณ ห้องโลตัส 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์...

Related Topics