ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้สัมภาษณ์พิเศษ "เทคโนโลยีสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื้อบาดเจ็บน้อย โดยใช้ข้อเทียมพิเศษแบบ High Flexion TKA"

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 31, 2006 08:22
กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

บาดแผลเล็กลง บาดเจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ซึ่งข้อเข่ารุ่น High Flex จะช่วยรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา สะดวกต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของชาวเอเชีย อาทิ การนั่งพับเพียบ การนั่งสวดมนต์ ฯลฯ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อม โดยจัดให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับ "เทคโนโลยีสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย โดยใช้ข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษแบบ High Flexion TKA" ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคาร 3 ชั้น 9 โรงพยาบาลรามาธิบดี

ด้วยข้อดีของข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษจะช่วยให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยชาวเอเชียสามารถปฏิบัติภารกิจ หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย หรือชีวิตประจำวันของคนเอเชียที่อาจมีกิจวัตรที่ต้องงอเข่าอยู่เสมอ เช่น การนั่งพับเพียบ การนั่งคุกเข่า ขึ้นลงบันได ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการงอเข่าของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเอ็นรอบๆ ข้อเข่า เทคนิคการทำผ่าตัดของแพทย์ พยาธิสภาพก่อนผ่าตัดของผู้ป่วย ฯลฯ ซึ่งถ้าผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดสามารถงอเข่าได้ประมาณ 110 องศา หลังผ่าตัดโดยใส่ข้อเข่าเทียมรุ่นพิเศษและเทคนิคการผ่าตัดที่ดี ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถงอเข่าได้มากขึ้น และมีโอกาสงอเข่าได้อย่างปลอดภัยที่ 155 องศา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท ประจำอยู่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย หรือ Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty – MIS TKA โดยเริ่มให้การรักษาด้วยวิธีนี้มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผู้ป่วยผ่านการรักษาด้วยวีธีนี้มาแล้วมากกว่า 200 ราย

จากประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิทมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด และด้วยข้อดีของข้อเข่าเทียมพิเศษแบบ High Flexion TKA ซึ่งใช้ใส่แทนผิวข้อเข่าเดิมของผู้ป่วยที่เสื่อมไป ซึ่งมีความแตกต่างไปจากข้อเข่าเทียมทั่วๆไปที่ใช้กันในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถรองรับการงอเข่าของผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา ซึ่งข้อเข่าเทียมทั่วไปรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยที่ 110-130 องศาเท่านั้น

"ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื้อบาดเจ็บน้อยโดยแทนที่ด้วยข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษแบบ High Flexion TKA จะสามารถรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา หลังจากผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตปกติอย่างมาก ซึ่งเหมาะสมกับผู้ป่วยที่เป็นคนไทยและคนเอเชีย ซึ่งมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องงอเข่าอยู่เสมอ ผู้ป่วยบางรายที่ใช้ข้อเทียมแบบทั่วไป เมื่อทำการผ่าตัดแล้ว หากทำกิจกรรมที่ต้องใช้การงอเข่ามากเกินไปบ่อยๆ เช่นนั่งสวดมนต์ การขึ้นลงบันได อาจทำให้ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานสั้นลงเนื่องจากข้อเข่าเทียมทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับการงอเข่ามากๆ" รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าว

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย หรือ MIS TKA (Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty) เป็นเทคนิคการผ่าตัดวิธีใหม่ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมทั้งข้อ หรือการเปลี่ยนข้อเทียมซีกเดียว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมแล้ว วิธี MIS ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วกว่า เสียเลือดโดยรวมน้อย และนอนพักในโรงพยาบาลน้อยวันกว่า (โดยเฉลี่ยผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน 4 วัน หลังจากผ่าตัด) ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานและทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น เมื่อนำการผ่าตัดชนิดใหม่นี้ผนวกกับการใช้ข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษแบบ High Flexion TKA ซึ่งสามารถรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา ยิ่งเป็นการเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกใกล้เคียงปกติมากที่สุด และช่วยยืดอายุการใช้งานของข้อเข่าเทียม

สอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่:
ฤทัยวรรณ ตันวงษ์วาน / ธนิตศักดิ์ พิทักษ์สินากร
ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 0-2260-5820 ต่อ 114, 0-6633-8171
โทรสาร 0-2260-5848       อีเมล์ tqprthai@tqpr.com
หรือ คุณสิริรัตน์ จันทวงษ์วาณิชย์
บริษัท ซิมเมอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2220-9000 ต่อ 1286, 0-1904-0021
โทรสาร. 0-2226-6526อีเมล์ sirirat.jantavongvanich@zimmer.com

Latest Press Release

ฮ่องกงสุกี้ ที่โครงการสุโขทัยอเวนิว 99 เมืองทองธานี ส่งความอร่อยสไตล์ฮ่องกงถึงบ้านคุณ

ร้านฮ่องกงสุกี้ ที่โครงการสุโขทัยอเวนิว 99 เมืองทองธานี มอบความอร่อยสไตล์ฮ่องกงด้วยสุกี้สไตล์ฮ่องกงขนานแท้ ส่งมอบความสุขและความอร่อยถึงบ้านคุณ ด้วยบริการเดลิเวอรี่ ให้อร่อยได้ทันใจและสะดวกง่ายดาย เต็มอิ่มความอร่อยด้วย4 เซ็ตทางเลือกสุดคุ้ม ได้แก่...

ราคาห้องพักสุดพิเศษสำหรับโรงแรมในเครือแมริออท โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท ประเทศไทย เปิดให้จองภายใน 72 ชม.

สัมผัสประสบการณ์แห่งการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบในจุดหมายปลายทางโปรดของคุณในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นแสงสีของเมืองหรือธรรมชาติของชายหาดอันสวยงาม ที่อุดมสมบูรณ์และซ่อนเร้นไปด้วนมนต์สเน่ห์ที่รอให้คุณมาสัมผัส...

ภาพข่าว: เมกา โฮม เซ็นเตอร์ มอบทุนการศึกษา พร้อมสื่อการเรียนการสอนแก่น้องๆ โรงเรียนบ้านเขาหิน จ.ชลบุรี

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์รวมสินค้าของใช้ในบ้านและวัสดุก่อสร้างทั้งส่งและปลีก โดยนายภูวินฬิ ภูวนารถ ผู้จัดการสาขาบ่อวิน มอบเงินบริจาคที่ได้รับจากแขกผู้มีเกียรติและคู่ค้าพันธมิตรที่มาร่วมงาน พิธีเปิด เมกา โฮม สาขาบ่อวิน แก่โรงเรียนบ้านเขาหิน...

ภาพข่าว: ซีพีเอฟเดินหน้า กิจกรรม จากฟาร์มพี่ สู่โรงเรียนน้อง ปี 3

นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ (ซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 750,000 บาท จาก นายทรงศักดิ์ ฟูตระกูล (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผ่านโครงการ “ซีพีอาสาตอบแทนคุณแผ่นดิน...

ภาพข่าว: อมารี ภูเก็ต ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่

โรงแรมอมารี ภูเก็ต นำโดย นางสาว ทิพาพร คูณผล – รองผู้จัดการใหญ่ (แถวหน้า – คนที่ 3 จากซ้าย) และทีมผู้บริหาร ร่วมกันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ มร. ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ (แถวหน้า – คนที่ 4 จากซ้าย)...

Related Topics