ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้สัมภาษณ์พิเศษ "เทคโนโลยีสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื้อบาดเจ็บน้อย โดยใช้ข้อเทียมพิเศษแบบ High Flexion TKA"

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ๐๘:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

บาดแผลเล็กลง บาดเจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ซึ่งข้อเข่ารุ่น High Flex จะช่วยรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา สะดวกต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของชาวเอเชีย อาทิ การนั่งพับเพียบ การนั่งสวดมนต์ ฯลฯ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อม โดยจัดให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับ "เทคโนโลยีสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย โดยใช้ข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษแบบ High Flexion TKA" ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคาร 3 ชั้น 9 โรงพยาบาลรามาธิบดี

ด้วยข้อดีของข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษจะช่วยให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยชาวเอเชียสามารถปฏิบัติภารกิจ หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย หรือชีวิตประจำวันของคนเอเชียที่อาจมีกิจวัตรที่ต้องงอเข่าอยู่เสมอ เช่น การนั่งพับเพียบ การนั่งคุกเข่า ขึ้นลงบันได ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการงอเข่าของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเอ็นรอบๆ ข้อเข่า เทคนิคการทำผ่าตัดของแพทย์ พยาธิสภาพก่อนผ่าตัดของผู้ป่วย ฯลฯ ซึ่งถ้าผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดสามารถงอเข่าได้ประมาณ 110 องศา หลังผ่าตัดโดยใส่ข้อเข่าเทียมรุ่นพิเศษและเทคนิคการผ่าตัดที่ดี ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถงอเข่าได้มากขึ้น และมีโอกาสงอเข่าได้อย่างปลอดภัยที่ 155 องศา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท ประจำอยู่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย หรือ Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty – MIS TKA โดยเริ่มให้การรักษาด้วยวิธีนี้มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผู้ป่วยผ่านการรักษาด้วยวีธีนี้มาแล้วมากกว่า 200 ราย

จากประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิทมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด และด้วยข้อดีของข้อเข่าเทียมพิเศษแบบ High Flexion TKA ซึ่งใช้ใส่แทนผิวข้อเข่าเดิมของผู้ป่วยที่เสื่อมไป ซึ่งมีความแตกต่างไปจากข้อเข่าเทียมทั่วๆไปที่ใช้กันในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถรองรับการงอเข่าของผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา ซึ่งข้อเข่าเทียมทั่วไปรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยที่ 110-130 องศาเท่านั้น

"ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื้อบาดเจ็บน้อยโดยแทนที่ด้วยข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษแบบ High Flexion TKA จะสามารถรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา หลังจากผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตปกติอย่างมาก ซึ่งเหมาะสมกับผู้ป่วยที่เป็นคนไทยและคนเอเชีย ซึ่งมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องงอเข่าอยู่เสมอ ผู้ป่วยบางรายที่ใช้ข้อเทียมแบบทั่วไป เมื่อทำการผ่าตัดแล้ว หากทำกิจกรรมที่ต้องใช้การงอเข่ามากเกินไปบ่อยๆ เช่นนั่งสวดมนต์ การขึ้นลงบันได อาจทำให้ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานสั้นลงเนื่องจากข้อเข่าเทียมทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับการงอเข่ามากๆ" รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าว

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย หรือ MIS TKA (Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty) เป็นเทคนิคการผ่าตัดวิธีใหม่ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมทั้งข้อ หรือการเปลี่ยนข้อเทียมซีกเดียว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมแล้ว วิธี MIS ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วกว่า เสียเลือดโดยรวมน้อย และนอนพักในโรงพยาบาลน้อยวันกว่า (โดยเฉลี่ยผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน 4 วัน หลังจากผ่าตัด) ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานและทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น เมื่อนำการผ่าตัดชนิดใหม่นี้ผนวกกับการใช้ข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษแบบ High Flexion TKA ซึ่งสามารถรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา ยิ่งเป็นการเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกใกล้เคียงปกติมากที่สุด และช่วยยืดอายุการใช้งานของข้อเข่าเทียม

สอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่:
ฤทัยวรรณ ตันวงษ์วาน / ธนิตศักดิ์ พิทักษ์สินากร
ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 0-2260-5820 ต่อ 114, 0-6633-8171
โทรสาร 0-2260-5848       อีเมล์ tqprthai@tqpr.com
หรือ คุณสิริรัตน์ จันทวงษ์วาณิชย์
บริษัท ซิมเมอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2220-9000 ต่อ 1286, 0-1904-0021
โทรสาร. 0-2226-6526อีเมล์ sirirat.jantavongvanich@zimmer.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซิมเมอร์จัดบรรยายนวัตกรรมเทคโนโลยีการผ่าตัดใหม่ล่าสุด

กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--คิวพีอาร์ บริษัท ซิมเมอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดบรรยายการใช้คอมพิวเตอร์นำร่องด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (CAS EM) ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย (MIS TKA) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สามารถใช้ในการผ่าตัดแบบนี้ได้อย...

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งเผยผู้ป่วยมะเร็งขาดสารอาหาร เหตุเลี่ยงเนื้อสัตว์

กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง อาจารย์ประพันธ์พิศ สิตภาหุล หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า จากสถิติล่าสุดในปี 2546 มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกว่า 7,096 รายต่อปี และผู้ป่วยนอกตาม OPD ต่างๆ ...

ดีทแฮลม์ ส่งยา พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติทางภาคใต้

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ บริษัท ดีทแฮลม์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ดีเคเอสเอช และ องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงพนักงานมากมาย ได้ทำการรวมรวมเงินบริจาคกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับโร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง