ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ตลาดตราสารหนี้ไทย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่ารวมเทียบเท่ากับจีดีพีภายใน 10 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๓:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในวันที่ 29 กันยายน 2548   องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ทั้งหมด อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) ได้ร่วมจัดงานแถลงการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ และปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ของตลาดตราสารหนี้ของไทย ในหัวข้อ   "ก้าวสู่ศตวรรษที่สองของตลาดตราสารหนี้ไทย " ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2548   นับเป็นปีที่ตลาดตราสารหนี้ไทยมีอายุครบ 100 ปี นับจากปี พ.ศ.2448   ที่ประเทศไทยได้ออกพันธบัตรครั้งแรกในยุโรป   ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   โดยภายหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินกลางปี 2540   รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องระดมทุนจำนวนมาก เพื่อแก้ปัญหาในภาคการเงินและเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงได้ใช้โอกาสนี้พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย   โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าจะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 แกนหลักของตลาดการเงินของประเทศ   และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่ารวมของตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภายในระยะเวลา 10 ปี

ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการ ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศว่า "รัฐบาลได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไว้หลายด้าน   ในส่วนของตลาดแรกนั้น กระทรวงการคลังได้กำหนดจะออกพันธบัตรอายุ 7 ปี และ 10 ปี ในวงเงินอย่างน้อยรุ่นละ 40,000 ล้านบาทต่อปี   และรัฐวิสาหกิจจะออกพันธบัตรในปริมาณที่เพิ่มขึ้น   ภายใต้รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ หรือ เมกกะโปรเจ็ก ( Mega Project)   และในส่วนของภาคเอกชนก็จะออกกฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์ต่อการออกตราสารหนี้   ให้รองรับการออมที่หลากหลายรูปแบบ

ด้านตลาดรองนั้นจะส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องที่สูงขึ้น   โดยมุ่งเน้นที่นักลงทุนภูมิภาคซึ่งมีระดับการออมสูง และนักลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี้จะได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของตลาด ในด้านระบบการซื้อขาย   กฎหมายและโครงสร้างภาษี ให้เอื้อต่อการลงทุนและระดมทุน"

ในปี 2547   ตลาดตราสารหนี้มีขนาดร้อยละ 41 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (หรือ GDP)   โดย ณ วันที่ 28 กันยายน 2548   มีตราสารหนี้จดทะเบียนเพื่อซื้อขาย 73 รายการ มูลค่าคงค้างรวม 671,331 .ล้านบาท ในขณะที่ตลาดตราสารทุน และระบบสถาบันการเงิน มีขนาดร้อยละ 68 และ 77 ตามลำดับ และในสหรัฐอเมริกาขนาดของตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน และระบบสถาบันการเงิน มีขนาดร้อยละ 149, 122 และ 144 ของ GDP ตามลำดับ

ดร.สันติ กล่าวเสริมว่า " การดำเนินการนับจากนี้ไป กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   (BEX) ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และผู้ร่วมตลาดภาคเอกชน   จะได้เร่งดำเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ   ทั้งตลาดแรก ตลาดรอง และโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดตราสารหนี้ฉบับที่ 2   ซึ่งเริ่มใช้นับตั้งแต่ปีนี้ จนถึงปี 2551   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ "

ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229 – 2036 / กุลวิดา จินตกะวงส์ โทร. 0-2229 – 2037/
ณัฐพร บุญประภา โทร. 0-2229 – 2049/ วรรษมน เสาวคธนธ์เสถียร โทร. 0-2229 – 2797--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม สบน.

กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายพร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิ...

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายก...

"TT&T ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 บริษัทจดทะเบียนที่สมควรได้รับ Disclosure Report Award 2003

"TT&T ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 บริษัทจดทะเบียนที่สมควรได้รับ Disclosure Report Award 2003 เป็นปีที่สองติดต่อกัน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์" "TT&T was recognized as one of 60 listed companies forDisclosure Report Award 2003 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง