ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ยุติธรรมเตรียมการจัดประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๕:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะทำงานด้านดำเนินงานฯ เตรียมการจัดการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์" แก้ไขจุดบกพร่องการจัดประชุมปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน   2548 เวลา 09.30 น. รศ.ธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม ประธานคณะทำงานด้านดำเนินงานเพื่อจัดการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 28 อาคารกระทรวงยุติธรรม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกับคณะกรรมการสภาวิจัย แห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ จัดประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2548 ณ ห้อง ESCAP HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรมจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 โดยแบ่งออกเป็น 2 คณะ คือ   1) คณะทำงานด้านอำนวยการจัดการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ   ครั้งที่ 5 ประกอบด้วยคณะทำงานย่อย   5 คณะ ได้แก่ คณะทำงานเรื่อง การซื้อขายระหว่างประเทศ การให้บริการระหว่างประเทศ การชำระหนี้ทางการค้าระหว่างประเทศ การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนากฎหมายพาณิชย์ 2) คณะทำงานด้านดำเนินงานเพื่อจัดการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประกอบด้วยชุดทำงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านประสานวิชาการ การผลิตเอกสาร และเชิญวิทยากร ด้านการจัดอาหาร สถานที่ และรักษาพยาบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรักษาความปลอดภัย ด้านพิธีการ การเชิญผู้เข้าร่วมประชุม และ     การต้อนรับ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการเงิน

ทั้งนี้ ชุดทำงานด้านต่าง ๆ ได้รายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 โดยที่ประชุมมีมติให้นำปัญหาอุปสรรคของการจัดงานในปีที่ผ่านมาปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องเพื่อให้การจัดงานในปีนี้มีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมอบหมายให้นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย หัวหน้าคณะชุดทำงานด้านการประสานวิชาการ ฯ นัดประชุมเลขานุการชุดทำงานด้านต่างๆ   เพื่อให้การเตรียมการจัดประชุมฯ มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า งานกระทรวงยุติธรรมพบประชาชนเป็นมิติใหม่ของบทบาท 1 ใน 4 กระทรวง นำร่องด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการให้บริการประชาชนในเชิงรุกให้บริการที่เข้าถึงประชาชนโดยทำหน้าที่ชี้แจงให้ประชาชนถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับตลอดจนทราบขั้นตอนการขอรับบริการด้านความยุติธรรมจากหน่วยงานต่างๆที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม

"กระทรวงยุติธรรมในฐานะองค์กรหลักของกระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินงานเชิงรุกโดยได้จัดโครงการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน ซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำการเข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมดำเนินการนำร่องเป็นกระทรวงแรก โดยมีหลักการสำคัญ คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการให้บริการข้อมูล คำปรึกษา รับเรื่อง ขออนุมัติ / อนุญาต รับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด   รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ณ จุดเดียว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชน" ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าว--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ซิกมาเทล อิงค์ ยื่นฟ้องต่อ ITC เพื่อเอาผิดกับแอคชั่นส์ เซมิคอนดัคเตอร์ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3

ออสติน, เท็กซัส--(บิสิเนส ไวร์)--14 มี.ค.2548 ซิกมาเทล อิงค์ (NASDAQ:SGTL) ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3 ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Commission : ITC) เพื่อดำเนิ...

ยุติธรรมจัดคาราวานช่วยเหยื่อสึนามิรอบ 2

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมให้บริการเชิงรุก จัดศูนย์บริการทางกฎหมายช่วยเหลือเหยื่อสึนามิ 3 แห่ง ในจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต จับมือคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในสังกัดจัดคาราวาน 80 ชีวิต ลงพื้นที ให้คำแนะนำการเริ่มต้นช...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง