ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กทม.เดินหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๒:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--กทม.

กทม.ร่วมกับโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่ จัดสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนสานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ พร้อมเร่ง 50 เขตสำรวจพันธุ์พืชหายาก และควรแก่การอนุรักษ์ เบื้องต้นนำร่อง 8 สวนสวยในกทม.

เมื่อวานนี้ (30 พ.ค.48) เวลา 10.00 น. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพิจารณาแผนแม่บท พื้นที่เข้าร่วมโครงการ และแผนปฏิบัติการรายปี 2548-2549

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ได้สนองโครงการตามแนวพระราชดำริฯ โดยจะดำเนินโครงการใน 433 โรงเรียนในสังกัดกทม. และประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ใน โรงเรียน อีกทั้งยังมอบหมายให้ 50 สำนักงานเขตไปสำรวจพื้นที่ เช่น บริเวณวัด และชุมชน ซึ่งมีต้นไม้เก่าแก่ พันธุ์พืชหายาก และพันธุ์พืชที่ควรอนุรักษ์ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลความรู้ตามโครงการ นอกจากนี้สำนักงานสวนสาธารณะจะสำรวจสวนสาธารณะทุกแห่งในกทม.จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ภายในพื้นที่เพิ่มเติม ในเบื้องต้นมี 8 สวน ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนธนบุรีรมย์ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนหลวง ร.9 สวนหนองจอก สวนลุมพินี สวนสราญรมย์ และสวนธรรมะซึ่งเป็นสวนแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่เขตสวนหลวง โดยจะติดป้ายชื่อต้นไม้ทุกต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร ชุมชน ครู นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันปกปักรักษาพันธุ์พืชที่มีชื่อเสียงและพืชประจำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

อย่างไรก็ตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่มีความสำคัญยิ่ง โดยกทม.ตั้งเป้าที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน เกษตรกร ประชาชน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ กทม.ให้มีความรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพันธุ์ไม้โบราณ อีกทั้งจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ ตลอดจนอนุรักษ์พันธุ์ไม้โบราณของท้องถิ่นที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากต้นไม้ 1 ต้นเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยใช้สื่อธรรมชาติรอบตัว เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กรู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง ทั้งนี้ กทม.พร้อมจะน้อมรับแนวพระราชดำริดังกล่าว และสนับสนุนนโยบายการเรียนการสอนจากห้องเรียนธรรมชาติ ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ การเรียนรู้ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ และการสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้รู้รักหวงแหนพืชพรรณไม้ของไทยและอนุรักษ์ไว้ โดยดำเนินตามแนวทาง 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมปกปัก กิจกรรมสำรวจรวบรวม กิจกรรมปลูกรักษา กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูล กิจกรรมวางแผนและพัฒนา กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นอกจากนี้จะนำข้อมูล เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรวบรวมลงในเว็บไซต์ของกทม.ที่ www.bma.go.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย

อนึ่ง กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2546 โดยมีสำนักงานเขตจอมทองเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมจัดกิจกรรม เนื่องจากมีพืชพันธุ์ไม้เก่าแก่เป็นจำนวนมาก สำหรับในปีนี้ สำนักพระราชวัง กำหนดจะจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ หัวข้อ "สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว" ณ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในเดือนตุลาคม 2548--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เครือสหวิริยา สนับสนุนกิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

เครือสหวิริยา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ชีววิถีและการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม” พร้อมสนับสนุนงบประมาณ กว่า 40,000 บาท ให้คณะอาสาสมัครสาธารณะสุข(อสม.)และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำบลร่อนทอง กว่า 50 คน เดินทางศึกษาดูงาน ตามแนวพระราชดำริฯ...

ภาพข่าว: 5 พันธมิตรผนึกกำลัง เปิดแคมเปญ บัตรเดียวเที่ยว 5 ที่

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--รี้ด เทรดเด็กซ์ 5 พันธมิตร นำโดย คุณศิวะพร ชมสุวรรณ จากโครงการพัฒนาดอยตุงและหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ดร.วีระชัย ณ นคร จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คุณพันทิพ เลิศประดิษฐ์ จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ คุณปรีชา สนั่นวัฒนานนท...

กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงตามแนวพระราชดำริ

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดเครื่องบินธุรการ แบบที่ ๒ (N - 24A ) จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๑ (F27 - MK400) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๒ คน สนับสนุนการปฏิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง