ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

"ที เคปาร์ค เดินเคียงคู่ธรรมะ ฝึกเยาวชนให้มีสติและสมาธิ พร้อมทดแทนคุณบิดามารดาด้วยการชักชวนบุพการีเข้าวัด"

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๐:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์

วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันห่างไกลจากวัดและพระพุทธศาสนาออกไปทุกที พ่อแม่สมัยใหม่น้อยคนนักที่จะมีเวลาพาลูก ๆไปวัดปฏิบัติธรรม ทำให้เยาวชนในปัจจุบันเติบโตขึ้นโดยขาดที่พึ่งและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม ยาเสพติดและปัญหาทางเพศ   ดังนั้นหัวใจของค่ายธรรมะกับเยาวชน ซึ่งทางอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จัดขึ้น ณ   วัดป่าสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11- 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและเป็นการเตรียมจิตใจสำหรับวันวิสาขบูชา คือการให้เยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมะอย่างใกล้ชิด ได้ฝึกจิตใจให้มีความอดทน มีสติและสมาธิ รู้จักเอาชนะใจตนเองและกตัญญูต่อบิดามารดา ด้วยการน้อมนำธรรมะกลับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ และการดำเนินชีวิต ประพฤติตนเป็นคนดีและชักชวนบิดามารดาให้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ซึ่งถือเป็นการตอบแทนพระคุณบุพการีที่ประเสริฐที่สุด ดั่งเช่น พระพุทธเจ้าที่แสวงหาพระนิพพานเพื่อนำมาโปรดบิดามารดาและสาวกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์

ดร.สิริกร   มณีรินทร์ ประธานกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้กล่าวว่า "เด็กและเยาวชนในยุคนี้น่าเป็นห่วง เพราะมีความเชื่อผิด ๆ ยึดติดอยู่กับวัตถุนิยมมากเกินไป การจัดค่ายธรรมะกับเยาวชน จึงเป็นองค์ความรู้หนึ่ง ซึ่งนอกเหนือจากการจัดสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆที่มีอยู่ภายในอุทยานการเรียนรู้ ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ที่เน้นให้เยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย ๆ รู้จักความพอดี การไปวัดฟังธรรมะ การใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง เห็นวิถีชีวิตของชาวพุทธในวัดที่ไม่ใช่พุทธพานิชย์ โดยมีทีมงานของ TK Park พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนวิถีพุทธรุ่งอรุณ นำโดยครูอารีย์ สิริโยธิน เป็นผู้ปกครองให้ความเอาใจใส่ดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิดให้ความรักและความอบอุ่นจนกระทั่งเด็กเล็กๆที่ซุกซนบางคนให้ความไว้ใจเชื่อฟัง และคลายความคิดถึงพ่อแม่ตามประสาเด็กลงไปได้เลยทีเดียว และนับเป็นครั้งแรกที่ตนมาอยู่วัดฝึกปฏิบัติธรรมะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเด็ก ๆ และเชื่อว่าเมื่อเยาวชนเหล่านี้กลับออกไป เขาจะได้รับการปลูกฝังเรื่องของสมาธิ สติและปัญญา สามารถนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อย่างน้อยเขาจะไม่ลืมว่า ครั้งหนึ่งได้นอนวัด ได้กราบพระ และการได้ฟังธรรมะสัมผัสกับธรรมชาตินั้นดีอย่างไร เมื่อเด็กกลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังและพ่อแม่ก็จะหาโอกาสพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นการสานต่อเจตนารมย์การเป็นครอบครัววิถีพุทธมากยิ่งขึ้น "

น่าภาคภูมิใจแทนผู้ปกครองของน้อง ๆอายุระหว่าง 8-17 ปีที่มาเข้าค่ายธรรมะครั้งนี้ ภาพการฝึกปฏิบัติธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันอย่างตั้งอกตั้งใจและมีระเบียบวินัยของเด็ก ๆทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโต มีให้เห็นตลอดระยะเวลาของการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน แม้ว่าจะต้องตื่นแต่เช้ามืดประมาณตี 4 ครึ่ง เพื่อลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระทำวัตรเช้า ฝึกนั่งสมาธิอย่างสงบและตั้งใจกว่า 1 ชั่วโมงเต็ม การเดินจงกรมผ่านป่าเขาโดยยึดหลักการ "ปิดวาจา" คือการห้ามไม่ให้พูดคุยกันขณะเดิน ใช้สติกำกับ ฟังและสังเกตธรรมชาติรอบกาย เพื่อไปยังสถานที่ปฏิบัติธรรมแม้จะมีการซุกซนบ้างตามประสาเด็ก   แต่โดยรวมทุกคนก็สำรวมกิริยาได้อย่างน่าชื่นชม นอกจากนี้ยังสามารถจับประเด็นข้อคิดจากการฟังธรรมะ เรื่องความกตัญญูและการคบเพื่อนจากท่านพระครูหนูพรหม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม มาเป็นคำถามในช่วงสนทนาธรรม (ปุจฉา – วิสัชนา) ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอีกด้วย   ซึ่งท่านพระครูหนูพรหม   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนารามกล่าวว่า " ปัจจุบันนี้คนเราจิตใจฟุ้งซ่านเพราะถูกปรุงแต่งด้วยกิเลส จึงไม่มีความสุข   การปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกจิตใจไม่ให้ลุ่มหลง และมัวเมาไปกับอบายมุขสิ่งล่อตาล่อใจ ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการที่เรามีสติรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ รักษาศีลระวังกาย ใจ เอาชนะอกุศลที่อยู่รอบตัวเรา และเมื่อนั้นปัญญาจะเกิด ซึ่งจะช่วยให้เราค้นพบทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง   เท่าที่สังเกตดูเด็กจากต่างจังหวัด   จะซึมซับธรรมะได้เร็วกว่าเด็กในกรุงเทพ     อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อม และวิถีการดำเนินชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติและพระพุทธศาสนามากกว่า"

นอกจากนี้คณะครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนวิถีพุทธรุ่งอรุณ ยังได้จัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กๆได้เขียนสมุดบันทึกเล่าความรู้สึกที่มาเข้าค่ายครั้งนี้ ตลอดจนบอกเล่าสิ่งดีๆที่ตนได้รับจากการปฏิบัติธรรมและการช่วยกันทำความสะอาดที่พัก ถ่ายทอดลงในสมุดบันทึกอีกด้วย ส่วนครูอารีย์ สิริโยธิน แกนนำครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวิถีพุทธรุ่งอรุณ กล่าวสรุปว่า " อยากให้เด็ก ๆได้ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นแก่นแท้ของศาสนาพุทธ ได้มาทบทวนการปฏิบัติตนให้เหมาะสม เมื่อเด็ก ๆได้ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งกายและใจ เพื่อให้มีพลังในการทำความดีต่อไปและเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม รู้จักกตัญญูต่อบุพการีและเลือกคบเพื่อนที่ดี ซึ่งจะพากันไปสู่สิ่งที่ดีและความเจริญในชีวิต

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร 0-2434-8300
สุจินดา   แสงนภา   อาภาภรณ์
--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รายการ คุณพระช่วย ออกอากาศอังคารที่ 5 กันยายน 2549 เวลา 20.30 – 21.30 น. โมเดิร์น ไนน์ ทีวี

คุณพระช่วย เปิดตำนานไก่ชน แอ๊ด คาราบาว โชว์สุดยอดไก่ชนไทย 5 สายพันธุ์หายาก!!! ไก่ชน เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน และถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทย ในรายการ “คุณพระช่วย” วันอังคาร ที่ 5 ก.ย.น...

กรมการศาสนา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเนื่องในวันมาฆบูชา

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมการศาสนา ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โ...

อุทยานการเรียนรู้ มิติใหม่แห่งวงการศึกษาไทย ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมเปิดให้บริการปลายมกราคม 2548

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ อุทยานการเรียนรู้ สร้างมิติใหม่วงการศึกษาไทย เน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านและการเรียนรู้ ประกอบด้วยห้องสมุดมีชีวิต, ลานสานฝัน, TK theatre ที่มีห้องเสมือนจริงเป็นครั้งแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาใช้ใ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง