ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เปิดตัว "งานสัปดาห์วัฒนธรรมไทยในกรุงโรม" ยิ่งใหญ่ กระชับสัมพันธ์ "ไทย-อิตาลี" มั่นใจคนเข้าชมกว่า ๒ แสน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๐๙:๒๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

"กระทรวงวัฒนธรรม"   ขานรับนโยบายรัฐบาลไทยสานสัมพันธ์อิตาลี   จับมือกระทรวงต่างประเทศ   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เปิดตัว   "งานสัปดาห์วัฒนธรรมไทย   ณ   ศูนย์วัฒนธรรมกรุงโรม"   ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์   นำนักแสดงกว่า   ๑๐๐ ชีวิตไปอวดสายตาต่างชาติ   คาดใน   ๑   สัปดาห์คนเข้าชมงานร่วม   ๒   แสน   หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและเสริมสร้างความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมของสองประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

นางอุไรวรรณ   เทียนทอง   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   เปิดเผยว่า   สืบเนื่องจากการที่นาย   Silvio   Berlusconi   นายกรัฐมนตรีอิตาลี   ได้มีสารถึง   พ.ต.ท.ทักษิณ   ชินวัตร   นายกรัฐมนตรีของไทย   เพื่อขอเชิญรัฐบาลไทยจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมไทย   ที่ศูนย์วัฒนธรรมกรุงโรม (Auditorium   Parco   della   Musica)   นั้น   กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมไทยขึ้นในระหว่างวันที่   ๒๘   พฤษภาคม   -   ๒   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๔๘   ณ   ศูนย์วัฒนธรรมกรุงโรม   (Auditorium   Parco   della   Musica)   ซึ่งเป็นศูนย์จัดแสดงขนาดใหญ่ของอิตาลี   โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือจำนวนประชาชนชาวอิตาลีและนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ   ที่คาดว่าจะเข้าชมงานฯ   ประมาณ   ๑๕๐,๐๐๐   -   ๒๐๐,๐๐๐   คน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมไทยในครั้งนี้   เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย   ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ   ส่งเสริมความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสองตามนโยบายด้านการทูตวัฒนธรรม   ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิตาลี   และขยายสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ   ต่อไป   รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอิตาลี   ที่ได้ลงนามไปเมื่อเดือนกันยายน   ปีที่ผ่านมา   ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้   รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ   และกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับฝ่ายอิตาลี   ดำเนินการร่วมกับกระทรวงต่างๆ   อาทิ   กระทรวงพาณิชย์   กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   บริษัท   การบินไทย   จำกัด   (มหาชน)   เป็นต้น

สำหรับศูนย์วัฒนธรรมกรุงโรม   สาธารณรัฐอิตาลี   เป็นสถานที่จัดการแสดงดนตรีสำคัญๆ   และจัดแฟชั่นโชว์   รวมทั้งการแสดงศิลปะในแขนงต่างๆ   โดยสถานที่ประกอบด้วย   โรงละครขนาดใหญ่และเล็ก   สถานที่แสดงงานศิลปะ   ลานอเนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ   เป็นสถานที่ที่ชาวโรมและนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ   นิยมเดินทางมาเยี่ยมชม   พักผ่อน   และเข้าร่วมกิจกรรมปีละประมาณ   ๒   ล้านคน

งานสัปดาห์วัฒนธรรมไทย   ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมกรุงโรม   สาธารณรัฐอิตาลี นับว่าเป็นการจัดงานวัฒนธรรมในต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา   ภายในงานจะมีการนำกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีความงามแบบไทยๆ   พร้อมนักแสดงกว่าร้อยชีวิตไปร่วมแสดง   ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย   ได้แก่     การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   การแสดงพื้นบ้าน   ๔   ภาค   การแสดงหุ่นละครเล็กคณะโจหลุยส์   การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย   ซึ่งเป็นภาพวาดของนายถวัลย์   ดัชนี   ศิลปินแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังมี การแสดง Exhibition   หนังใหญ่   และมวยไทย   เทศกาลภาพยนตร์ไทย   ที่ได้นำภาพยนตร์เรื่องดัง   อาทิ   โหมโรง   ทวิภพ   สตรีเหล็ก   องค์บาก   และต้มยำกุ้ง   ไปร่วมฉาย   การชกและสาธิตแม่ไม้มวยไทย   นิทรรศการศิลปาชีพ   นิทรรศการผ้าไทยโบราณ   การสาธิตวิถีชีวิตไทย   การสาธิตและจำหน่ายอาหารไทย   การนวดแผนไทยในบรรยากาศแบบไทยๆ   และศาลาทรงไทยที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม   รวมทั้งยังนำสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปร่วมแสดงในงานดังกล่าวด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม   ติดต่อได้ที่
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กลุ่มประชาสัมพันธ์
โทร.๐   ๒๔๒๒   ๘๘๕๓-๕
--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

พบเห็นการกระทำที่ทำให้วัฒนธรรมของชาติเสื่อม แจ้งได้ที่ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยมีบทบาทภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ ๑....

ททท.จัดพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ททท. พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลื้ม) เป็นประธานในพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งชาติกรุงเทพ ฯ ปี 2548 โดยมีบุคคลสำคัญในว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง