ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดงาน "รักษ์ประเพณีสงกรานต์ ร่วมสืบสานศิลปาชีพ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๕:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 เม.ย.--พีอาร์ เน็ตเวิร์ค คอนซัลแตนท์

ด้วยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง(องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจัดงานมหาสงกรานต์ "รักษ์ประเพณีสงกรานต์ ร่วมสืบสานศิลปาชีพ" ขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2548 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และศูนย์ศิลปาชีพบางไทรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมหาสงกรานต์ ควบคู่ไปกับการสืบสานงานศิลปาชีพให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินต่อไป

อนึ่งทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศและศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดงาน ในวันพุธที่ 13 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 05.30-10.30 และ 16.30-18.00 น. (ตามกำหนดการ) ณ อาคาร พระมิ่งมงคล ศูนย์ศิลปชีพระหว่างประเทศ(ศ.ศ.ป.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี รองประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยในพิธีเปิดงานจะมีขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา พระเจดีย์ทรายใหญ่ที่สุดในโลกสูงประมาณ 5 เมตร ให้ผู้ร่วมงานสามารถร่วมสนุกปักธงลุ้นโชคชิงรางวัลใหญ่มากมายพร้อมทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารพระมิ่งมงคล โดยมีการจัดแสดงผลงานศิลปาชีพขั้นสุดยอดที่ได้รับรางวัลระดับโลก และผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 76 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดของแต่ละจังหวัด นอกจากนึ้ภายในบริเวณงานยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปาชีพฯ และกิจกรรมสาธิตจากมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ OTOP จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมจากทั่วประเทศ ประกวดนางสงกรานต์ การแสดงจากศิลปินค่ายอาร์เอสโปรโมชั่น การแสดงวิถีชีวิตไทย 4 ภาค พร้อมสักการะพระคู่บ้านคู่เมือง 9 วัดและร่วมบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ฯลฯ ตลอดการจัดงานในครั้งนี้

กำหนดการพิธีเปิดงาน
"รักษ์ประเพณีสงกรานต์ ร่วมสืบสานศิลปาชีพ"
วันพุธที่ 13 เมษายน 2548
ช่วงเช้า
เวลา   05.30 น.           -พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ทหารหาญ พระโพธิสัตว์กวนอิม
พันพระหัตถ์และศาลเจ้าพ่อเจ็ดคุก
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จำนวน 79 รูป
ณ บริเวณลานหน้า
เวลา   07.45 น.           -ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมปล่อยปลา ณ สระพญา
นาค ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
เวลา   08.00 น.           -สรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง 9 วัด จากจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา รดน้ำดำหัวขอพรจาก ฯพณฯ นาย
ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี พร้อมบุคลากรผู้
อาวุโสของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จำนวน 14 ท่าน
ณ ศูนย์ ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
เวลา   10.30 น.           -พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9
รูป ณ หมู่บ้านศิลปาชีพ
ช่วงเย็น
เวลา   16.30 น.           -แขกผู้มีเกียรติพร้อมบริเวณพิธี ณ ห้องประชุมเล็ก
อาคารพระมิ่งมงคล
เวลา   17.00 น.           -ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานในพิธีเดิน
ทางมาถึงบริเวณพิธี
-ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กล่าวรายงานการจัดงาน"รักษ์ประเพณีสงกรานต์
ร่วมสืบสานศิลปาชีพ ประจำปี 2548"
-ประธานกล่าวเปิดงาน
-ประธานทำพิธีเปิดหอศิลปาชีพ
-ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์นำขบวนรถประธานไปยัง
องค์เจดีย์ทรายใหญ่ที่สุดในโลกสูงประมาณ 5 เมตร
-ประธานทำพิธีปักธง ณ องค์เจดีย์ทราย
เวลา   18.00 น.           -เสร็จพิธี
กิจกรรมบบันเทิงพิเศษประจำวัน
วันที่ 13 เมษายน 2548
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ศาลาพระมิ่งมงคล
เวลา   18.00-19.00 น.       ลงทะเบียนสื่อมวลชน/แขกผู้มีเกียรติ/รับของที่
ระลึก/เดินชมบริเวณงาน
เวลา   19.00-19.05 น.       พิธีกร โดย คุณสุทธิพงษ์ ทัดพิทักษ์กุล กล่าวต้อนรับ
เวลา   19.05-19.10 น.       ประธานในพิธีกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
เวลา   19.15-19.25 น.       ผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์ที่ผ่านการคัดเลือก
รอบแรกเดินโชว์ตัวบนเวที
เวลา   19.25-19.45 น.       การแสดงละครแสง สี เสียง วรรณคดี 4 ภาค
เวลา   19.45-19.50 น.       ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายเดินโชว์ตัว
เวลา   19.50-19.55 น.       การแสดงจากผู้เข้าประกวด
เวลา   19.55-20.00 น.       ประกาศผลผู้ชนะเลิศ 3 รางวัล/ประธานไนพิธี
มอบรางวัลผู้ชนะเลิศ
เวลา   20.00 น.             สังสรรค์ตามอัธยาศัย
สถานที่ เวทีกลาง บริเวณหน้าอาคารตลาด
เวลา   17.10-17.40 น.       เริ่มกิจกรรม ช่วงเย็น voice over พร้อม
เล่นเกมกับผู้ร่วมชมงาน
เวลา   18.00-18.30 น.       การแสดงของ กนกพร พรหมมณี
เวลา   18.30-19.10 น.       การแสดงของ ต้อย หมวกแดง
เวลา   19.15-19.30 น.       การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยชุดรำโปงลาง
เวลา   19.30-20.15 น.       การแสดงตลก "โย่งเชิญยิ้ม"
เวลา   20.20-20.45 น.       การแสดงของ อาภาพร นครสวรรค์
เวลา   20.50-21.05 น.       การแสดงของ ปาน ธนพร
เวลา   21.07-21.25 น.       การแสดงของ ดัง พันกร
เวลา   21.27-21.45 น.       การแสดงของ ฟิล์ม รัฐภูมิ
เวลา   21.50 น.             ประชาสัมพันธ์งานวันต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
เกษลักษณ์ 0-1919-8980 ยุพา 0-1371-0395 ปานจิตร 0-1347-6390--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ศ.ศ.ป. จับมือสมาคมหัตถกรรมอาเซียน จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายหัตถกรรมคราฟส์เน็ตและยูโร-เอเชีย เน็ตเวิร์ค

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจับมือสมาคมหัตถกรรมอาเซียน จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายหัตถกรรมคราฟส์เน็ตและยูโร-เอเชีย เน็ตเวิร์ค (Workshop on CraftsNet Project Results and Formation of Euro-Asia CraftsNet Network) พร้อมเซ็นสัญญากับคราฟส์...

ททท. ชวนแฟนเรือเกาะติดสนามประลอง "สุดยอดเรือสยาม" พร้อมร่วมสนุกทายผลการแข่งขัน 10-11 กันยายนนี้

กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญนักท่องเที่ยวเที่ยวชมการแข่งขันชิงความเป็นเจ้าลำน้ำ ในงานแข่งเรือนานาชาติและเรือยาวประเพณีประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10-11 ก...

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ทั่วทุกภูมิภาคในงาน "จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพปี ๒๕๔๘"

กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จะนำผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ศิลปาชีพจากทั่วทุกภูมิภาค มาจำหน่ายให้ประชาชนภายในงาน "จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพปี ๒๕๔๘" ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง