ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ค่ายวิทยาศาสตร์และปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๕:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--สสวท.

นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)แจ้งว่า สสวท.จะจัดค่ายวิทยาศ่สตร์และปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)เขตพื้นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพ โดนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ โครงการ สควค. จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทราบคุณลักษณะและภาระหน้าที่ของครูที่ดี เตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนและเป็นแบบอย่างของครูที่ดี

โครงการ สควค. ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2539 เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถสูง เป็นกำลังสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์ที่จะเป็นผู้นำทางด้านวิชาการในโรงเรียน โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน)และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)โดยทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดให้เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ในคณะวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 4 ปี ระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู ให้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นเวลา 1 ปี การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนที่องค์กรวิชาชีพครูรับรองเป็นเวลา 1 ปี (สำหรับผู้เริ่มรับทุนในปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป)ส่วนทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทถึงเอกและปริญญาเอก ให้เรียนหลักสูตรปริญญาโทถึงเอก เป็นเวลา 5 ปี หรือ ปริญญาเอก เป็นเวลา 3 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา โครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาในต่างประเทศไม่เกิน 1 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2712-3604, 0-2392-4021 ต่อ 1112, 1114-6
โทรสาร 0-2392-3167
เว็ฐไซต์ www.ipst.ac.th--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสวท. เชิญครูไอทีสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการศึกษาด้วยตนเอง

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สสวท. นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)แจ้งว่า สสวท. ได้จัดทำหลักสูตร และชุดเอกสารสำหรับครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แนวทา...

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990"

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันจัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำภาพพิมพ์ร่วมสมัยของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้ชมชาวไทย นิทรรศการนี้จัดแสดงภาพพิมพ์ทั้งสิ้น 75 ภาพ ของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง