ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การประกาศผลรางวัล Best Bond Awards 2004

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๑:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

งานประกาศรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมและผู้ประกอบการตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี2547 ThaiBDC Best Bond Awards 2004 ที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย เมื่อค่ำวันที่ 25 มีนาคม 2548 ณ ชั้น 64 The Dome at State Tower ถ.สีลม   ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ ผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ ผู้ค้าตราสารหนี้ นักลงทุนสถาบัน สถาบันการเงิน องค์กรกำกับดูแลด้านตลาดทุนได้แก่ สำนักงาน กลต. ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสื่อมวลชนทุกแขนง

Best Bond Awards 2004 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้และสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้ เพื่อส่งเสริมความสร้างสรรค์ในมิติต่างๆของตราสารหนี้ และเสริมสร้างคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพของสถาบันที่ดำเนินธุรกรรมในตลาด   สำหรับผลการตัดสินรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมและผู้ประกอบการตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2547 มีดังนี้

1.   รางวัล Top Underwriter

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ (Underwriter) ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่าย ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.   รางวัล Most Creative Issue

เป็นรางวัลสำหรับหุ้นกู้ที่มีความโดดเด่นในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งในเรื่องคุณลักษณะและความพิเศษเฉพาะตัวของตราสาร   เป็นที่ยอมรับของนักลงทุน และประสบความสำเร็จในการขาย   โดยมีหุ้นกู้ที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ หุ้นกู้   AUTO071A ออกโดยบริษัท บริษัท ออโต้ รีซีฟเอเบิลล์ เอสพีวี จำกัด , หุ้นกู้   BCP141A   ออกโดย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ภายใต้บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด     และ หุ้นกู้ ESPV102A   ออกโดย บริษัทอีเทอนอล นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด

หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ   BCP141A   ซึ่งออกโดย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ภายใต้บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด เป็นหุ้นกู้อายุ 10 ปี   มูลค่ารวม   4,000 ล้านบาท และได้รับการจัดอันดับที่ AA   โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน   ได้แก่   Turn Around Co.,Ltd.   ผู้จัดการจำหน่าย ได้แก่   บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

3. รางวัล Deal of the Year

เป็นรางวัลสำหรับหุ้นกู้ที่มีความเด่นชัดในทุกๆด้าน   ทั้งด้านความสร้างสรรค์ ความโปร่งใสของข้อมูลที่เสนอแก่นักลงทุน ความสำเร็จและมูลค่าที่ออกเสนอขาย   โดยมีหุ้นกู้ที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ หุ้นกู้   BCP141A   ซึ่งออกโดย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ภายใต้บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด, หุ้นกู้   PTTC125A   ซึ่งออกโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ หุ้นกู้   TIS086A   ออกโดยบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด

หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ   PTTC125A ซึ่งออกโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้อายุ 8 ปี มูลค่า 15,000   ล้านบาท   และได้รับการจัดอันดับที่ AA+(tha)

ผู้จัดการจำหน่าย   ได้แก่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

4. รางวัล Best Market Contributor

เป็นรางวัลสำหรับสถาบันที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับหน่วยราชการและ ThaiBDC รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยรวม   สถาบันการเงินที่เข้ารอบสุดท้าย 3 ราย ได้แก่   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร เอช เอส บี ซี

สถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
5. รางวัล Dealer of the Year

เป็นรางวัลดีเด่นของสถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถของการบริการลูกค้า และความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน สถาบันการเงินที่เข้ารอบสุดท้าย 3   ราย   ได้แก่   ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินที่ได้รับรางวัล ได้แก่   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

6. รางวัล Best Bond   House

เป็นรางวัลยอดเยี่ยมสำหรับสถาบันการเงินที่ทำธุรกิจตราสารหนี้ครบวงจร มีความเป็นเลิศในทุกๆประเภท ของธุรกรรมทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง ประสิทธิภาพในการบริการและการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร โดยสถาบันการเงินที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 3 ราย ได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) . ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สถาบันการเงินที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลและขอขอบคุณคณะอนุกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลฯ   บริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายฯ สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบัน หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน สื่อมวลชนทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายฯ จนงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการกำหนดเกณฑ์และการตัดสินรางวัลยอดเยี่ยม
Best Bond Awards 2004
1. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ประธานคณะอนุกรรมการ)
2. คุณสุชาดา ชวนใช้           สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. คุณสมฤดี รังสิยาภรณ์รัตน์     ธนาคารแห่งประเทศไทย
4. คุณสิริมาศ วัฒนะโชติ         สมาคมธนาคารไทย
5. คุณวิไลวรรณ เตชะไพบูลย์     สมาคมธนาคารต่างชาติ
6. คุณสุวิทย์ มาไพศาลสิน       สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
7. คุณโชติกา สวนานนท์         สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
8. ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี     ชมรมนักลงทุนสถาบัน
9. คุณชุมพร รัตมงคล           ธนาคาร ออมสิน

10.คุณอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์     บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชันแนลแอสชัวรันส์ จำกัด

11.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม     บริษัท ทริสเรทติ้ง
12. คุณณัฐพล ชวลิตชีวิน         ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย   ชั้น   21   อาคารวานิสสา 29   ซอยชิดลม   ถนนเพลินจิต   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2252-3336   โทรสาร   0-2252-2763
21st Floor Vanissa Building, 29 Soi Chidlom, Ploenchit Rd., Bangkok 10330
Tel. (662) 252-3336   Fax. (662) 252-2763
http://www.thaibdc.or.th--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เฟดเอ็กซ์กวาดรางวัลสุดยอดผู้ให้บริการขนส่งสินค้าประจำปี 2548

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้นำธุรกิจขนส่งด่วนรายใหญ่ที่สุดในโลก คว้ารางวัลผู้ให้บริการลอจิสติกส์ชั้นนำ (Best Lead Logistics Provider) จากงานประกาศรางวัลขนส่งสินค้าและซัพพลายเชนแห่งเอเชียประ...

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง