ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การประชุมระดมความคิดเพื่อเสนอผลงานวิจัย "การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย"

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๑:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

นายกำจัด   มงคลกุล อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ปี (2547-2556) นั้น มีกลยุทธ์หลักอยู่ 5 เรื่อง มีอยู่กลยุทธ์หนึ่งซึ่งยังไม่มีการดำเนินการมาก่อนอย่างจริงจัง   ตั้งแต่ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มา 25 ปีเศษ ก็คือ กลยุทธ์การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชน   ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาสมรรถภาพด้านนี้ของประเทศไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรวิทยาศาสตร์จึงเป็นตัวถ่วงในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   ซึ่งไทยทำได้ดีในมิติอื่นส่วนใหญ่

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาวิจัยแนวทางการดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กระทำอยู่ในประเทศต่างๆ และเสนอวิธีการที่ประเทศไทยควรดำเนินการในแผนกลยุทธ์ 10 ปีข้างหน้า บัดนี้การวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว มีส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับคำจำกัดความ เป้าหมายและจำนวนประชากรในแต่ละเป้าหมาย ที่จะสร้างความตระหนักดังกล่าว เพื่อความเข้าใจตรงกันและสร้างกลยุทธ์ได้ตรงเป้าหมาย ส่วนที่ 2 กิจกรรมหลัก 10   ประเภท ที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอในการดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวใน   10 ปีข้างหน้า

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิจารณ์ผลงานวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์   เกตุทัต กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , ดร.สมเกียรติ   อ่อนวิมล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี , รศ.ดร.ประสาท   สืบค้า   คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ   ดร.พิชัย   สนแจ้ง   ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

คณะผู้วิจัยจะจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2548   นี้ เวลา   09.00-12.30 น. ณ โรงแรมสยามซิตี้ เพื่อเสนอผลการวิจัยดังกล่าวต่อผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 ท่าน   ผู้แทนกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์ฯ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 4 ท่าน   คณะอนุกรรมการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ท่านโดยมี   ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมอภิปราย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลการวิจัย   หน่วยงานและองค์กรด้านวิจัย ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สื่อมวลชน การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฯลฯ ผู้บริหารรวมทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย สมาคมด้านวิทยาศาสตร์และนิเทศศาสตร์และผู้แทนจากภาคเอกชน ทั้งนี้   ข้อเสนอแนะต่างๆ   ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อผู้รับผิดชอบในการดำเนินแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติต่อไป

--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาวิจัยแนวทางการดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กระทำอยู่ในประเทศต่าง ๆ และเสนอวิธีการที่ปร...

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง