ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กทม.ดันยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๖:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--กทม.

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (1 มี.ค.48)เห็นชอบ "แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย" โดยมอบหมายให้สำนักอนามัย กทม.

ดำเนินมาตรการเข้มข้นและต่อเนื่องในการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของอาหารและสถานที่ประกอบปรุง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน เริ่มจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการทำงานเน้นการใช้ความรู้ทางวิชาการวิทยาศาสตร์ และการวางระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของอาหาร การสร้างหลักประกันเพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เช่น การประกันคุณภาพของโรงงานหรืออุตสาหกรรมอาหารเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย โดยมีสถาบันให้ประกาศนียบัตรรับรอง ตลอดจนการเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง อาทิ การมีตัวแทนภาคประชาชนร่วมอยู่ในคณะกรรมการทั้งในระดับกทม. และระดับสำนักงานเขต และการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เป็นต้น อีกทั้งให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และความรู้หรือการให้สุขศึกษาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนสุขภาพดีบริโภคอาหารปลอดภัย ซึ่งจะชี้วัดจากสถิติการเฝ้าระวังโรคประจำปี จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับการตรวจสุขลักษณะ ตลอดจนตลาดสดที่ได้รับการตรวจคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา รวมถึงความรู้ของประชาชนในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัย เป้าหมายการพัฒนาระบบงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งจะสร้างห้องปฏิบัติการตรวจอาหาร เปิดใช้ในปี 2549 และอบรมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายการพัฒนากฎหมาย

ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสม และสร้างระบบการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง โดยจะทบทวนข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตลาด ร้านอาหารและการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ภายในปี 2548 พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และเป้าหมายพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และความร่วมมือจากผู้ประกอบการในตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และภัตตาคารร้านอาหาร และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะอาหารริมบาทวิถีในจุดผ่อนผัน 268 จุด จะต้องปลอดภัยกว่าที่ผ่านมา โดยคาดหวังว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ 80 จะมีความเข้าใจ สามารถเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

อย่างไรก็ดี จะมีการทำบันทึกความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคเอกชนที่มีส่วนร่วม และสร้างกลไกการบริหารแผนดังกล่าวในรูปแบบของคณะกรรมการ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย ระดับการบริหารแผนยุทธศาสตร์ และระดับสำนักงานเขต โดยจะตั้งสำนักงานเฉพาะกิจในการบริหารแผนขึ้นด้วย--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารกรุงไทยประกาศรายชื่อหัวหน้าสายงานตามองค์กรใหม่

กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--ธ.กรุงไทย จากที่คณะกรรมการธนาคารกรุงไทยได้เห็นชอบในการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้ธนาคารมีองค์กรใหม่ที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมรองรับหลักเกณฑ์ Basel II และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยมีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2548 เป็นต้...

กทม. เดินเครื่องระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 4 จตุจักร เดือน มี.ค. 48 นี้

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--กทม. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง