ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โครงการ "มหาวิทยาลัยรวมพลังหาร 2" เวิร์ค 7 สถาบันผนึกกำลังประหยัดพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๑:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--สนพ.

โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหาร 2 เวิร์ค 7 สถาบันชื่อดังร่วมผนึกกำลังประหยัดพลังงาน โดยลดการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน น้ำ และการกำจัดขยะ ได้รวมกันถึงปีละ 17.5 ล้านบาท

นายเมตตา บันเทิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้การสนับสนุนสถาบันระดับอุดมศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการ "มหาวิทยาลัยรวมพลังหาร 2" เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่   ร่วมมือในการปริมาณการใช้พลังงาน ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดการลดใช้พลังงาน อาทิ การฝึกอบรมสัมมนา การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้พลังงาน การส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน และการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้พลังงาน และอุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิดระบบแสงสว่าง เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำความรู้และวิธีการประหยัดพลังงานไปเผยแพร่ ถ่ายทอดขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี คือ ปี 2546-2548

จากการติดตามผลการดำเนินการ เป็นที่น่ายินดีว่าทั้ง 7 สถาบันได้ให้ความร่วมมือในการลดการใช้พลังงานอย่างจริงจัง โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้รวมกว่า 2.1 ล้านหน่วยต่อปี ลดการใช้น้ำมันปีละ 4.3 แสนลิตร ลดการใช้น้ำปีละ 2.7 ล้านบาท และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ 1.4 ล้านบาทต่อปี รวมเป็นเงินที่ประหยัดได้กว่า 17.5 ล้านบาท ซึ่งแต่ละสถาบันได้นำวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถาบันของตนเองมาใช้ ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหาร 2 มาลดการใช้พลังงานในอาคารเรียนและหอพัก โดยกำหนดแนวทางในการลดการใช้พลังงาน ได้แก่ การลดจำนวนหลอดไฟบริเวณระเบียงทางเดินภายในหอพัก แยกสวิทซ์เปิด – ปิดไฟฟ้าในห้องน้ำรวม ติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า การใช้ระบบลิฟท์ตามชั้นเลขคู่ - คี่   การใช้หม้อแปลงลดแรงดันในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จากการติดตามผลการประหยัด พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้เฉลี่ยต่อคน 4.2% คิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถลดการใช้น้ำประปาได้ 1 ล้านบาทต่อปี ลดการใช้น้ำมัน 1.6 ล้านบาทต่อปี โดยสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานในการเดินทางได้ 56% และมีการรีไซเคิลขยะถึง 40% คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.7 แสนบาทต่อปี

ด้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หลังจากดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยหาร 2 แล้ว สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 5 แสนหน่วยต่อปี คิดเป็นเงินกว่า 1.2 ล้านบาท นอกจากนี้ สจล.ยังได้มีการรณรงค์ให้นักศึกษาหอพักใช้จักรยานแทนการใช้รถส่วนตัว โดยจัดทำเส้นทางจักรยาน และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมจัดกิจกรรมกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีจำนวนนักศึกษาใช้จักรยานเพิ่มขึ้น 109% โดยในปี 2546 มีการใช้จักรยาน 629 คัน ในขณะที่ปี 2545 มีการใช้จักรยานเพียง 300 คัน

"เป็นที่น่ายินดีว่า โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหาร 2 ได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในสถาบันที่ดำเนินโครงการ จนทำให้มีผลการลดการใช้พลังงานได้เป็นที่น่าพอใจ จึงขอให้ทุกสถาบันร่วมใจกันประหยัดพลังงานต่อไป เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันอื่นๆ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ สามารถนำรูปแบบการดำเนินโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถาบันฯของตน ซึ่งจะสามารถประหยัดการใช้พลังงานและทรัพยากรได้มหาศาล อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่จะเป็นอนาคตของชาติได้อีกด้วย"

ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลังหาร 2
โทร. 0-2612-1555 ต่อ 201-5 โทรสาร 0-2612-1368
121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 www.eppo.go.th--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สนพ.แนะล้างแอร์รับหน้าร้อน ช่วยลดค่าไฟได้ 10% ช่วยชาติประหยัดปีละ 1,174 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--สนพ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เผยปีนี้ค่าพีคทะลุ 20,700 เมกกะวัตต์ ชวนประชาชนร่วมใจประหยัดไฟฟ้า พร้อมแนะเคล็ดลับใช้แอร์อย่างถูกวิธีและประหยัดค่าไฟ นายเมตตา บันเทิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง