ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2548

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๕:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2548

ฤดูร้อนของประเทศไทยปี 2548 นี้ จะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ สภาวะอากาศโดยทั่วไปจะใกล้เคียงกับปี 2547 คือจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ช่วงที่มีอากาศร้อนจัดส่วนใหญ่จะอยู่ในเดือนมีนาคม และเมษายน สำหรับปริมาณฝนที่จะตกในช่วงฤดูร้อนจะมีปริมาณน้อย และตกไม่ต่อเนื่อง จะยังคงส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะความแห้งแล้วขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่าง ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกตอนบนและภาคใต้ เป็นต้น ประชาชนในบริเวณดังกล่าวจึงควรประหยัดการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคไว้ด้วย ฤดูร้อนปีนี้ คาดว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะย่างเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2548 ต่อไป

ข้อควรระวังในช่วงฤดูร้อน

พายุฤดูร้อน ในช่วงฤดูร้อนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมและเมษายน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นอากาศเย็นและแห้งจะแผ่ลิ่มลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พายุลมแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนทำความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้

สภาวะความแห้งแล้ง เนื่องจากมีอากาศร้อนและปริมาณฝนตกน้อยในช่วงฤดูร้อน ทำให้ในหลายพื้นที่จะประสบกับการขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการเกษตรกรรม การอุปโภคและบริโภคได้ ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรจึงควรประหยัดการใช้น้ำ และวางแผนการใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย

อัคคีภัยและไฟป่า ในช่วงฤดูร้อนลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยจะมีความแห้งมาก ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ง่าย ประชาชนจึงควรระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทำกิจกรรมต่างๆ ไว้ด้วย

พายุไซโคลน ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเริ่มฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันตก อาจมีพายุไซโคลนก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน และบางครั้งอาจเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่งผลให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกและภาคกลางจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มบางพื้นที่ได้

รายละเอียดการคาดหมายตามภาคต่างๆ

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฟ้าหลัวและอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน กับจะมีอากาศร้อนจัดในบางวันส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนสิ้นสุดฤดูร้อน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 40-43 องศาเซลเซียส ในบางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ เลย อุดรธานี มุกดาหาร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และอุบลราชธานี

ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง มีฟ้าหลัวและอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน กับจะมีอากาศร้อนจัดในบางวันส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนสิ้นสุดฤดูร้อน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 40-42 องศาเซลเซียส ในบางพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี สระแก้ว และปราจีนบุรี

ภาคใต้ โดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประควบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง กับจะมีฝนบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนก่อนภาคอื่นๆ สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จะมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฟ้าหลัวและอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน ช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในเดือนมีนาคมและเมษายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 38-39 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ   - การคาดหมายนี้เป็นการคาดระยะนาน โดยใช้วิธีทางสถิติ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้

 • สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929
โทร/โทรสาร 02-3838824
 • ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดูได้ที่ www.tmd.go.th--จบ--

 • ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

  (ต่อ3) วอเนอร์ เสนอเรื่องย่อภาพยนตร์ MISS CONGENIALITY PRODUCTION NOTE

  จอห์น เคอร์บี้ (ผู้อำนวยการผลิต) มีปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมานานกว่า 30 ปี เขาเป็นประธานรักษาการให้กับ Village Roadshow Limited จากปี 1994 ไปถึงปี 1998 และจากเดือนพฤษภาคม 2002 หลังจากนั้นเขาดำรงตำแหน่งประธานให้กับ Village Roadshow L...

  กรมอุตุฯ คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548

  กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะทั่วไป เดือนมีนาคมอยู่ในช่วงฤดูร้อน มวลอากาศร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าว ทั่วไป และในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 40-42 องศาเซสเซียส สำหรั...

  หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง