ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานต่อโรงเรียนสอนผู้ประกอบการ หลังผลตอบรับดีพร้อมเปิดช่องทางใหม่ผ่านสื่อ On Line

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๐:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--พีเพิลมีเดีย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   เปิดโรงเรียนสอนวิชาด้านการบริหารผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นครั้งที่ 2 พร้อมเปิดช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มเอาใจผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้ชื่อว่า "พัฒนาธุรกิจ On Air / On Line กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ให้ผู้ประกอบการไทยบริหารงานอย่างมืออาชีพ

นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช   อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า "พัฒนาธุรกิจ On Air / On Line ระยะที่ 2" เป็นโครงการที่สานต่อจากโครงการที่แล้ว จากสื่อ On Air สู่สื่อ On Line   เพื่อเป็นการติดอาวุธทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารมากขึ้น ที่เน้นการพัฒนาเชิงปฎิบัติ   ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการตลาดเชิงรุก   สำหรับผู้ประกอบการหลายคนอาจมองว่าธุรกิจของตนเองห่างไกลจากเทคโนโลยี แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ประกอบการต้องเริ่มเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนเอง   ซึ่งการบริหารจัดการและการตลาดก็มีแนวโน้มที่จะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต

สำหรับโครงการ "พัฒนาธุรกิจ On Air / On Line ระยะที่ 2" กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เคยเรียนในครั้งแรกหรือผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจ โดยเรียนผ่านรายการ   "พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" สำหรับพัฒนาธุรกิจ On Line นั้น เรียนผ่านทาง www.dbd.go.th และ www.dbdschool.com โดยรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจจำนวนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย   โดยแบ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 1,500   ราย สื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 300 ราย ประกอบด้วยเจ้าของธุรกิจ หรือตัวแทนผู้ประกอบการ   ซึ่งก่อนการเรียนผ่านสื่อทั้ง 2 ช่องทางจะต้องมีการทดสอบก่อนและหลังการเข้าอบรม เพื่อวัดผลผู้เข้าร่วมโครงการ

การประเมินผลการเรียนรู้   จะมีการประเมินความรู้ ก่อน และ หลังการเรียนรู้ พร้อมจัดมอบวุฒิบัตรสำหรับ   ผู้ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ70 โดยกลุ่มผู้เรียนผ่านสื่อโทรทัศน์ จะมีการทำแบบทดสอบตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ และการทดสอบหลังหลังจากเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์ครบจำนวนตอนที่ออกอากาศ สำหรับผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ จะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้ง และหลังการเรียน 1 ครั้ง   และในแต่ละบทเรียนจะมีแบบทดสอบให้ทดลองทำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อว่า สำหรับเนื้อหาการเรียน ทางโครงการฯ จะมีคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและการตลาด จัดทำบทความเฉพาะด้าน เพื่อนำมาทำเป็นบทโทรทัศน์ และแปลงเนื้อหาลงในระบบออนไลน์ (E-learning) จำนวนทั้งสิ้น 30 บทความ โดยชื่อรายการว่า "พัฒนาธุรกิจ On Air   กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า"   ความยาว 20 นาที   เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs สมัยใหม่ และการตลาด เชิงรุก ซึ่งบทความทุกบทจะมีกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้   สำหรับรายการโทรทัศน์จะออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 19   เมษายน – 23 มิถุนายน   2548   รายการสดทุกวันอังคาร –พฤหัสบดี และสำหรับสื่อออนไลน์   เริ่มครั้งแรกพร้อมกัน คือ วันที่ 19   เมษายน 2548   จำนวน 30 ตอน   เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับรูปแบบของรายการจะเป็นการสัมภาษณ์โดยพิธีกรหลักคือ คุณอดิศักดิ์ ศรีสม พูดคุยกับวิทยากรตามหัวข้อหลักสูตรที่นำมาเสนอในแต่ละตอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงแรกนำเสนอ Scoop Case Study เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการนั้น ๆ   5 นาที ช่วงที่สอง เป็นช่วงสัมภาษณ์ในแบบผสมผสานประสบการณ์จริง เชิงทฤษฎี โดยคุณอดิศักดิ์   ศรีสม เชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมานั่งสนทนาในรายการมีความยาว 10 นาที   และปิดท้ายด้วยช่วงถาม-ตอบจากผู้ชมทางบ้านที่ต้องการให้วิทยากรตอบข้อซักถามในประเด็นที่อยากรู้ โดยผู้ชมสามารถสามารถโทรเข้ามาถามปัญหาสดในรายการ นอกจากนี้ทางรายการเปิดให้มีศูนย์รับข้อคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ ที่จะคอยช่วยเหลือ และชี้แนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยอาจารย์และนักวิชาการที่จะให้คำแนะนำ วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง   ซึ่งจะมีการตอบปัญหาสัปดาห์ละ 2 ครั้งคือ   ทุกวันอังคารที่   บริษัท พีเพิล มีเดีย จำกัด   ผู้ดำเนินโครงการ   โทร. 02-704-7958   และทุกวันพุธ ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ บริเวณชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-5050 ต่อ 3009 ในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์   www.dbd.go.th และ   www.dbdschool.com   อีกด้วย

ในส่วนของผู้เรียนที่ไม่สะดวกในเรื่องของการเรียนตามตารางออกอากาศทางโทรทัศน์ สามารถที่จะเลือกเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Learning ) ได้ ด้วยการสมัครเรียนในโครงการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.dbdschool.com   ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ตามอัธยาศัย ซึ่งรูปแบบของ การนำเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่มีเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในเรียนด้วยตนเอง ( Self Learning )   และการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning ) ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งเครื่องมือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอย่างไร้ขีดจำกัด และเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเครื่องมือติดตามการเข้าเข้า และการประเมินผลการเรียน   ส่วนรูปแบบบทเรียนเป็นภาพการบรรยายของวิทยากร ประกอบกับภาพประกอบการบรรยาย หรือ Power point และในแต่ละหัวข้อยังประกอบด้วย Pre test และ Post test เพื่อเสริมทักษะให้แก่ ผู้ศึกษาอีกด้วยนอกจากเนื้อหาตามโครงสร้างวิชา ที่แบ่งเป็น 30 หัวข้อแล้ว ยังประกอบด้วยสื่อเสริมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา เช่น การนำ Case study จากพัฒนาธุรกิจ On air มานำเสนอเพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของแต่ละหัวข้อ หรือการให้บริการ Matichon e-Library และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้

สำหรับผู้ศึกษาที่เลือกศึกษาผ่านพัฒนาธุรกิจ On air หรือการศึกษาผ่านสื่อโทรทัศน์ ก็จะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้ามาศึกษา หรือหาความรู้เพิ่มเติมในพัฒนาธุรกิจ Online ได้เช่นกัน   แต่สำหรับ User ทั่วไป ที่ไม่ได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ก็สามารถศึกษาความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่บน   www.dbdschool.com   ได้เช่นกัน ซึ่งในนั้นจะประกอบด้วยรายการ พัฒนาธุรกิจ On air ทั้งในโครงการระยะที่ 1 และ 2 กับความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง หรือองค์กรได้ต่อไป

นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับนอกจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs สมัยใหม่ และการทำการตลาดเชิงรุก ผู้เรียนยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นด้วย ทำให้สามารถวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาทางธุรกิจด้วยตนเองได้ หากเกิดปัญหาเดียวกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทางความคิดเชิงวิเคราะห์ ของผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งแผนการตลาดเชิงรุก เพื่อร่วมแข่งขันแผนการตลาดเชิงรุกดีเด่นประจำรุ่น ที่จะได้รับคำปรึกษาจากคณะที่ปรึกษาโครงการเพื่อนำแผนการตลาดไปปฎิบัติได้ทันที   จำนวน 10 รางวัล รวมทั้ง กรมฯ จะมีการมอบวุฒิบัตรให้ผู้เรียนที่มีผลการประเมินความรู้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ทั้งนี้ กรมฯ คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ในเชิง ปฏิบัติ และเข้าใจการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ
ติดต่อ คุณพรพรรณ   ม่วงพิน โทร.0-2704-7958 , 0-4734-1103
--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมผู้ประกอบการ ยกระดับร้านอาหารไทยเป็นครัวของโลก

กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--ไบโอเทค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ "ร้านอาหาร" เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะด้านการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ พร้อ...

พาณิชย์เตือนพ่อค้าไทยผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ หลังเยอรมันตรวจพบหม้อหุงข้าวไม่ได้มาตรฐาน

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--กระทรวงพาณิชย์ นายยรรยง พวงราช รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าต่างประเทส แจ้งว่าสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานว่า ประเทศเยอรมนี ตรวจพบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย เป็นสินค้าที่ไม่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง