ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บีโอไอ หนุน ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงธุรกิจบริษัทชั้นนำ ลดการนำเข้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๖:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--บีโอไอ

บีโอไอ โดยหน่วย BUILD เดินหน้าเชื่อมโยงอุตสาหกรรม นำผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบปะเจรจาธุรกิจพร้อมเยี่ยมชมกิจการ 4 บริษัทชั้นนำ ในนิคมฯ ลำพูน   ตามโครงการผู้ซื้อพบผู้ขาย   เพื่อส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศและลดการนำเข้า   รวมถึงพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในวันที่ 3-4 มีนาคม นี้

ดร.วิศาล   ตัณฑวิเชียร   หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   เปิดเผยว่า   โครงการ ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 97-100 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3-4 มีนาคมนี้ โดยจะนำผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เข้าหารือร่วมกับฝ่ายจัดซื้อของ 4 บริษัทชั้นนำซึ่งเป็นผู้ผลิต   ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์   คือ บริษัท แอล ที อี ซี จำกัด Lanna Thai Electronic Components Co., Ltd. (LTEC), บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Murata Electronics (Thailand) Co., Ltd.) , บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด (Lumphun Shindengen Co., Ltd.) และบริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด (Bluechips Microhouse Co., Ltd.)   ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพื่อเปิดโอกาสให้ SUPPLIERS ที่มีคุณภาพในการผลิตชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิคส์   ได้พบกับบริษัทผู้ซื้อชิ้นส่วนโดยตรง เพื่อทดแทนการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ หน่วย BUILD ได้นำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริษัท SK Polymer จำกัด ,บริษัท MIS จำกัด , บริษัท Single Point Part (Thailand) จำกัด ,บริษัท สตาร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานและรับฟังนโยบายการจัดซื้อ ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   จ.ลำพูน ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมตามโครงการผู้ซื้อพบผู้ขายในครั้งที่ 97-100 นี้ ทั้ง 4 บริษัทฯ มีนโยบายใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศทดแทนการนำเข้า เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมโดยผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับบริษัทฯ ดังกล่าวได้

บริษัท แอล ที อี ซี จำกัด Lanna Thai Electronic Components Co., Ltd. (LTEC) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผลิต Membrane Switch, Magnetic Coil Assembly และ Fiber Optic Component โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายทั่วโลก สัดส่วนผู้ถือหุ้นโดย Fujikura Group 100% มีเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, อังกฤษ และจีน   โดยบริษัทฯ มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 3,800 ล้านบาท ชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อ ได้แก่ SOFT DIE, HARD DIE, JIG AND FIXTURE เป็นต้น

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Murata Electronics (Thailand) Co., Ltd.) ได้รับส่งเสริมการลงทุนผลิต High Voltage Power Supply, High Voltage Transformer, Flyback Transformer (FBT) และ Filter โดยส่งออกผลิตภัณฑ์จำหน่ายทั่วโลก   มูลค่าประมาณ   4-5 พันล้านบาทต่อปี สัดส่วนผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น 100% มีเงินทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เอเชีย อเมริกา ยุโรป ทั้งนี้ ในปี 2548 บริษัทฯ มีแผนการจัดซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศร้อยละ 3% ของการจัดซื้อชิ้นส่วนทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 200 ล้านบาท ชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อ ได้แก่ METER TEST LEAD BNC, ABSORBERS, ABSORPTION PADS, ACTUATOR , ADAPTER   เป็นต้น

บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด (Lumphun Shindengen Co., Ltd.) เป็นการร่วมทุนระหว่าง Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd.   จำนวน 95 % กับ Yamanashi Electronic Co., Ltd. จำนวน 5 % มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ได้รับการส่งเสริมการทุนในการผลิต Semiconductor, Switching Power Supply เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์   โดยส่งออกไปยังบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ และส่งไปยังบริษัทในเครือที่ประเทศสิงคโปร์   ชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อ ได้แก่ ADHESIVE, CONNECTOR, SCREW เป็นต้น

บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด (Bluechips Microhouse Co., Ltd.) เป็นบริษัทผู้ผลิต PCB Assembly & LCD Module Assembly สัดส่วนผู้ถือหุ้นเยอรมัน 100% มีเงินทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ เยอรมัน บริษัทฯ มีมูลค่าการส่งออก 170 ล้านบาทต่อปี และในปี 2548-2550 บริษัทฯ มีแผนการจัดซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศร้อยละ 7.5%     คิดเป็นมูลค่า 50 ล้านบาทต่อปี ชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อ ได้แก่ PCB : LED (YELLOW, GREEN, RED) BACKLIGHT, LCD : METAL CONTACT เป็นต้น

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรุณาติดต่อ   คุณกัญญารัตน์   จิตรโสม   หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม   ภายในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 โทรศัพท์       0-2537-8111 ต่อ 1128, 5010, 5016 โทรสาร 0-2537-8124 E-mail : build@boi.go.th, kanyaratj@boi.go.th--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สตาร์ ซานิทารีแวร์ ขอเชิญสื่อมวลชน เข้าร่วม ชมโรงงาน "บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)"

กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Star ผู้ดำเนินธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายเครื่อง สุขภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรรมเครื่องสุขภัณฑ์มานานกว่า 20 ปี ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน เยี่ยมชมกิจการของบริษัท ณ โรง...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for Agriculture Forum

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดแถลงข่าว การเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for griculture Forum ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 106 เนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ** หมายเหตุ ทางศูนย์เ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง