กรมสารสนเทศทหาร เปิดอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 4, 2005 10:36
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กรมสารสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เปิดการอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ หลักสูตร ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคาร ๗ กองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

  • หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑ อบรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft windows หรือมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมในชุดของ Microsoft Windows
  • หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ (Macromedia Dreamweaver) ระดับสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๘ อบรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยผู้เข้ารับการอบรม จะต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft windows และ Microsoft Office หรือมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมในชุดของ Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft windows และ Microsoft Office ระดับสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๓ อบรมตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘
  • หลักสูตรการใช้โปรแกรม Photoshop ระดับผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ ๑๗ อบรมตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft windows และ Microsoft Office หรือมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมในชุดของ Microsoft Office เป็นอย่างดี

ข้าราชการท่านใดที่สนใจเข้ารับการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่าง ๆ กรุณาแจ้งยศ ชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขประจำตัว และตำแหน่ง พร้อมเหตุผลและความจำเป็น ในการเข้ารับการอบรม ส่งให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์--จบ--


Latest Press Release

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมุ่งมั่นแก้ไขการจับปลาที่ไม่ยั่งยืนและผิดกฎหมาย

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เดินหน้ารณรงค์ทั้งมาตรการทางการค้าและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อหยุดยั้งการประมงที่ไม่ยั่งยืนและผิดกฎหมาย นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ในฐานะผู้ประสานเครือข่าย 8 สมาคม...

Amazing Pet 2014 @ CentralPlaza Phitsanulok

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ขอเชิญทุกท่านร่วมชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์ป่านานาพันธุ์ในงาน “Amazing Pet 2014@ CentralPlaza Phitsanulok” ในบรรยากาศของสวนสัตว์เปิดจำลอง งานที่คนรักสัตว์เลี้ยงทุกคนไม่ควรพลาด...

ภาพข่าว: การบินไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2557

บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2557 โดยอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...

ยุวแพทย์แผนไทย...แก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

ทต.ไผ่กองดิน เดินหน้าแก้ปัญหา “ช่องว่างระหว่างวัย” ด้วยการจัดกิจกรรม “ยุวแพทย์แผนไทย” ใช้การนวดแผนโบราณดึงคน 3 ช่วงวัยคือเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และคนชรามาทำกิจกรรมร่วมกัน หวังฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นขึ้น ในยุคสังคมออนไลน์...

เจอเนสส์ โกลบอล แต่งตั้งประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคคนใหม่

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความยินดีกับ มร.กันวาร์ ภูตานิ (Mr.Kanwar Bhutani) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค รับผิดชอบดูแลการบริหารงานและวางแผนกลยุทธ์ โดยก่อนหน้านี้ มร.กันวาร์...

Related Topics