ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

MAT จัดสัมมนา CORPORATE BRANDING An Advance Strategic Workshop for CEO

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๑:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

เรียนรู้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง พร้อมร่วมกันพัฒนากลยุทธ์ กำหนดแนวทางการสร้างแบรนด์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบ

วัน เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 25 - เสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงในปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจต้องปรับนโยบาย บทบาทและกลยุทธ์เพื่อให้ก้าวทันกับตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

การให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์องค์กร (CORPORATE BRAND) และการสร้างแบรนด์สินค้า (Product Brand) นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในยุคนี้ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการขององค์กร ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่หลายๆองค์ก็ยังไม่ทราบว่าควรจะเริ่มอย่างไรจึงสำเร็จตามเป้าหมาย

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาแนวคิดที่จะนำไปสู่กลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กรจึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร "CORPORATE BRANDING : An Advance Strategic Workshop for CEO" ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2548 มีระยะเวลารวม 12 ชั่วโมงเต็ม ซึ่งนับเป็นหลักสูตรที่จะเข้าถึงหัวใจของการสร้างแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบ และที่สำคัญยังจัดให้มี   Workshop เพื่อนำไปประยุกต์และวางแผนต่อไปได้จริง

จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารการตลาด ตลอดจนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะเข้าร่วมสัมมนาเป็นทีมจากองค์กรเดียวกัน

เพื่อฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์องค์กร จากบริษัทการสร้างแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและที่สำคัญวิทยากรจะเจาะลึกและช่วยให้คำปรึกษากับแต่ละองค์อีกด้วย

ในโอกาสพิเศษนี้ จึงใคร่เรียนเชิญท่านผู้บริหารและท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา

หลักสูตร "CORPORATE BRANDING : An Advance Strategic Workshop for CEO"
โปรดสมัครเป็นกลุ่ม เพื่อให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อองค์กรของท่าน
วิทยากร
คุณศิริกุล เลากัยกุล

คุณศิริกุล เริ่มอาชีพในแวดวง Brand Marketing ด้วยงานด้านครีเอทีฟ และต่อมาเปลี่ยนเป็นด้านยุทธศาสตร์ของธุรกิจ ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานโฆษณา จากสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียด้วยภูมิหลังทางการศึกษาบวกกับความชำนาญด้านครีเอทีฟ และทักษะการตลาดเชิงยุทธศาสตร์อันเอกอุดังกล่าวทำให้คุณศิริกุลเป็นที่ปรึกษาผู้สามารถเสนอทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเชิงปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากประสบการณ์อันเข้มข้นในการสร้างแบรนด์ให้กับเทสโก้ โลตัส จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ไทยประกันชีวิต UBC AIIZ สามารถคอร์ปอเรชั่น ptt เทเวศประกันภัย บ้านปูและอีกมากมาย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้แต่งหนังสือ "สร้างแบรนด์" และเป็นนักเขียนประจำให้กับนิตยสารชั้นนำหลายฉบับ ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ ไอจี จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์ ที่มีประสบการณ์มากที่สุดท่านหนึ่งของเมืองไทย

หัวข้อสัมมนา
Brand Vision : การกำหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์
 • แบรนด์จำเป็นเพียงใดในโลกธุรกิจปัจจุบัน การนำเสนอสินค้าและบริการเท่านั้นไม่พอแล้วหรือ?
 • การสร้างแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) กับแบรนด์สินค้า (product Brand)
เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ อย่างไร และต้องสร้างให้สัมพันธ์กันอย่างไร
 • วิสัยทัศน์ขององค์กรกับการสร้างแบรนด์
 • กระบวนการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างแบรนด์ สำหรับองค์กรสมัยใหม่
 • การสร้างแบรนด์สัมพันธ์กับการสร้างความแตกต่างหรือไม่ อย่างไร

Brand Positioning : การวางตำแหน่งแบรนด์ คือจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ คือจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์

 • Brand Positioning คือหัวใจสำคัญสำหรับโลกที่ต้องการสิ่งที่แตกต่าง
 • ปัจจัยและเครื่องมือสำคัญในการวางตำแหน่งแบรนด์
 • ประเมินการวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning) ของคุณ ดูว่าได้เปรียบคู่แข่ง และตอบสนองตลาดหรือไม่
Brand Personality : แบรนด์มีบุคลิกภาพจริงหรือ?
 • Personality มีความสำคัญต่อการสร้างและรักษาแบรนด์องค์กรอย่างไร
 • การสร้างบุคลิกภาพให้แบรนด์แตกต่างจากคู่แข่ง
 • การวางตำแหน่งของแบรนด์ต้องสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของแบรนด์อย่างลงตัว
 • การสร้างและเชื่อม Brand Personality กับธุรกิจ
Brand Model : การพัฒนาโครงสร้างต้นแบบของแบรนด์
 • การวางและกำหนดรูปแบบของแบรนด์ ต้องสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์และทิศทางทั้งหมดของธุรกิจ
 • การพัฒนารูปแบบที่ดี ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความยั่งยืนของแบรนด์
 • การบริหารและจัดการแบรนด์ทั้งหมดในองค์กรให้เอื้อประโยชน์กันและกัน
 • ทุกคนในองค์กรมีหน้าที่ต้อง "ร่วมกัน" สร้างและรักษาแบรนด์
Brand Workshop
สิ่งที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ
 • เจาะลึกเฉพาะเรื่องการสร้างแบรนด์องค์กร
 • ครั้งแรกของการเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องแบรนด์อย่างแท้จริง
 • โอกาศในการกำหนดแนวทางพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ขององค์กรคุณเอง จากการร่วมคิดของบรรดานักธุรกิจชั้นนำที่เข้าร่วมและที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ระดับโลก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
1168/21 ชั้น 14 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2679-7360-3 โทรสาร 0-2285-5988
e-mail : center@marketing.or.th--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ม.เกษตร ยึดสยามเซ็นเตอร์ จัดงานโชว์ผลงานออกแบบแฟชั่นนิสิต พร้อมให้ความรู้ผู้ประกอบการเสื้อผ้าด้านการสร้างแบรนด์

กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--คิธ แอนด์ คิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นของนิสิต ด้านการสร้างแบรนด์สินค้า และการวางแผนจัดการสินค้าแฟชั่น (Fashion Branding and Merchandising) ในงาน New Brand – New Market กลางสยามเซ็นเตอร์...

MAT จัดสัมมนา กลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ใหม่

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของตลาดอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง