ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สกอ. พร้อมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 1 ศูนย์กลางทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๔:๑๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค

ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (ยูนิเวอร์ซิตี้ แฟร์ 2005) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ   จัดงานมหกรรมอุดมศึกษาครั้งแรกของไทย ระหว่างวันที่   12 – 15 มกราคม 2548 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1คือเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และ ผู้ปกครอง รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี-โท และเอก   และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับระบบการเรียน

การสอนในแต่ละสถาบันได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 138 แห่งทั่วประเทศ   ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมข้อมูลทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และที่สำคัญคือภายในงานนี้

ยังจัดแสดงผลงานการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ   จากนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และจัดแสดงผลงาน

การวิจัยของคณาจารย์จากแต่ละสถาบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก

"สกอ. คาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก   เพราะการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศต่อไปในอนาคต" เลขาธิการ กกอ. กล่าว

รูปแบบการจัดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1   (ยูนิเวอร์ซิตี้ แฟร์ 2005) ประกอบไปด้วย

1.   การจัดนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อทั้งปริญญาตรี โท และเอก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั่วประเทศ   จำนวน 138 มหาวิทยาลัย

2.   การประชุมทางวิชาการ 4   วัน 4   หัวข้อ
วันที่ 12 มกราคม 2548   เรื่องการจัดการความรู้ : บทบาทที่ท้าทายอุดมศึกษาไทย
วันที่ 13 มกราคม 2548   เรื่องE-Learning : ทิศทางใหม่ของอุดมศึกษาไทย
วันที่ 14 มกราคม 2548   เรื่องมหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรม : Synergy เพื่อพัฒนาประเทศไทย

วันที่ 15 มกราคม 2548   เรื่องเศรษฐกิจนวัตกรรม : การส่งเสริมของสถาบันอุดมศึกษาไทย

3.   การจัดแสดงตลาดนวัตกรรม (Innovation Market)

จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์สุดไฮเทคที่เกิดจากแนวคิด และการพัฒนาโดย คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับรางวัลมากมาย โดยผลงานที่นำมาจัดแสดงแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ และซอฟต์แวร์   เช่น หุ่นยนต์สำรวจขั้วโลก   ดาวเทียมขนาดเล็กไทพัฒ   อากาศยานไร้นักบิน   หุ่นยนต์กู้ภัย   หุ่นยนต์เสริฟอาหาร รถสังเกตการณ์อัตโนมัติ ตู้อัจฉริยะ เป็นต้น
  • กลุ่มเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร   เช่น เครื่องวัดการไหลของน้ำภายในลำต้นพืช   การผลิตสปาเกตตี้จากแป้งข้าวเจ้า   เทคโนโลยีโคลนนิ่งโค   เครื่องทอดมันฝรั่งอัตโนมัติ เป็นต้น
  • กลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์   เช่น แผ่นปิดแผลร้อนใน   เครื่องช่วยกลืนสำหรับผู้ป่วย   เครื่องแยกไร เป็นต้น
  • กลุ่มเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม   เช่น เครื่องมือสาธิตการผลิตไบโอดีเซล   เครื่องตรวจสอบรอยร้าวในโลหะ   เครื่องปฏิกรณ์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง   I-Can-Coolz   เครื่องทำความเย็น เป็นต้น
  • กลุ่มเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน   เช่น   โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก เครื่องทอผ้าแบบนิวแมติกส์ควบคุม การทำงานโมโครคอนโทลเลอร์   กระเป๋าเป้นักเรียนที่เดินทางทางน้ำ   เป็นต้น
  • กลุ่มรางวัลนวตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4   เช่น การทำโฟมและยางพื้นรองเท้ายึดติดกันโดยไม่ใช้กาว เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแบบพกพา เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติโดยใช้ PLC เป็นต้น

4.   อีเลิร์นนิ่ง โซน (E-Learning Zone)   นิทรรศการ eLearning ที่เดียวที่คุณจะได้พบกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเวลา และสถานที่ พร้อมทั้งพบกับการเปิดตัว Thailand Cyber University (TCU) ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในโลกอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดรับผู้สนใจเรียนรู้จากทุกภาคส่วนของประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เอไอเอส สมาร์ทโซลูชั่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจผลสอบเอ็นทรานซ์ ผ่าน SMS จากโทรศัพท์มือถือ

กรุงเทพฯ--4 พ.ค.--เอไอเอส นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนบริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส เปิดเผยว่า "เอไอเอส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศผลสอบเอ็นทรานซ์ ผ่านโทรศัพท์มือถือจีเอสเอ็ม แอดวานซ์, จีเอสเอ็ม 1800 และ วัน-ทู...

สมาคมวิทยาศาสตร์ ขอเชิญครูเข้าอบรมเสริมเทคนิคการสอน ม.ปลาย การอบรมครูวิทยาศาสตร์

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--สมาคมวิทยาศาสตร์ ขอเชิญครูเข้าอบรมเสริมเทคนิคการสอน ม.ปลาย การอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยของรัฐ 22 แห่ง การจัดอบรมวิทยาศาสตร...

CIS จับมือกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสัมมนาการศึกษาระดับโลก กับกูรูการศึกษาชั้นครู Dr. Howard Gardner

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค " โรงเรียนนานาชาติ คอนคอร์เดียน สมาคมโรงเรียนานาชาติแห่งประเทศไทย และ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้คุณครูไทยได้สัมผัส "กูรูการศึกษา" ระดับโลก Dr. Howard Gardner แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เจ้าของทฤษฏี Multiple Intel...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง