ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ส่งค่ายเทป SMEs ประกวด Moot Biz แห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๐๘:๕๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมพร้อมร่วมประกวดโครงการ Moot Biz   เล็งธุรกิจค่ายเทปSMEsแนวดนตรีไทยประยุกต์   โรงเรียนสอนดนตรีSMEsหลักสูตรมาตรฐาน สากล เผยนำผลวิจัยค้นคว้าด้านดนตรีมาใช้ในการทำแผนธุรกิจส่งประกวด

อาจารย์อริยา เจริญสุข   หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจดนตรี   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ(Moot Biz) และกำหนดให้สถาบันการศึกษาที่สนใจส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548 นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์   มีแนวคิดที่จะส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนธุรกิจค่ายเทปSMEs   และโรงเรียนสอนดนตรีSMEs   โดยได้นำผลการศึกษาวิจัยด้านดนตรีมาใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจดังกล่าว

"วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องแผนธุรกิจแก่นักเรียนในวิชาอุตสาหกรรมดนตรีทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าธุรกิจเกี่ยวกับดนตรีมีเยอะแยกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี   ค่ายเพลง   ร้านซ่อมเครื่องดนตรี รวมถึงร้านอาหารที่มีดนตรี และในวิชาดังกล่าวได้ให้นักเรียนเขียนว่าตัวเองอยากทำธุรกิจดนตรีอะไรบ้าง ทำให้นักเรียนมีพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจดนตรี ซึ่งสอดคล้องกับโครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ (Moot   Biz)" อาจารย์อริยา กล่าว

ด้าน ฤทธีฤาชา เลกะกุล   นักศึกษาปริญญาโท   สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ฯ   กล่าวว่าแผนธุรกิจค่ายเทปSMEs   ขณะนี้มีนักร้องและวงดนตรีพร้อมแล้วที่จะผลิตผลงานในแนวดนตรีไทยประยุกต์ที่มีดนตรีไทยนำและดนตรีตะวันตกตาม   มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง (niche market) โดยได้นำผลการวิจัยด้านดนตรีที่ได้ทดลองกับกลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้าน appreciate music มาใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจในครั้งนี้ ซึ่งพบว่าเสียงดนตรีไทยที่ผลิตขึ้นมาแล้วจะติดหูผู้ฟังได้เร็วจะต้องเป็นเสียงดนตรีที่มีเสียงของขลุ่ยหรือซอผสมอยู่และต้องมีลักษณะที่เป็นเสียงโซโล่ด้วย

สำหรับแผนธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีSMEs   วิสาร สุทธิสว่าง   นักศึกษาปริญญาโท แขนงดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ฯ   กล่าวว่า โรงเรียนสอนดนตรีSMEs จะเป็นโรงเรียนสอนดนตรีหลักสูตรมาตรฐาน 12 ระดับที่ผ่านการวิจัยและได้รับการรับรองจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์แล้ว   นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนสอนดนตรี 2 ภาษา ที่เหมาะสำหรับคนไทยและผู้ที่ต้องการเรียนกับเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมเพื่อจะได้ซาบซึ้งกับดนตรีชนิดนั้นๆ และได้รับประสบการณ์จากต้นตำหรับอีกทั้งโรงเรียนสอนดนตรีฯ ยังอาจจะต่อยอดธุรกิจด้วยการเปิดให้คนต่างชาติได้มาเรียนดนตรีไทยด้วย

"วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดีใจที่โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ (Moot Biz) เปิดให้สถาบันการศึกษาและนักศึกษาปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากนักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะเรียนเรื่องของดนตรีเป็นหลัก   ไม่ได้เน้นเรื่องของธุรกิจMoot Biz จึงเปิดโอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาได้ลองทำอย่างแท้จริง ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจหรือเรียกได้ว่าเป็นของจริง   และหากไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ทำดีที่สุดแล้ว แต่ที่ได้แน่นอนก็คือได้ความรู้"   อาจารย์อริยา กล่าวในตอนท้าย

โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ (Moot Biz)   จัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม   เป็นประธานการคณะกรรมการตัดสิน

โครงการประกวดฯ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย   เพื่อชิงรางวัลเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลมูลค่า   310,000 บาท โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท   และสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ 100,000 บาท ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 และ 3 จะได้รับเงินรางวัล 50,000   30,000 และ 20,000 บาท   ตามลำดับ

Moot Biz เปิดรับสมัครผู้ร่วมแข่งขันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548 โดยผู้สมัครต้องเป็นทีมนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรภาษาไทย ทุกสาขาวิชาในประเทศไทย ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2546 – 2547 สมัครทีมละ 3 – 5 คน   โดยการแข่งขันกำหนดให้มีขึ้น 3 รอบ ประกอบด้วย   1. รอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกแผนธุรกิจจากทั้งหมดให้เหลือจำนวน 16 แผน   2.รอบรองชนะเลิศ จะคัดเลือกเหลือ 4 ทีมสุดท้าย   3. รอบชิงชนะเลิศ จะคัดเลือกทีมที่มีแผนธุรกิจดีที่สุดเพียง 1 ทีม

สำหรับการจัดประกวดรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2548   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเปิดให้ผู้ที่กำลังมองหาโอกาส ช่องทางธุรกิจใหม่ๆ และประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง ร่วมชมนิทรรศการผลงานการประกวดแผนธุรกิจ

ผู้สนใจร่วมประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mootbiz.com

หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์   02 217 7200
สอบถามเพิ่มเติม บริษัท คิธ แอนด์ คินฯ จำกัด
สุวินี พินิจทรัพย์สิน โทร. 02 663 3226 ต่อ 22   มือถือ 04 088 8612--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เซ็ทเทรด ดอท คอม และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมชมการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญท่านร่วมชมการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2547 รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินท...

เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประชันฝีมือเข้มข้น เตรียมลุ้นรอบรองฯระดับอุดมศึกษา 15 ม.ค. นี้ เพื่อชิงชนะเลิศเดือนก.พ.หน้า

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแข่งขันดนตรีระดับเยาวชนที่เปิดกว้างที่สุด "เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8" โดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านรอบรองชนะเลิศระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง