สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 4, 2005 17:24
กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสวท.
"มิติใหม่ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุก เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม"
สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP) พัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด

รายงานข่าวจากพิธีลงนามเพื่อครองลิขสิทธ์การใช้ซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP) ระหว่างสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับบริษัท Key Curriculum Press แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ในฐานะที่ สสวท. มุ่งมั่นที่จะให้เด็กไทยมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้ครูมีสื่อการสอนที่ทันสมัยไม่น้อยหน้าประเทศต่างๆ สถานศึกษาของไทยก็ควรจะมีซอฟท์แวร์ราคาถูกไว้ใช้พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวเสริมว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ ถือเป็นภารกิจของ สสวท. จากผลการวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน พบว่าประเทศไทยยังขาดซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ยากและเป็นนามธรรม สสวท. จึงได้นำร่องทดลองใช้โปรแกรม GSP ในโรงเรียน 30 แห่ง พบว่าได้ผล สามารถสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมได้ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนชั้นป.5 สามารถสร้างสรรค์งานที่ใช้ในเชิงคณิตศาสตร์และรูปเรขาคณิตได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับวิธีการสอบแบบเดิม

"เวลาเรานำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาในโรงเรียน และไม่ว่าจะอบรมครูให้เก่งอย่างไร แต่ถ้าโรงเรียนยังขาดเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่ทันสมัยก็ทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปได้ช้า การนำซอฟท์แวร์นี้เข้ามาใช้จะทำให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ และที่สำคัญกว่านั้น สสวท. ยังเน้นการบูรณาการซอฟท์แวร์ GSP ไปใช่ในหลักสูตรวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงคณิตสาสตร์อย่างเดียว และมุ่งเป้าว่าจะขยายไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้ทั่วถึง โดยช่วงแรกก็จะฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามามีส่วนร่วมด้วย"

Mr.Steven Ranmuseen President of Key Curriculum Press สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ในปัจจุบัน มีประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ เดนมาร์ก แคนาดา อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน ที่ได้นำ GSP ไปใช้ในโรงเรียนอย่างกว้างขวาง บริษัท Key Curriculum Press มองว่า   ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นที่รองรับการใช้โปรแกรมดังกล่าวในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ร่วมมือกับ สสวท. นำร่องทดลองใช้โปรแกรม GSP กว่า 2 ปีก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ดังกล่าว

โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีจุดเด่นคือจะช่วยให้ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา สามารถค้นคว้า เห็นภาพ และเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ และสามารถสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าคณิตศาสตร์เรื่องต่างๆ อาทิ เรขาคณิต ตรีโกนมิติ พีชคณิต แคลคูลัส และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ปัจจุบันมีผู้ใช้โปรแกรม GSP ในการจัดการเรียนการสอนกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และแปลเป็นภาษาต่างๆ ประมาณ 16 ภาษาแล้ว (รวมทั้งภาษาไทย)--จบ--


Latest Press Release

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) จัดสัมมนาหัวข้อ Steel Sheet Pile Design and Application

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ได้จัดงานสัมมนา Steel Sheet Pile Design and Application ขึ้น ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีคุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

ติวเข้ม คนป่าไม้สร้างเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศ ร่วมป้องกันไฟป่าในโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

ปัญหา “ไฟป่า” นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศปีละหลายล้านไร่ ทั้งในรูปแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์ โดยการป้องกันปัญหาไฟป่า ที่เป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของกรมป่าไม้ ที่ในปัจจุบัน...

MANAGING #CRISIS COMMUNICATION# #REPUTATION RISK# Masterclass 2014, 16 - 17 September 2557

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง MANAGING 'CRISIS COMMUNICATION' & 'REPUTATION RISK' Masterclass 2014 วันที่ 16-17 กันยายน 2557 วิกฤติการณ์!...

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย จัดงานวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก และ เปิดตัวหนังสือ แม่วงก์-คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง

ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย จัดงาน “วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก” เและเปิดตัวหนังสือภาพ “แม่วงก์-คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง”...

เครื่องสำอาง KA ชวนร่วมกิจกรรมลูก Love แม่ Like

เนื่องในโอกาสพิเศษวันแม่ปีนี้ บริษัท ปวีณ์มล จำกัด มีกิจกรรม “ลูก Love แม่ Like” ด้วยการส่งรูปถ่ายคู่ระหว่างคุณกับแม่มาร่วมสนุกลุ้นรับเข็มกลัดสมเด็จพระราชินี 1 รางวัล / 1 ท่าน กติการ่วมสนุก... 1. กดไลค์หน้า Fan Page KA 2. Share...

Related Topics