สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 4, 2005 17:24
กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสวท.
"มิติใหม่ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุก เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม"
สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP) พัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด

รายงานข่าวจากพิธีลงนามเพื่อครองลิขสิทธ์การใช้ซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP) ระหว่างสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับบริษัท Key Curriculum Press แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ในฐานะที่ สสวท. มุ่งมั่นที่จะให้เด็กไทยมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้ครูมีสื่อการสอนที่ทันสมัยไม่น้อยหน้าประเทศต่างๆ สถานศึกษาของไทยก็ควรจะมีซอฟท์แวร์ราคาถูกไว้ใช้พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวเสริมว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ ถือเป็นภารกิจของ สสวท. จากผลการวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน พบว่าประเทศไทยยังขาดซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ยากและเป็นนามธรรม สสวท. จึงได้นำร่องทดลองใช้โปรแกรม GSP ในโรงเรียน 30 แห่ง พบว่าได้ผล สามารถสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมได้ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนชั้นป.5 สามารถสร้างสรรค์งานที่ใช้ในเชิงคณิตศาสตร์และรูปเรขาคณิตได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับวิธีการสอบแบบเดิม

"เวลาเรานำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาในโรงเรียน และไม่ว่าจะอบรมครูให้เก่งอย่างไร แต่ถ้าโรงเรียนยังขาดเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่ทันสมัยก็ทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปได้ช้า การนำซอฟท์แวร์นี้เข้ามาใช้จะทำให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ และที่สำคัญกว่านั้น สสวท. ยังเน้นการบูรณาการซอฟท์แวร์ GSP ไปใช่ในหลักสูตรวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงคณิตสาสตร์อย่างเดียว และมุ่งเป้าว่าจะขยายไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้ทั่วถึง โดยช่วงแรกก็จะฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามามีส่วนร่วมด้วย"

Mr.Steven Ranmuseen President of Key Curriculum Press สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ในปัจจุบัน มีประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ เดนมาร์ก แคนาดา อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน ที่ได้นำ GSP ไปใช้ในโรงเรียนอย่างกว้างขวาง บริษัท Key Curriculum Press มองว่า   ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นที่รองรับการใช้โปรแกรมดังกล่าวในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ร่วมมือกับ สสวท. นำร่องทดลองใช้โปรแกรม GSP กว่า 2 ปีก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ดังกล่าว

โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีจุดเด่นคือจะช่วยให้ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา สามารถค้นคว้า เห็นภาพ และเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ และสามารถสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าคณิตศาสตร์เรื่องต่างๆ อาทิ เรขาคณิต ตรีโกนมิติ พีชคณิต แคลคูลัส และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ปัจจุบันมีผู้ใช้โปรแกรม GSP ในการจัดการเรียนการสอนกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และแปลเป็นภาษาต่างๆ ประมาณ 16 ภาษาแล้ว (รวมทั้งภาษาไทย)--จบ--


Latest Press Release

สโมศิลป์ จัดงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์

สโมศิลป์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์ วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) เวลา 14.00-16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 13.30 น. ภายในงานพบกับ >...

วธ.เพิ่มรอบจัดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำ งานสถาปนา 232 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางบกที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ชั้นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำลำน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2557 ในงาน...

แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จัดงานประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ...

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

Related Topics