สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 4, 2005 17:24
กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสวท.
"มิติใหม่ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุก เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม"
สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP) พัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด

รายงานข่าวจากพิธีลงนามเพื่อครองลิขสิทธ์การใช้ซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP) ระหว่างสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับบริษัท Key Curriculum Press แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ในฐานะที่ สสวท. มุ่งมั่นที่จะให้เด็กไทยมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้ครูมีสื่อการสอนที่ทันสมัยไม่น้อยหน้าประเทศต่างๆ สถานศึกษาของไทยก็ควรจะมีซอฟท์แวร์ราคาถูกไว้ใช้พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวเสริมว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ ถือเป็นภารกิจของ สสวท. จากผลการวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน พบว่าประเทศไทยยังขาดซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ยากและเป็นนามธรรม สสวท. จึงได้นำร่องทดลองใช้โปรแกรม GSP ในโรงเรียน 30 แห่ง พบว่าได้ผล สามารถสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมได้ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนชั้นป.5 สามารถสร้างสรรค์งานที่ใช้ในเชิงคณิตศาสตร์และรูปเรขาคณิตได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับวิธีการสอบแบบเดิม

"เวลาเรานำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาในโรงเรียน และไม่ว่าจะอบรมครูให้เก่งอย่างไร แต่ถ้าโรงเรียนยังขาดเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่ทันสมัยก็ทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปได้ช้า การนำซอฟท์แวร์นี้เข้ามาใช้จะทำให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ และที่สำคัญกว่านั้น สสวท. ยังเน้นการบูรณาการซอฟท์แวร์ GSP ไปใช่ในหลักสูตรวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงคณิตสาสตร์อย่างเดียว และมุ่งเป้าว่าจะขยายไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้ทั่วถึง โดยช่วงแรกก็จะฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามามีส่วนร่วมด้วย"

Mr.Steven Ranmuseen President of Key Curriculum Press สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ในปัจจุบัน มีประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ เดนมาร์ก แคนาดา อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน ที่ได้นำ GSP ไปใช้ในโรงเรียนอย่างกว้างขวาง บริษัท Key Curriculum Press มองว่า   ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นที่รองรับการใช้โปรแกรมดังกล่าวในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ร่วมมือกับ สสวท. นำร่องทดลองใช้โปรแกรม GSP กว่า 2 ปีก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ดังกล่าว

โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีจุดเด่นคือจะช่วยให้ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา สามารถค้นคว้า เห็นภาพ และเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ และสามารถสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าคณิตศาสตร์เรื่องต่างๆ อาทิ เรขาคณิต ตรีโกนมิติ พีชคณิต แคลคูลัส และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ปัจจุบันมีผู้ใช้โปรแกรม GSP ในการจัดการเรียนการสอนกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และแปลเป็นภาษาต่างๆ ประมาณ 16 ภาษาแล้ว (รวมทั้งภาษาไทย)--จบ--


Latest Press Release

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.2557

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก...

FuneralBook.se-ed.com เว็บไซต์รับสั่งซื้อหนังสือสำหรับแจกในงานศพ บริการใหม่จากซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด!! FuneralBook.se-ed.com เว็บไซต์ให้บริการสั่งซื้อหนังสือสำหรับแจกในงานศพ ให้คุณเลือกหนังสือเป็นของที่ระลึกได้ตามต้องการ ด้วยหนังสือหลากหลายเนื้อหามีให้เลือกมากมาย...

คปก.ชูปฏิรูปสวัสดิการผู้สูงอายุ เล็งออกกม.ขยายสิทธิ-ตั้งกองทุนฯ นักวิชาการ-ปชช.หนุนเพิ่มคุ้มครองสิทธิ ตั้งกลไกรวมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันที่ 24 เมษายน 2557 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. ... โดยนายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย...

เมกาบางนา ยกทัพขบวนความสนุก ในงาน Mega Summer 2014:สงกรานต์ เฟสติวัล ธามไท จับมือ 321 ระเบิดความสุขกับมินิคอนเสิร์ต พร้อมชุ่มฉ่ำกับปาร์ตี้โฟมสุดมันส์

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ระเบิดความมันส์ในงาน “Mega Summer 2014 : สงกรานต์เฟสติวัล ที่ผ่านมา ต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ 2014 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมระเบิดความสนุกกับคอนเสิร์ตสุดมันส์ นำทีมโดย Time Thai และ 321 (Three two one) ศิลปินจากบริษัท อาร์เอส จำกัด...

มาร์เก็ตวิลเลจจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหาร - แห้ง ในวันวิสาขบูชา วันอังคาร ที่13 พ.ค.2557 เพื่อนำไปช่วยเหลือวัด ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเพิ่มความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต เชิญร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้ในวันวิสาขบูชานี้ เวลา...

Related Topics