สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 4, 2005 17:24
กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสวท.
"มิติใหม่ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุก เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม"
สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP) พัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด

รายงานข่าวจากพิธีลงนามเพื่อครองลิขสิทธ์การใช้ซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP) ระหว่างสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับบริษัท Key Curriculum Press แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ในฐานะที่ สสวท. มุ่งมั่นที่จะให้เด็กไทยมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้ครูมีสื่อการสอนที่ทันสมัยไม่น้อยหน้าประเทศต่างๆ สถานศึกษาของไทยก็ควรจะมีซอฟท์แวร์ราคาถูกไว้ใช้พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวเสริมว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ ถือเป็นภารกิจของ สสวท. จากผลการวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน พบว่าประเทศไทยยังขาดซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ยากและเป็นนามธรรม สสวท. จึงได้นำร่องทดลองใช้โปรแกรม GSP ในโรงเรียน 30 แห่ง พบว่าได้ผล สามารถสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมได้ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนชั้นป.5 สามารถสร้างสรรค์งานที่ใช้ในเชิงคณิตศาสตร์และรูปเรขาคณิตได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับวิธีการสอบแบบเดิม

"เวลาเรานำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาในโรงเรียน และไม่ว่าจะอบรมครูให้เก่งอย่างไร แต่ถ้าโรงเรียนยังขาดเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่ทันสมัยก็ทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปได้ช้า การนำซอฟท์แวร์นี้เข้ามาใช้จะทำให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ และที่สำคัญกว่านั้น สสวท. ยังเน้นการบูรณาการซอฟท์แวร์ GSP ไปใช่ในหลักสูตรวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงคณิตสาสตร์อย่างเดียว และมุ่งเป้าว่าจะขยายไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้ทั่วถึง โดยช่วงแรกก็จะฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามามีส่วนร่วมด้วย"

Mr.Steven Ranmuseen President of Key Curriculum Press สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ในปัจจุบัน มีประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ เดนมาร์ก แคนาดา อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน ที่ได้นำ GSP ไปใช้ในโรงเรียนอย่างกว้างขวาง บริษัท Key Curriculum Press มองว่า   ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นที่รองรับการใช้โปรแกรมดังกล่าวในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ร่วมมือกับ สสวท. นำร่องทดลองใช้โปรแกรม GSP กว่า 2 ปีก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ดังกล่าว

โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีจุดเด่นคือจะช่วยให้ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา สามารถค้นคว้า เห็นภาพ และเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ และสามารถสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าคณิตศาสตร์เรื่องต่างๆ อาทิ เรขาคณิต ตรีโกนมิติ พีชคณิต แคลคูลัส และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ปัจจุบันมีผู้ใช้โปรแกรม GSP ในการจัดการเรียนการสอนกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และแปลเป็นภาษาต่างๆ ประมาณ 16 ภาษาแล้ว (รวมทั้งภาษาไทย)--จบ--


Latest Press Release

ศึกษาดูงานเมืองอุตสาหกรรมอันดับ 1 ของญี่ปุ่น TOYOTA Innovation Technology และ The Future of TOYOTA Car

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานเมืองอุตสาหกรรมอันดับ 1 ของญี่ปุ่นTOYOTA Innovation & Technology และ The Future of TOYOTA Carดูงานการผลิตเบียร์อาซาฮี เบียร์ขายดีอันดับ...

สินค้า KTC PROUD ต้องการเป็นแรงสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้ยืนหยัดบนชีวิตในแบบที่แต่ละคนภูมิใจ เปิดตัวด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุดยาว 1 นาทีออกมาสร้างความฉงนสงสัยให้คนดู ก่อนที่ตอนจบความยาว 30 วินาทีจะออกมาเฉลย

สินค้า KTC PROUD ต้องการเป็นแรงสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้ยืนหยัดบนชีวิตในแบบที่แต่ละคนภูมิใจเปิดตัวด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุดยาว 1 นาทีออกมาสร้างความฉงนสงสัยให้คนดู ก่อนที่ตอนจบความยาว 30 วินาทีจะออกมาเฉลย นำเสนอเป็นเรื่องราวชีวิตของชายธรรมดาๆ...

ลิ้มรสพาสต้าตำรับเมดิเตอร์เรเนียน ที่ห้องอาหารอัพแอนด์อะบัฟ (Up Above) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

ห้องอาหารอัพแอนด์อะบัฟ (Up & Above) โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ขอเสนอเมนูพาสต้า ตำรับเมดิเตอร์เรเนียน น่ารับประทานหลากหลายรายการที่เชฟโทมัส จาร์โคบิ หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ ได้คัดสรรแต่วัตถุดิบชั้นดี...

มรภ.สงขลา ผุดค่ายพัฒนาผลงาน ปั้นนักวิชาการหน้าใหม่

ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มรภ.สงขลา จัดโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ณ...

ถุงหน้ากากแปลงร่าง

การสร้างเสริมจินตนาการและสมมุติตัวเองเป็นฮีโร่ในฝันทำได้ไม่ยากแล้ว เพราะวันนี้ เรามีกิจกรรมสร้างเสริมจินตนาการให้เด็กๆ ได้ทำตามความฝันกันแล้ว... นั่นคือ การทำ “ถุงหน้ากากแปลงร่าง” นั่นเอง “ถุงหน้ากากแปลงร่าง”...

Related Topics