ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สสวท.เชิญสมัครแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนตร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประกวดซอฟท์แวร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๔:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสวท.

สสวท.ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนตร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประกวดซอฟท์แวร์สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-2392-4021 ต่อ 3406, 3413 หรือเว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2548

นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนตร์ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2548 เพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้เหตุผลและสนุกกับการเรียน

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนตร์ ระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบคัดเลือก แข่งขันวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2548 ที่ศูนย์ภูมิภาค 9 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ. อุตรดิตถ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ. ลำปาง โรงเรียนเบญจมะมหาราช จ. อุบลราชธานี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ. เพชรบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี และโรงเรียนสตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกตัวแทนศูนย์ๆ ละ 2 ทีมมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ 1-4 สิงหาคม 2548 ณ สถานที่จัดงานตามที่ สสวท.กำหนด ทีมเข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 1 ทีม

ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ Text mode จะต้องนำหุ่นที่จะแข่งพร้อมอุปกรณ์มาเอง หากทีมใดไม่มีหุ่นยนตร์ ทางศูนย์มีให้ยืม 10 ทีมๆ ละ 1ตัว หุ่นยนตร์ต้องมีความกว้างและความยาวไม่เกิน 30x30 เซนติเมตร มีจำนวนมอเตอร์ไม่เกิน 2 ตัว และใช่ซีพียู ได้เพียง 1 ตัวทีมที่เข้าร่วมแข่งขันสามารถนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงมาเองได้ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครโดยตรง ณ ศูนย์ที่ท่านสะดวก ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ทางสูนย์จะจัดอบรมให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคน

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นโปรเกรมคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานหรือควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อ เป็นโครงงานใหม่และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน และเป็นโครงงานของตนเอง มาได้ลอกเลียนผู้อื่น ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร พร้อมคู่มือการใช้งาน และรายงานฉบับสมบูรณ์มาที่ สสวท. ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2548 สสวท. จะคัดเลือกผลงานเบื้องต้นจากรายงานบับสมบูรณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำผลงานมาเสดงเพื่อตัดสินรางวัล สถานที่จัดงานตามที่ สสวท. กำหนดในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2548

การประกวดซอฟท์แวร์ ระดับมัธยมตอนต้น ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน การประกวดซอฟต์แวร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ประเภทส่งเสริมการเรียนการสอน ซอฟต์แวร์ประเภทเกม โดยจะต้องเป็นซอฟท์แวร์ใหม่ไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช่ต้องอยู่ในกลุ่ม Delphi, Logo, Visual Basic, Pascal, C, C++, Java ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร แผ่นซีดีซอฟท์แวร์ที่ใช่ในการประกวดพร้อมคู่มือการใช่งานและรายงานฉบับสมบุรณ์มาที่ สสวท. ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2548 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้นำผลงานมาแสดงเพื่อตัดสินรางวัล ณ สถานที่จัดงานตามที่ สสวท. กำหนดในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2548

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2392-4021 ต่อ 3406, 3413 โทรสาร 0-2392-6628 หรือ เว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสวท.เชิญสมัครแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประกวดซอฟท์แวร์

กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--สสวท. สสวท. ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ การประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ และการประกวดซอฟท์แวร์ สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-2392-4021 ต่อ 3406 3413 หรือเว็บไซต์...

กรุงไทยเตือนลูกค้าใช้บัตรเอทีเอ็มอย่างระมัดระวัง

กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยเตือนลูกค้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพก็อปปี้บัตรเอทีเอ็ม ย้ำอย่าให้คนแปลกหน้าสัมผัสบัตร และควรเปลี่ยนรหัสบัตรบ่อยๆ เตรียมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกับการทุจริตและลดความสูญเสีย ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ ดีรักษา ผู...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง