ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

"สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ส่งมอบสุขภาพฟันดีแบบ New Normal ประเดิมทริปแรกหลังโควิด แจกยิ้มสดใสแก่เด็กๆ ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--แมคไทย

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเข้าถึงสุขภาวะอนามัยทางช่องปากที่ดีของประชาชน เป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะการเข้ารับบริการด้านทันตกรรมของเด็ก และเยาวชน ที่ห่างไกลยังคงเป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จึงเดินหน้าขับเคลื่อนวงล้อแห่งความหวังไปกับหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ 'สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี' ประเดิมทริปแรก หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย ขนทัพบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้บริการด้านทันตกรรมวิถีใหม่รับ New Normal ส่งมอบรอยยิ้มให้เด็กๆ สุดขอบชายแดนใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กล่าวว่า "มูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และออกเดินทางไปยัง จ.นราธิวาส เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 และในปีนี้หน่วยรถได้หยุดให้บริการไปชั่วคราวช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หน่วยรถฯ จึงได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการเตรียมแนวทางปฏิบัติให้บริการในรูปแบบ New Normal Mobile Dental Services ภายใต้มาตรการป้องกันดูแลความสะอาดปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากทีมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ เพื่อให้ความรู้ และให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง โดยภายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เราได้เดินหน้าลงพื้นที่ให้บริการใน จ. ปัตตานี และมีกำหนดออกเดินทางไปยัง จ.ยะลา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป เพื่อขยายความช่วยเหลือให้เด็กๆ ได้รับบริการตรวจและรักษาสุขภาพฟันได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น"

มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ได้รับการความร่วมมือจากพันธมิตรสำคัญได้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผู้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพฟันของเด็กไทย โดยผ่านบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองบัญชาการ กองทัพไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัท ตันจง ร่วมกันออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" สร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม ระดมทีมทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี ครอบคลุมไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาวะทันตอนามัยของตนเองอีกด้วย โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ได้ให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เฉลี่ยปีละ 6,600 คน และให้บริการตรวจรักษาฟันไปแล้วมากกว่า 35,000 คน

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า "โครงการฯ นี้ เด็ก และเยาวชนที่เข้ามารับบริการจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการบริการฟรีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผมต้องขอขอบคุณแทนเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่มีโอกาสได้รับบริการต่างๆ จากหลายภาคส่วนที่มาดำเนินการ และรู้สึกยินดีที่ส่วนราชการในหลายภาคส่วน ผนึกกำลังร่วมกันจนทำให้เกิดโครงการดีๆ นี้ขึ้น"

พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 46 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี กล่าวว่า "กิจกรรมนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพเรือ ในการออกช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ โดยให้การสนับสนุนที่จอดรถเคลื่อนที่ ร่วมสนับสนุนทีมทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ และเล็งเห็นความสำคัญของสุขอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กที่ควรได้รับบริการด้านการแพทย์ สุขอนามัยในช่องปาก ตลอดจนการให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง"

ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวเสริมว่า "จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี พบว่ามีเด็ก และเยาวชนประสบปัญหาโรคฟันผุเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพฟัน พร้อมรับการตรวจรักษาทางทันตกรรม เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น ขอส่งความขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันเติมเต็มรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ขอบคุณที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เชื่อมั่นว่าเด็กๆ ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพ และส่งต่อสิ่งที่เด็กๆ ได้รับเพื่อเป็นผู้ให้ไปยังผู้อื่นด้วยเช่นกัน"

พันธกิจนี้จะยังคงขับเคลื่อนต่อไปเพื่อเติมเต็มรอยยิ้ม และสุขภาพฟันที่ดีแก่เด็ก และเยาวชนของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย สามารถติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และคาราวานพันธมิตรผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand หรือแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ และเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Self-Ordering Kiosk หรือ SOK) ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชวน ทำฟัน ฟรี กับ หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ (Dental Care Unit) พร้อมออกตัว ให้บริการทั่วประเทศแล้ว

มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ เปิดตัว หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”...

แคนนอนจัดงาน "60 ปีใต้ร่มพระบารมี" เทอดพระเกียรติในหลวง การแสดงสื่อผสมยิ่งใหญ่ตระการตา 27-28 ธันวาคม นี้ ณ สวนลุมพินี

กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ กรุงเทพมหานคร ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน " 60 ปีใต้ร่มพระบารมี " โดยจะเป็นการแสดงสื่อผสม แสง สี เสียง ประกอบวงดนต...

กองทัพเรือคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจากโรงเรียนในสังกัดหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๘ เพื่อรับโล่และเกียรติบัตร ณ ตึก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง