ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย เตือนภัยโรคมะเร็งเต้านม ชี้โรคร้ายใกล้ตัว เตรียมจัดงาน “มะเร็งเต้านม รู้ไว หายทัน”

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย เดินหน้าให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคมะเร็งเต้านม ชี้โรคร้ายใกล้ตัว เตือนสตรีไทยตรวจเช็คแต่เนิ่นๆ โอกาสหาย 90-100% พร้อมจุดประกายความหวังให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม เตรียมจัดงาน “มะเร็งเต้านม รู้ไว หายทัน : Pink Alert - Check & Share Project 2020 ในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั่วโลกจะร่วมกันรณรงค์ต่อต้าน "มะเร็งเต้านม" ซึ่งเป็นโรคร้ายที่มีอุบัติการณ์สูงเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดงานในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 – 17:00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบกับกิจกรรมพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแนวทางการรักษาแบบเจาะลึก โรคมะเร็งเต้านม รู้ไว หายทัน เปิดเคล็ดลับ ความสำเร็จพิชิตมะเร็งของอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พลโท รศ. นพ. วิชัย วาสนสิริ นายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย หัวหน้าศูนย์มะเร็งเต้านม รพ.จุฬาภรณ์และที่ปรึกษาหน่วยศัลยศาสตร์มะเร็ง รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบบ่อยมากที่สุดชนิดหนึ่งและนำไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิง ในระยะเวลา 1 ปี มีผู้หญิงมากกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม และมีประมาณ 15-20% ที่เสียชีวิตจากโรคนี้1 เนื่องจากผู้ป่วยกว่าจะมารักษาโรคเข้าสู่ระยะที่ 3-4 ทำให้การรักษาอาจไม่ตอบสนองกับโรค ดังนั้นผู้หญิงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพเต้านมของตนเองอย่างสม่ำเสมอพบแต่เนิ่นๆ เข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์และด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถรักษาให้หายได้เพราะพบว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด แต่อัตราการเสียชีวิตของมะเร็งเต้านมโดยรวมนั้นเกิดประมาณ 30% ซึ่งน้อยกว่ามะเร็งปอดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 70% มะเร็งตับ 99% มะเร็งลำไส้ 57%

โดยมะเร็งเต้านมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะ 0 เป็นระยะเริ่มต้นของเซลล์มะเร็ง ซึ่งยังไม่ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อเต้านม ระยะนี้มีโอกาสรักษาหายขาดได้ถึง 98-99% ระยะ 1 ก้อนมะเร็งมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และยังไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง โอกาสรักษาหายขาดได้ 90-95% ระยะ 2 ก้อนมะเร็งมีขนาดระหว่าง 2-5 เซนติเมตร ระยะนี้โอกาสหายประมาณ 80%-90% ซึ่งอาจจะลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้หรือไม่ก็ได้ หรือมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้แล้ว แต่ยังไม่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่น ระยะ 3 ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร และลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้แล้ว แต่ยังไม่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นโอกาสรักษาหายขาดได้ 60-70% ระยะ 4 มะเร็งแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆแล้ว โอกาสหายขาดมีเพียง 30%-40%

พลโท รศ. นพ. วิชัย กล่าวต่อว่า การรักษามะเร็งเต้านมควรรักษาโดยอาศัยความร่วมมือของแพทย์หลายสาขา (สหสาขา; multidisciplinary) คือ ศัลยแพทย์เต้านม, อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา, รังสีแพทย์, พยาธิแพทย์ เพื่อที่จะวางแผนการรักษาผู้ป่วย ซึ่งการรักษาที่เป็นมาตรฐานก็จะมีการผ่าตัด (Surgery), การให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy), ยามุ่งเป้า (Targeted therapy), การให้ยาต้านฮอร์โมน(Hormonal Therapy), และ การฉายรังสีรักษา (Radiation) ในปัจจุบันก็มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของการรักษามะเร็งเต้านม อย่างเช่นตัวยามุ่งเป้าที่มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับผลข้างเคียงที่น้อยลงมาเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย และทำให้โอกาสที่จะรักษาแล้วหายขาด หรือมีอัตราการรอดชีพที่นานขึ้นมีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ในการรักษามะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่มีก้อนขนาดใหญ่ ไม่สามารถผ่าตัดออกได้ เราก็สามารถให้ยาตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด (หรือที่เรียกว่า การให้ Neoadjuvant treatment) ไปก่อน เพื่อทำให้ก้อนยุบลงในระยะเวลาอันสั้น และสามารถผ่าตัดออกได้ ซึ่งการให้ยาก่อนการผ่าตัดนั้นมีประโยชน์ในเรื่องของการประเมินการตอบสนองของผู้ป่วยต่อยา และ ในบางรายที่มีการตอบสนองที่ดีมากกับยาและก้อนยุบหมด ก็มีงานศึกษาวิจัยออกมาว่าในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้จะมีพยากรณ์โรคที่ดี โอกาสกลับมาเกิดเป็นซ้ำน้อยกว่าและมีอัตราการรอดชีพในระยะยาวมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อยาได้น้อย หรือไม่ตอบสนอง นอกจากนี้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมบางรายเมื่อได้รับยาก่อนการผ่าตัด หากก้อนยุบดี ก็อาจสามารถผ่าตัดเต้านมแบบสงวนเต้าได้ ไม่จำเป็นต้องตัดเต้านมออกไปทั้งหมด

ทางด้าน รศ. พญ. เยาวนุช คงด่าน อุปนายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการ รพ. นมะรักษ์ การคัดกรองมะเร็งเต้านมจึงมีความสำคัญ ทำให้สามารถตรวจเจอได้ตั้งแต่ก้อนเล็กกว่า 1 ซม. การคัดกรองมะเร็งเต้านม ควรทำเป็นประจำ หากมีการตรวจพบตั้งแต่แรกตั้งแต่ระยะต้น หรือเจอความผิดปกติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเป็นมะเร็งเต้านม การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมประกอบด้วย ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหลังประจำเดือนมาวันแรก 3-10 วัน ตั้งแต่วัยที่เริ่มมีประจำเดือนให้เป็นนิสัย โดยสังเกตอาการแสดงดังนี้

มะเร็งเต้านมอาจมีอาการแสดงหลายอย่าง ที่พบบ่อยที่สุดคือ คลำได้ก้อนที่เต้านม ก้อนที่คลำได้มักจะมีขนาดใหญ่กว่า 1-2 ซม.จึงจะคลำได้ หากเล็กกว่านี้ต้องใช้แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์จึงจะตรวจพบ แผลบริเวณหัวนม ในมะเร็งเต้านมชนิด Paget's จะเริ่มที่หัวนมก่อน แต่หากเริ่มที่ลานนมมักจะเป็นจากการอักเสบ เลือดออกจากหัวนม จะออกมาเองโดยไม่ต้องกดบีบจากท่อน้ำนมเดี่ยวๆ มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมประมาณ 2% มีแผลที่เต้านม และยิ่งร่วมกับการมีก้อนที่เต้านมทำให้นึกถึงมะเร็งเต้านมมากขึ้น มีการดึงรั้งของผิวหนังให้บุ๋มลง หัวนมบุ๋มลงก้อนที่โตเร็ว เต้านมแข็งขนาดใหญ่ขึ้นมีแดงร้อนที่ผิวหนังเต้านม 2 ข้างเปลี่ยนแปลงขนาดไม่เท่ากัน นอกจากนี้จากการทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ตรวจหาโรคทุก 1-2 ปี ตั้งแต่อายุ 40-75 ปี

ดังนั้นในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั่วโลกจะร่วมกันรณรงค์ต่อต้าน "มะเร็งเต้านม" ในปีนี้ทางสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย เน้นให้ความสำคัญ เป็นสื่อกลางในการกระตุ้น ตระหนัก เตือนภัยถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งเต้านม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจร่วมแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยจัดงาน“มะเร็งเต้านม รู้ไว หายทัน : Pink Alert - Check & Share Project 2020 ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 – 17:00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบกับกิจกรรมพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางการรักษาแบบเจาะลึก โรคมะเร็งเต้านม รู้ไว หายทัน เปิดเคล็ดลับ ความสำเร็จพิชิตมะเร็งของอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม กิจกรรม Check it Up นำทีมพยาบาลวิชาชีพมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับผู้หญิงที่ร่วมงานทุกท่าน และการสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองง่ายๆ พบกับเคล็ดลับ ความสำเร็จพิชิตมะเร็งของอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม อาทิ ป้าเจี๊ยบ-นงลักษณ์ ชัยฤทธิไชย อดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และนักกีฬาลองบอร์ดดาวน์ฮิลล์ทีมชาติไทย อายุ 63 ปี คุณ โบว์-ทัศนีย์ พงศ์กิจธนากร อดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2B ผู้ได้แรงบันดาลใจในการเล่นฟิกเกอร์สเก็ต อายุ 49 ปี พร้อมทั้งศิลปินดารามาร่วมให้กำลังใจกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจติดต่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/ZUGENgrzGKMJ2DZd8 หรือลงทะเบียนผ่าน อีเมลล์ PinkAlertProject@gmail.com โทร. 083-291-1188 (ระหว่างเวลา 10.00–18.00 น.) และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : PinkAlertProject


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมโรคเต้านมฯ เผยวิธีการรักษามะเร็งเต้านมแนวใหม่

แพทย์สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย เผยวิธีรักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบันว่าก้าวหน้าไปมากในสองทิศทาง ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบคงความสวยงามของเต้านมไว้ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยหญิงหลังการเข้ารับการผ่าตัด และอยู่โรงพยาบาลน้อยลง...

โรชเผยคณะกรรมาธิการยุโรปไฟเขียวให้ใช้ยาเฮอร์เซพตินรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม HER2-positive ระยะเริ่มแรกในยุโรป

บริษัทโรช (Roche) ประกาศในวันนี้ว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติให้ใช้ยาเฮอร์เซพติน (Herceptin) หรือ trastuzumab สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม HER2-positive ในระยะเริ่มแรก หลังจากทำการผ่าตัดและใช้วิธีเคมีบำบัดตามมาตรฐาน โรคมะเร็งเต้านม HER2-positive...

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง แนะเสริมอาหาร สมุนไพร ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง น.พ.วิทยา บุญวรพัฒน์ นายกสมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีน (The Chinese Medical Association) ที่ปรึกษาชมรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง กล่าวในงาน "walk rally หนีมะเร็ง" ซึ่งจัดขึ้นที่สวนรถไฟ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง