ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

“นิปปอน เอ็กซ์เพรส” ให้บริการเครือข่ายซัพพลายเชนระดับโลก เพื่อการส่งมอบเภสัชภัณฑ์อย่างปลอดภัยและแน่นหนาทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
โตเกียว--14 ก.ย.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด (Nippon Express Co., Ltd.) อยู่ในกระบวนการพัฒนาเครือข่ายซัพพลายเชนเภสัชภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดของทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยา (มาตรฐานเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจัดส่งยาได้อย่างเหมาะสม จากนี้จะเรียกว่า “GDP”) เพื่อให้ส่งมอบเภสัชภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและแน่นหนามากขึ้น

(โลโก้: https://kyodonewsprwire.jp/img/202009033836-O1-7tMb981F )
(รูปภาพ 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202009033836/_prw_PI2fl_szPza71O.jpg )

ในแง่โลกาภิวัตน์ของซัพพลายเชนเภสัชภัณฑ์นั้น บริษัทยังเตรียมจัดตั้งฐานการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับ GDP ในตลาดสำคัญทั่วโลก เพื่อยกระดับเครือข่ายซัพพลายในระดับสากล

นอกจากนี้ นิปปอน เอ็กซ์เพรส ยังเตรียมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เช่น IoT และบล็อกเชน เพื่อติดตามข้อมูลโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับซัพพลายเชนให้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมด ผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ให้ความสามารถในการสืบที่มาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ความเป็นมา

“แผนการจัดการนิปปอน เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป 2023 -- การเติบโตอย่างมีพลวัต” ถือเป็นการยกระดับความแข็งแกร่งของบริษัทใน 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่อิงกับลูกค้า/อุตสาหกรรม แนวทางที่อิงกับธุรกิจ และแนวทางที่อิงกับพื้นที่ ซึ่งเป็นวาระสำคัญอย่างหนึ่งในแผน “กลยุทธ์การเติบโตสำหรับธุรกิจหลัก” โดยในการพิจารณาแนวทางปรับบริการให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวของลูกค้าแต่ละรายนั้น นิปปอน เอ็กซ์เพรส ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับแนวทางที่อิงกับลูกค้า/อุตสาหกรรมที่พิจารณาบริการจากมุมมองของลูกค้า

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมและการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดสำหรับโลจิสติกส์ด้านเภสัชภัณฑ์ นิปปอน เอ็กซ์เพรส จึงได้จัดตั้งแผนกธุรกิจเภสัชภัณฑ์และสำนักงานประกันคุณภาพโลจิสติกส์ด้านเภสัชภัณฑ์ในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อวางมาตรฐานกรอบการทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกันคุณภาพ และอื่น ๆ ที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งเครือบริษัท

เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานเภสัชภัณฑ์ทั่วโลก เพื่อการจัดส่งเภสัชภัณฑ์อย่างปลอดภัยและแน่นหนา

เตรียมให้บริการในญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าและให้บริการทั่วโลกหลังจากนั้นการก่อสร้างเครือข่ายซัพพลายในญี่ปุ่น

นิปปอน เอ็กซ์เพรส กำลังจัดตั้งอาคารในด้านเภสัชภัณฑ์โดยเฉพาะที่ฝั่งญี่ปุ่นตะวันออก ญี่ปุ่นตะวันตก คิวชู และโทยามะ เพื่อเสริม “ศูนย์กลางการแพทย์” ของสนามบินนานาชาตินาริตะและสนามบินนานาชาติคันไซ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จมาอย่างยาวนาน

อาคารเหล่านี้จะมาพร้อมระบบควบคุมคุณภาพที่สอดคล้องกับ GDP และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ที่เหมาะสมกับการจัดหาเภสัชภัณฑ์ และจะมีการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อรวมโกดังเก็บสินค้าและการขนส่งเข้าด้วยกัน จากที่แต่เดิมจะดำเนินการตามกฎเกณฑ์ของลูกค้าแต่ละคน เพื่อรับมือการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกอันเนื่องมาจากรอบการใช้รถ และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่มากกว่าเดิม อาคารเหล่านี้จะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

(รายละเอียด 1: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202009033836-O1-Afzy072m.pdf )
ขยายตัวสู่ระดับสากล

นิปปอน เอ็กซ์เพรส ดึงจุดแข็งของเครือข่ายทั่วโลกของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติงานในด้านการขนส่งในการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ต่างประเทศ ที่รับรองความปลอดภัยในระดับโลกตามข้อกำหนดของโลจิสติกส์ด้านเภสัชภัณฑ์

หากจะระบุให้เจาะจงไปกว่านั้น บริษัทได้สร้าง CFS ที่สอดคล้องกับ GDP ในสถานที่ตั้งธุรกิจเภสัชภัณฑ์สำคัญในต่างประเทศ โดยได้เปิด CFS ที่ได้รับการรับรอง GDP แล้วในลอนดอนและมิลาน ซี่งทั้งสองแห่งเป็นศูนย์รวมผู้ผลิตยาใหม่ รวมถึงในอินเดีย ที่ยาสามัญกำลังขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดที่แข็งแกร่ง ส่วนในสหรัฐซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกนั้น บริษัทได้รับการรับรอง GDP ในชิคาโก โดยนอกจากจะยกระดับสถานที่ทำธุรกิจในยุโรปและสหรัฐแล้ว นิปปอน เอ็กซ์เพรส ยังได้วางแผนที่จะได้รับการรับรอง GDP ในประเทศแถบเอเชีย ในที่ที่บริการทางการแพทย์เข้าถึงได้กว้างมากขึ้น

บริษัทจะเดินหน้ายกระดับเครือข่ายในอนาคตต่อไป ผ่านข้อตกลงควบรวมและเข้าซื้อกิจการและวิธีอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการโลจิสติกส์ด้านการจัดเก็บและขนส่งในตลาดใหญ่ ๆ ทั่วโลก

(รายละเอียด 2: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202009033836-O2-4yhK22xX.pdf )
ยกระดับความก้าวล้ำของห่วงโซ่อุปทานผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

นิปปอน เอ็กซ์เพรส สร้างสำนักงานกลยุทธ์แพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งใหม่ในเดือนเมษายน 2563 เพื่อให้บริการโซลูชันที่จะช่วยปรับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทกำลังก่อสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับอุตสากรรมเภสัชภัณฑ์ ที่จะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ IoT และเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเชื่อมต่อการควบคุมอุณหภูมิเข้ากับข้อมูลโลจิสติกส์อื่น ๆ แบบครบวงจร และมีแผนที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาบริการกระจายสินค้าในเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้ให้เป็นแบบเปิด เพื่อให้กลุ่มที่สนใจสามารถร่วมใช้ประโยชน์ได้

(รูปภาพ 2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202009033836/_prw_PI3fl_Yf3ip17q.jpg )
(รายละเอียด 3: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202009033836-O3-PtitIuo5.pdf )

เพื่อเดินหน้าตามพันธกิจทางสังคมในการเป็นกำลังขับเคลื่อนในการพัฒนาของสังคมผ่านโลจิสติกส์ นิปปอน เอ็กซ์เพรส จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายซัพพลายเภสัชภัณฑ์ทั่วโลกอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และสร้างมูลค่าใหม่ผ่านโลจิสติกส์

เว็บไซต์ของนิปปอน เอ็กซ์เพรส: http://www.nipponexpress.com/
บัญชีลิงก์อินอย่างเป็นทางการ: นิปปอน เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป
https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/
ที่มา: Nippon Express Co., Ltd.
AsiaNet 85442

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

Photo Release: Hi-Tech Nittsu (Thailand) Chooses Hemaraj Logistics Park 1 for its New Logistics Center

Hi-Tech Nittsu (Thailand) Co., Ltd. – a joint-venture between Thai investors by Thai Industrial Estate Corp., Ltd and Japanese investors by Nippon Express group, recently signed a contract with Hemaraj Land And Development Plc., to purchase land of...

แอคทิฟายประกาศเปิดตัวแอคทิฟาย พับลิเชอร์ 2005

ซานฟรานซิสโก--(บิสิเนส ไวร์)--22 ก.พ. 2548 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแอคทิฟายเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะของบริษัทในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันสื่อสารด้านการออกแบบระบบดิจิตอลที่แท้จริงแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผู้ผลิตและซัพพลาย เชน แอคทิฟาย อิงค์ (Actify Inc.)...

ทีเอ็นทีแต่งตั้งเดวิด เรคอร์ด นำทัพการตลาด การขาย และบริการลูกค้าในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ ทีเอ็นที ผู้ให้บริการจัดส่งด่วนและลอจีสติกส์ชั้นนำของโลก ประกาศแต่งตั้ง มร. เดวิด เรคคอร์ด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด การขาย และบริการลูกค้าของ ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานทั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง