ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ซีพีเอฟ จัดเดิน-วิ่ง รักษ์โลก CPF Run for Charity at Fort Adisorn 2020 ลดโลกร้อน รูปแบบ Carbon Neutral

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รักษ์โลก CPF Run for Charity at Fort Adisorn 2020 ในรูปแบบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ หรือ "Carbon Neutral Event" เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พันเอกปัญญา สุดนาวา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายอดิศร พันโทฐากูร ประกอบบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายอดิศร นายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค และนางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ อบก. ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วยนักวิ่งกว่า 2,000 คน ร่วมวิ่งรักษ์โลก ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะประธานชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ กล่าวว่า กิจกรรม ซีพีเอฟ เดิน-วิ่งการกุศล แบบคาร์บอนนิวทรัล ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวันมาใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซีพีเอฟ จึงให้ความสำคัญกับรายละเอียดในงานทั้งหมด ตั้งแต่การใช้เสื้อ Upcycling Running T-Shirt ซึ่งทำจากขยะขวดพลาสติก การใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม การงดใช้โฟมเพื่อการจัดตกแต่งหรือใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง

"กิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการยกระดับการจัดงานวิ่งแบบคาร์บอนนิวทรัล เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน" นายวิโรจน์ กล่าว

นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ อบก. กล่าวว่า การจัดงานวิ่งแบบคาร์บอนนิวทรัลของ ซีพีเอฟ ในครั้งนี้มีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมด จากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการจัดงาน การเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน การพักแรม อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ่งเหลือทิ้งจากการจัดงาน และจะทำการชดเชยการปล่อยก๊าซฯ ที่เกิดขึ้นให้เท่ากับศูนย์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการดำเนินงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยลดโลกร้อน

"การดำเนินงานดังกล่าว ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องขอชื่นชมและยกย่อง ซีพีเอฟ เพราะผลที่ได้รับ นอกจากจะสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีให้กับพนักงาน ชุมชน และผู้เข้าร่วมงาน ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมของเราไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ" นางสาวอโณทัย กล่าว

นางสาวกุหลาบ กิมศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ กล่าวว่า การวิ่งในรูปแบบนี้จะมีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ โดยนำคาร์บอนเครดิตที่ซีพีเอฟ สะสมไว้ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) มาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม (Carbon Offsetting) ให้เท่ากับศูนย์ ที่เรียกว่า Carbon Neutral โดยการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล รูปแบบ "Carbon Neutral Event" ครั้งนี้ ใช้เสื้อวิ่งที่ทำมาจากขยะขวดพลาสติกจำนวน 1,800 ตัว สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เท่ากับการปลูกต้นไม้ 180 ต้น

ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมียอดเงินบริจาคให้กับหน่วยงานและองค์กรการกุศลแล้วกว่า 8 ล้านบาท โดยในครั้งนี้ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลค่ายอดิศร จำนวน 100,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายอดิศร และโรงเรียนอนุบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี แห่งละ 50,000 บาท

สำหรับปี 2563 นี้ ซีพีเอฟ ตั้งเป้าจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหมด 7 ครั้ง ในจังหวัด สระบุรี ชลบุรี ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ นครราชสีมา และลำพูน โดยกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศลแบบ Carbon Neutral ในครั้งต่อไป "CPF ZOO RUN 2020" จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://th-th.facebook.com/CPFSrirachaRunning

และ กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศลแบบ Carbon Neutral ครั้งที่ 3 CPF Ratchaburi Run For Charity 2020 (ซีพีเอฟ ราชบุรี เดิน-วิ่ง การกุศล ผนึกกำลังลดโลกร้อน) จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ณ ค่ายบุรฉัตรและอุทยานหินเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - วันที่ 31 มีนาคม 2563 (หรือจนกว่าจะเต็ม) รับจำนวนจำกัดเพียง 2,500 คน เท่านั้น โดยมี ระยะทาง 10 Km. และ 6 Km. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ : https://cpfrunningclub.com/rbf/register/ หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Page : CPF Ratchaburi Run For Charity 2020


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

งานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล CPF Run For Charity : แลน เบิ่ง มอ ที่ม.ขอนแก่น วันอาทิตย์ ที่ 26 พ.ย. 2560

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.00 น. สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ เรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเปิดงานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล "CPF Run For Charity...

ภาพข่าว: กสิกรไทยปล่อยกู้คาร์บอนเครดิตลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวร่วมกับนาย ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือทีจีโอ ในการเปิดตัวโครงการลดต้นทุนพลังงาน ต้านโลกร้อน โดย K SME Care...

หุ้นกู้บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารมูลค่า 6,000 ล้านบาทเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) 7 ก.พ.นี้

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange- BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 และ 2 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง